Мадай Володимир Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мадай Володимир Степанович
RTEmagicC Madai cr.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 10 жовтня 1954 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1976 р.
Спеціальність електроенергетика
Галузь наукових інтересів Вимірювання електричних та магнітних величин за допомогою аналогово-цифрових приладів
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Шегедин Олександр Іванович, доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теоретичної та загальної електротехніки

Мадай Володимир Степанович — кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

У 1976 р. завершив навчання на електротехнічному факультеті (ЕТФ) Львівського політехнічного інституту .

Тема дисертації: Електромагнітні процеси в намагнічувальних системах інформаційно-вимірювальних комплексів контролю параметрів магнітотвердих матеріалів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.05 / Мадай Володимир Степанович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 141 арк.: рис. — арк.128-139.

Науковий керівник — кандидат технічних наук, доцент Шегедин Олександр Іванович, доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка»

Професійна діяльність

Основні курси

Зокрема, сертифіковані у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки:

Нагороди та відзнаки

Наукові інтереси

 • Вимірювання електричних та магнітних величин за допомогою аналогово-цифрових приладів

Ідентифікатори авторських профілів

Профіль у Scopus

Профіль у ORCID

Профіль у ResearcherID

Основні публікації

 1. Електротехнічний практикум : навчальний посібник для вузів / Орест Євгенович Гамола, Василь Іванович Коруд, Володимир Степанович Мадай, Наталія Павлівна Мусихіна . — Львів : Магнолія-2006, 2009 . — 193 с. : іл. — Бібліогр.: с.186 (8 назв.) . — На укр. яз. — ISBN 978-966-2025-60-6
 2. Практикум з електротехніки : навчальний посібник / Орест Євгенович Гамола, Василь Іванович Коруд, Володимир Степанович Мадай, Наталія Павлівна Мусихіна; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка»; За заг. ред. Василь Іванович Коруд.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008.— 211 с. ISBN 966-553-680-2
 3. Modeling of dynamic regimes of electromechanical devices using semi-field methods / V. Maday, N. Musykhina // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. — Warsaw, 2009. — P. 26.
 4. Комбінований (гібридний) лабораторний практикум з теорії електричних та електронних кіл, сигналів і вимірювань у комп'ютеризованій лабораторії: навчальний посібник.Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2016. – 152 c.
 5. Сhoice of a capacitor and formation of the characteristics of a one-phase asynchronous motor. Proceedings of the International Conference TCSET’2002 “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer, science, February 18-23, 2018. – Lviv – Slavsk, Ukraine. p. 29–30.
 6. Шегедин О.І., Мадай В.С. Математичне моделювання електромагніта сильних полів// Технічна електродинаміка. Тематичний випуск, Частина 9. −2002. -С. 3-6.
 7. Гамола О.Є., Коруд В.І., Мадай В.С., Мусихіна Н.П. Електротехнічний практикум: Навч. посібник. Львів: Видав-во ”Магнолія 2006“, 2013. – 194 с.
 8. Шегедин О.І., Мадай В.С. Математичне моделювання магнітних систем з постійними магнітами // Proceedings 7-st International Modelling School. -Alushta (Ukraine). −2002. -P. 109.
 9. Маляр В. Динаміка процесів в асинхроному двигуні з послідовно увімкненими конденсаторами / В. Маляр, В. Мадай, (І. Добушовська) // Електротехніка і електромеханіка. – 2015. – №2. – С. 14–15.
 10. Говикович М.В. Теоретичні основи електротехніки. Частина 2. Збірник задач: навч. посібник / М.В. Говикович, А.Ю. Воробкевич, Н.П. Мусихіна, О.Є Гамола, В.І. Горячко, В.С. Мадай, В.С. Маляр, С.Й. Рендзіняк, М.О. Соколовський, П.Г. Стахів, Я.Я. Чепурний, М.П. Дивак; за ред. П.Г. Стахіва. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 404 с.
 11. Maday V. Modelling of magnetizing system equipment for measuring of magnetic characteristics of permanent magnets // Proceedings of International Workshop CPEE’2011 “Computational Problems of Electrical Engineering”, Kostryna, Trans-Carpathian region, Ukraine, September 5-7, 2011, P. 13.
 12. Malyar V. Mathematical Modeling of Processes in Asynchronous Motors with Capacitors Connected in Series / V. Malyar , O. Hamola, V. Maday, (I. Vasylchyshyn) // Proceedings of 2015 16th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), September 2-5, 2015, Lviv, Ukraine. – P. 107-109, (electronic publication) ISBN: 978-617-607-804-3.
 13. Мусихіна Н. П. Конкурсні задачі з електротехніки: навчальний посібник / Н. П. Мусихіна, В. І. Коруд, І. І. Васильчишин, П. Г. Стахів, В. С. Мадай, В. С. Марков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 200 c.
 14. Маляр В. С., Гамола О. Є., Мадай В. С. Моделювання динамічних режимів асинхронного електроприводу при періодичному навантаженні // Електротехніка і електромеханіка. – 2020. – № 3. – С. 9–14.
 15. Malyar V., Hamola O., Maday V., Vasylchyshyn I. Mathematical modeling start-up and steady state modes of asynchronous motors operation with capacitive compensation of reactive power // Przegląd elektrotechniczny. – 2020. – R. 96, № 11. – S. 109–114.
 16. Malyar V., Maday V., Hamola O., Vasylchyshyn I. Calculation method of the static characteristics of an asynchronous electric drive under cyclic load // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 15th International conference, February 25–29, 2020, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2020. – P. 757–760.
 17. Мусихіна Н. П. Конкурсні задачі з електротехніки: навчальний посібник / Н. П. Мусихіна, В. І. Коруд, І. І. Васильчишин, П. Г. Стахів, В. С. Мадай, В. С. Марков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 200 c.


Контакти

Поштова адреса
вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 113

Телефон
+38 (032) 258-21-52

Електронна пошта
Volodymyr.S.Madai@lpnu.ua