Мала Надія Теодозіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мала Надія Теодозіївна
RTEmagicC mala 02.JPG.JPG
к.ек.н., зав. кафедри
Дата народження 16 лютого1976 року
Громадянство Україна
Alma mater Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність «менеджмент»
Галузь наукових інтересів Зарубіжні системи менеджменту, лідерство в організації,міжнародна конкурентоспроможність, сучасні напрямки розвитку міжнародногоменеджменту.
Кваліфікаційний рівень «спеціаліст менеджер , учитель економічних дисциплін та англійської мови і зарубіжної літератури»
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи кафедра міжнародної економіки, Інститут підприємництва та перспективних технологій ,Національний університет «Львівська політехніка».

Мала Надія Теодозіївна — кандидат економічних наук,завідувач кафедри міжнародної економіки,Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 16 лютого 1976 року.

Освіта

17 лютого 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри загальноекономічної підготовки та маркетингу;

8 червня 2006 року отримала диплом кандидата економічнихнаук зі спеціальності 08.06.01 — Економіка, організація і управління підприємствами.

Тема дисертаційної роботи: «Формування системи керівництвана промислових підприємствах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Мала Надія Теодозіївна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. —220 арк.»;

Науковий керівник— доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка»

1993-1998 р. — Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка, факультет менеджменту, здобула кваліфікацію спеціаліста менеджера, учителя економічних дисциплін та англійської мови і зарубіжної літератури, отримала диплом з відзнакою.

Професійна діяльність:

з 01.09.2011 р. — завідувач кафедри міжнародної економіки Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», член Вченої та Науково-методичної рад Інституту;

2001 — 2011 рр. — викладач, старший викладач, доцент кафедр загальноекономічної підготовки та маркетингу і міжнародної економіки Інституту підприємництва та перспективних технологій;

2006 — 2009 рр. — доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва НУ «Львівська політехніка» (за сумісництвом);

1998 — 2001 рр. — інженер з реклами, стимулювання збуту та перекладач ВАТ «Дрогобицький долотний завод».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Менеджмент»,
 • «Мікроекономіка»,
 • «Макроекономіка»,
 • «Міжнародна економіка»,
 • «Політична економія»,
 • «Міжнародний фінансовий менеджмент»,
 • «Міжнародний маркетинг».

Наукові інтереси

 • Зарубіжні системи менеджменту, лідерство в організації,міжнародна конкурентоспроможність, сучасні напрямки розвитку міжнародного менеджменту.

Вибрані публікації

Є автором понад 55 робіт (наукові статті, тези доповідей,конспекти лекцій,науково-методичні розробки).

Серед них:

 1. Менеджмент: навч. посібник /О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г.Мельник, О.Р. Саніна. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 240с.
 2. Керівництво організацією: навчальний посібник / О.Є.Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик — Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2008. — 244 с.
 3. Мала Н.Т. Управлінські рішення: класифікація та процес прийняття // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»«Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблемирозвитку». — Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2007. — № 605. — С. 20-24.
 4. Кузьмін О.Є., Герасимчук В.Г., Мала Н.Т. Стилі керівництва персоналом // Економічний вісник Національного технічного університету України «київський політехнічний інститут». — Київ, 2008. — № 5.С. 188-193.
 5. Мала Н.Т., Процик І.С. Мистецтво прийняття управлінського рішення // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України:збірник науково технічних праць. — Львів: РВВ НЛТУ України. — 2010. — Вип.20.14. — С. 345-351.
 6. Мала Н.Т., Угрин Л.Є. Конфлікт у організації:класифікація та моделювання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково технічних праць. — Львів: РВВ НЛТУУкраїни. — 2010. — Вип. 20.15. — С. 212-219.
 7. Мала Н.Т. Креативність як складова ефективного управління//Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів:Видавництво Львівська політехніка , 2011. — № 704.— с. 18-23.
 8. Економіко-математичні методи і моделі у страхуванні.Конспект лекцій для студентів базового напряму підготовки «Економіка іпідприємництво» /Г.Л. Вербицька, Т.В. Мирончук, Н.Т. Мала, Н.Я. Петришин —Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2007. — 112 с.
 9. Міжнародна економіка: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облікі аудит» / Н.Т. Мала, О.Р. Беднарська, О.Р. Саніна, О.В. Грабельська. — Львів:Видавничий відділ Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій, 2012. — 71 с.

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 307

Tел. +38 (032) 258-24-86 $+38 (032) 258-26-06

E-mail: mekafedra@gmail.com; e-mail:MalaNadia@ukr.net