Малащенко Володимир Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Малащенко Володимир Володимирович
RTEmagicC mala1111.JPG.JPG
к.т.н., асистент
Дата народження 28.04.1974 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1997р.
Спеціальність «Приладобудування»
Галузь наукових інтересів дослідження кулькових обгінних муфт.
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

Малащенко Володимир Володимирович —кандидат технічних наук, асистент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 28 квітня 1974 року .

Закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Приладобудування» (1997р.),

аспірантуру без відриву від виробництва при кафедрі ЕРАТ(2009 р.).

Захистив дисертаційну роботу у спеціалізованій Вченій раді Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Машинознавство» (2010 р.).

Тема дисертації: Підвищення ефективності роботи механізмів вільного ходу застосуванням кулькових муфт [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.02.02 / Малащенко Володимир Володимирович ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л., 2010. — 146 с. : рис.

З 1998 до 2001 р. — інженер-електромеханік ВАТ «Львівагромашпроект», старший диспетчер контролю перевезень ВАТ «Орлан транс»,

з 2001 р. — інженер,з 2002 р. асистент кафедри ЕРАТ.

Педагогічний стаж —10 років.

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — дослідження кулькових обгінних муфт.

Вибрані публікації

Автор понад 30 наукових та навчально- методичних публікацій,серед яких 1 патент України на винахід і 3 патенти України на корисну модель.


Статті у журналах і збірниках праць

Тези доповідей

Авторські свідоцтва і патенти

1. Деклараційний патент на винахід 66514А (Україна) /Запобіжна муфта. МКИ F16D41/04 / П.М. Гащук , В.В. Малащенко, О.І. Сороківський; Заявлено 03.07.03; Опубл. 17.05.04, Бюл. № 5, 2004. — 4 с.

2. Патент на винахід № 77435 (Україна) / Запобіжна муфта.МКИ F16D41/04 / П.М. Гащук, В.В. Малащенко , О.І. Сороківський; Заявлено25.03.04; Опубл. 15.12.06, Бюл. № 12, 2006. — 4 с.

3. Патент на корисну модель № 30362 (Україна) / Обгінна муфта. МКИ F16D41/06 / В.В. Малащенко; Заявлено 22.10.07; Опубл. 25.02.08, Бюл.№ 4, 2008. — 4 с.

4. Патент на корисну модель № 43260 (Україна) / Обгінна муфта. МКИ F16D41/06 / В.О. Малащенко, П.М. Гащук, В.В. Малащенко, О.І.Сороківський; Заявлено 16.03.09; Опубл. 10.08.09, Бюл. № 15, 2009. — 4 с.


Навчально-методичні публікації


Контакти

ІМТ, каф. ЕРАТ, 104к. 6 н.к., т. 258-21-71