Макарчук Олександр Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Макарчук Олександр Володимирович
Makarchuk1.jpg
д.т.н., доцент
Дата народження 1 травня 1968 року.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів 1. Проектування безконтактних електрич­них машин (двигунів, генераторів) зі збуд­женням від постійних магнітів.

2. Розробка високоадекватних математич­них моделей для розрахунку динамічних процесів в електромеханічних системах, що містять безконтактні електричні машини зі збудженням від постійних магнітів.

3. Розробка мікроконтролерних систем дискретного та неперервного керування приводами на базі безконтактних електричних машин зі збудженням від постійних магнітів.

Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2017 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем

Макарчук Олександр Володимирович — доктор технічних наук, доцент кафедри електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем, Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 1 травня 1968 року


1996 р. - кандидат технічних наук.

Тема дисертації: Математичне моделювання електромеханічних перехідних процесів у явнополюсних електричних машинах [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.01 / Макарчук Олександр Володимирович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1996. — 203 с.

1999 р. доцен за кафедрою електричних машин і апаратів.

2017 р. - доктор технічних наук.

Тема дисертації: Методи і засади створення високошвидкісних безконтактних електричних машин з постійними магнітами [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.09.01 / Макарчук Олександр Володимирович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів. 2017. –395 с.

Основні лекційні курси

Конструювання електричних машин і апаратів.

Основи комп"ютерних технологій проектування.

Наукові інтереси

1. Математичне моделювання динамічних процесів у електромеханічних перетворювачах енергії.

2. Системи автоматизованого проектування електричних машин.

3. Питання проектування безконтактних двигунів зі збудженням від постійних магнітів.

4. Ввисокошвидкісні безконтактні електричні машини.

Вибрані публікації

1. Макарчук О.В. Особливості роботи вентильного двигуна з постійними магнітами без давача положення ротора / О.В. Макарчук // Технічна електродинаміка. – К. – 2006. № 3. – С. 30-35.

2. Макарчук О.В. Модель безконтактної електричної машини зі збудженням від постійних магнітів / О.В. Макарчук // Технічна електродинаміка. – К. – 2011. № 1. – С. 37-45.

3. Макарчук О.В. Втрати потужності від вихрових струмів в роторі високошвидкісного генератора зі збудженням від постійних магнітів / О.В. Макарчук // Технічна електродинаміка №1, – 2013. – С. 56–61.

4. Makarchuk O. V. Additional losses in the stator windinds of the high-speed brushless electrical machine with the permanent magnets / O. V. Makarchuk // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2016. № 6. pp. 107-113.

5. Makarchuk O. Optimization of the design of electromagnetic transformer of mechanical energy into heat for VAWT / O. Makarchuk , A. Rusek, I. Shchur, V. Klymko // Przegland Electrotechniczny. – 2015. № 12. pp. 151-154.

6. Makarchuk O. Analiza stanu cieplnego wysokoobrotowych maszyn elektrycznych o wzbudzeniu od magnesów trwałych z chłodzeniem cieczowym / O. Makarchuk, M. Lis, A. Gastołek, J. Sosnowski // Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne. – 2015. № 1 (98). pp. 7-15.

Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 117

Tел. +38 (032) 258-21-60; +38 (032) 258-23-54

Ел. пошта: oleksandr.v.makarchuk@lpnu.ua