Літвін Роман Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Літвін Роман Григорович
Літвін.jpg
PhD, старший викладач
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2013 р.
Спеціальність Автомобілі та автомобільне господарство
Галузь наукових інтересів Дослідження коливних процесів у трансмісії автомобіля з двомасовим маховиком
Кваліфікаційний рівень інженер-дослідник
Науковий ступінь PhD (доктор філософії)
Науковий керівник Кіндрацький Богдан Ілліч
Дата присвоєння н.с. 2021 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра автомобільного транспорту

Літвін Роман Григорович — доктор філософії, старший викладач Кафедри автомобільного транспорту Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився в м. Ковель, Волинської області.

У 2010 р. закінчив Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ за спеціальністю «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
У 2012 р. закінчив Луцький національний технічний університет за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт».
У 2013 р. закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» (диплом магістра з відзнакою).

З березня по вересень 2014 р. — робота на посаді інженера з технічної діагностики автомобілів у ТзОВ «Негабарит».

З вересня 2014 р. по вересень 2016 р. — асистент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

З вересня 2016 р. по вересень 2020 р. — аспірант очної форми навчання кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки (з січня 2021 р. кафедра автомобільного транспорту).
У грудні 2020 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». Тема дисертаційної роботи: «Покращання експлуатаційних властивостей трансмісії автомобіля застосуванням двомасового маховика».

З серпня 2021 р. — старший викладач та секретар кафедри автомобільного транспорту.

Педагогічний стаж — 4 роки.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Силові агрегати автомобілів;
 • Мехатроніка автомобілів;
 • Підприємства автомобільного транспорту;
 • Спеціалізовані автомобілі.

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — дослідження коливних процесів у трансмісії автомобіля з двомасовим маховиком

Вибрані публікації

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій.

Статті у журналах і збірниках праць

 1. Кіндрацький Б.І. Обґрунтування доцільності застосування електроавтобусів на туристичних маршрутах в екологічно чистих регіонах / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін // Журнал Одеського нац. політех. ун-ту «Підйомно-транспортна техніка». — Одеса, 2016. — 3 (51). — С. 36—43.
 2. Літвін Р.Г. Аналіз ефективності використання двомасового маховика на автомобілі / Р.Г. Літвін // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів: збірник наукових праць. — Львів, 2016. — № 838. — С. 180—185.
 3. Кіндрацький Б.І. Коливальні процеси у трансмісії автомобіля з двомасним маховиком під час роботи двигуна на холостому ході / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін // Журнал Одеського нац. політех. ун-ту «Підйомно-транспортна техніка». — Одеса, 2018. — 1(57). — С. 45—54.
 4. Кіндрацький Б.І. Класифікація несправностей двомасових маховиків у приводах автомобілів та причини їх виникнення / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін // Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету», серія «Технічні науки». — Київ, 2018. — 3(42). — С. 46—53.
 5. Kindratskyy B. Oscillation Processes in a Transmission with a Dual-Mass Flywheel while Moving a Car from Rest / B. Kindratskyy, R. Litvin // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. — Lviv, 2019. — Vol. 5, No. 1, P. 93—104.
 6. Киндрацкий Б.И. Динамика привода автомобиля с комбинированной силовой установкой в период разгона / Б.И. Киндрацкий, Р.Г. Литвин // Европейский журнал технических и естественных наук. — Вена (Австрия), 2020. — № 4. — С. 50—55.
 7. Кіндрацький Б.І. Перехідні процеси в електромеханічній трансмісії з пружно-еластичною муфтою / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура: науково-технічний збірник. — Харків, 2020. — 1(154). — С. 44—49.
 8. Kindratskyy B., Litvin R., Osmak O. Influence of vehicle acceleration intensity on dual-mass flywheel elements and transmission load // Transport Technologies. – 2022. – Vol. 3, № 1. – С. 65–76. Режим доступу до ресурсу: [1]

Тези доповідей

 1. Літвін Р.Г. Обґрунтування ефективності використання електромобілів на туристичних маршрутах / Р.Г. Літвін // XII міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Матеріали симпозіуму: КІНПАТРІ ЛТД. — Львів, 28-29 травня 2015 року. — С. 156—157.
 2. Літвін Р.Г. Види та характеристика двомасових маховиків у трансмісії автомобіля / Р.Г. Літвін // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій». — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 27—28 жовтня 2016 року. — С. 107—108.
 3. Кіндрацький Б.І. Вплив двомасного маховика на коливні процеси у трансмісії автомобіля / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін, І.В. Когут // Тези доповідей LXXII наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. — Київ: НТУ, 11—13 травня 2016 року. — С. 36—36.
 4. Кіндрацький Б.І. Моделювання коливних процесів у трансмісії автомобіля з двомасним маховиком / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін // Наукові праці міжнародної науково-практичної та науково-методичної конференції присвяченої 85-річчю кафедри автомобілів, та 100-річчю з Дня народження професора А.Б. Гредескула «Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті і при підготовці фахівців». — Харків: ХНАДУ, 20—21 жовтня 2016. — С. 247—247.
 5. Кіндрацький Б.І. Математична модель трансмісії автомобіля з двомасним маховиком / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін // XIII міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Матеріали симпозіуму: КІНПАТРІ ЛТД. — Львів, 18—19 травня 2017 року. — С. 104—105.
 6. Кіндрацький Б.І. Симуляційна модель трансмісії автомобіля з двомасовим маховиком / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін // Тези доповідей LXXIII наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. — Київ: НТУ, 17—19 травня 2017 року. — С. 52—52.
 7. Кіндрацький Б.І. Види несправностей двомасових маховиків та причини їх виникнення у привідних системах автомобілів / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін // Тези доповідей III всеукраїнської науково-практичної конференції «Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні». — Львів, 22—23 лютого 2018 року. — С. 59—60.
 8. Кіндрацький Б.І. Вплив частоти обертання колінчастого вала двигуна внутрішнього згорання на коливальні процеси у трансмісії автомобіля з двомасним маховиком / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін // Тези доповідей XVII Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 140-річчю випуску інженерів-механіків у Львівській політехніці «Вібрації в техніці та технологіях». — Львів, 11—12 жовтня 2018 року. — С. 138—140.
 9. Літвін Р.Г. Експериментальне визначення пружної характеристики двомасового маховика / Р.Г. Літвін // Матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій». — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 25—26 жовтня 2018 року. — С. 129—131.
 10. Кіндрацький Б.І. Симуляційна модель електромеханічної трансмісії з двомасним маховиком у період розгону за інерційного навантаження / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін, Д.І. Біганич // XIV міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Матеріали симпозіуму: КІНПАТРІ ЛТД. — Львів, 23—24 травня 2019 року. — С. 77—78.
 11. Кіндрацький Б.І. Адаптивний двомасовий маховик з мехатронною системою керування / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін // «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем»: Збірник тез І Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції — Рівне: НУВГП, 21—23 травня 2019 року. — С. 147—148.
 12. Кіндрацький Б.І. Вплив розгону автомобіля на навантаженість пружних ланок двомасного маховика та коливні процеси у трансмісії / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін // Тези доповідей LXXV наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, присвячена 75-річчю з дня заснування університету. — Том 2. — Київ: НТУ, 15—17 травня 2019 року. — С. 62—62.
 13. Літвін Р.Г. Експериментальне дослідження ефективності роботи двомасового маховика / Р.Г. Літвін // «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем»: Збірник тез ІІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції — Рівне: НУВГП, 25—27 березня 2020 року. — С. 130—131.
 14. Кіндрацький Б.І. Динамічні навантаження у ланках приводу автомобіля з двомасовим маховиком / Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін // XV міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Матеріали симпозіуму: КІНПАТРІ ЛТД. — Львів, 20—21 травня 2021 року. — С. 88—90.

Авторські свідоцтва і патенти

 1. Двомасовий маховик: патент на корисну модель №128874 U Україна, МПК (2006.01) F16F 15/30 Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін; заявник та патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». — №u 2018 04170; Заявлено 16.04.2018; Опубл. 10.10.2018, Бюл. №19 — 5 с.
 2. Адаптивний двомасовий маховик: патент на корисну модель №133320 U Україна, МПК (2006.01) F16F 15/30 Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін; заявник та патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». — №u 2018 11632; Заявлено 26.11.2018; Опубл. 25.03.2019, Бюл. №6 — 5 с.

Навчально-методичні публікації

 1. Мехатроніка автомобілів: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Мехатроніка автомобілів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Укл.: Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. — 32 с.
 2. Мехатроніка автомобілів: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Мехатроніка автомобілів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання / Укл.: Б.І. Кіндрацький, В.М. Бритковський, Р.Г. Літвін. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. — 22 с.
 3. Вплив конструктивних параметрів автомобіля, автомобільної дороги та умов руху на його безпеку. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація та безпека руху автотранспортних засобів» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Укл.: Нємий С.В., Літвін Р.Г. — Львів, 2017. — 36 с.
 4. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Мехатроніка автомобілів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Укл.: Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2018. — 28 с.
 5. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Мехатроніка автомобілів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Укл.: Б.І. Кіндрацький, Р.Г. Літвін — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017.

Контакти

м. Львів, вул. С. Бандери, 32 (6-й корпус НУЛП), кімн. 113 (1 поверх), 79013
Тел.: +38 (032) 258-21-71
E-mail: romanlitvin1806@gmail.com, roman.h.litvin@lpnu.ua