Ліхнякевич Ігор Олександрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ліхнякевич Ігор Олександрович
Дата народження 21 січня 1956 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім..Івана Франка.
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність «романо-германські мови та література».
Галузь наукових інтересів стилістика, історія Німеччини
Кваліфікаційний рівень філолог, викладач
Поточне місце роботи кафедра прикладної лінгвістики, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Ліхнякевич Ігор Олександрович — старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 21 січня 1956 року.

Професійний досвід 25 років

Освіта

Львівський національний університет імені Івана Франка,спеціальність-романо-германські мови та література, 1991 р.

Професійна діяльність

1978-1979 — вчитель німецької мови Останівська СШ Полтавської обл.

1979- 2001 — ст. викладач німецької мови кафедри гуманітарних дисциплін Львівської державної музичної академії ім. Лисенка

2002 - старший викладач кафедри прикладної лінгвістики. Національний університет «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Іноземна ( німецька мова) мова

Наукові інтереси

стилістика, історія Німеччини

Вибрані публікації

Історія Німеччини. Від початків до сьогодення [Текст] :навч. посіб. / І. О. Ліхнякевич ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 232 с. : іл. — Назва обкл. : Deutsche Geschichte.Von den Anfängen bis zur Gegenwart / I. O. Lichnjakevytsch. — Текст нім. мовою.— Бібліогр.: с. 214-215 .— ISBN 978-966-553-955-1

Окремі аспекти розвитку української геологічної термінології/ І. О. Ліхнякевич // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки.Філологічні науки. Мовознавство. — Луцьк, 2010. — № 7. — С. 352-354.

Бази даних як засіб повернення у науковий обіг української лексикографічної спадщини / І. Кульчицький, І. Ліхнякевич, Е. Калниня //Українська термінологія та сучасність : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч. закл.«Київ. нац. економ. ун-т ім В. Гетьмана», Уман. держ. педагог. ун-т ім. П.Тичини, НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2009. — Вип. 8. -C. 273-275. —Бібліогр.: 6 назв.

Функціонування репрезантивного компонента діалогу в романах Е.М.Ремарка. «Іноземна філологія», № 102, 1991 р.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й навчальний корпус, кімната№ 131,

Tел. +38(032) 258-27-00 , +38 (032) 258-21-38 , +38(032) 258-23-28

E-mail: apling.ikni@gmail.com;