Лісовська Лідія Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лісовська Лідія Степанівна
Lisovska L.S..jpg
д.е.н., професор
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1997 р.
Спеціальність економіка і менеджмент
Галузь наукових інтересів Менеджмент конкурентоспроможності, менеджмент якості, інноваційний менеджмент, інноваційна економіка.
Кваліфікаційний рівень магістр з економіки
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2021 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Лісовська Лідія Степанівна — доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

1997р. — закінчила Львівський політехнічний інститут, спеціальність економіка і менеджмент, диплом магістра з відзнакою;

2000 р. — закінчила аспірантуру;

2003 р. — захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій раді Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації: "Оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення" Наукові керівники — доктор економічних наук, професор Плоткін Яків Данилович, Національний університет «Львівська політехніка» доктор економічних наук, професор Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки підприємства і менеджменту

з 2000 року по теперішній час — працює на кафедрі менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»;

з 2009р — на посаді доцента;

з вересня 2021р. - на посаді професора.

у 2009 році здобула грант Львівської політехніки для молодих вчених.

з 2010 року - заступник завідувача кафедри з наукової роботи

2021 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у спеціалізованій раді Луцького національного технічного університету

Тема дисертації: "Економічне оцінювання та розвиток систем взаємодії в інноваційних процесах"

Науковий консультант - доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Лютак Олена Миколаївна, Луцький національний технічний університет.

Викладає курси

 1. Управління інноваційною діяльністю;
 2. Інноваційна політика;
 3. Економіка інноваційної діяльності.
 4. Планування інноваційної діяльності.
 5. Управління конкурентоспроможністю.

Наукові інтереси

З 1995 року займається проблемами менеджменту якості і конкурентоспроможності. Менеджмент конкурентоспроможності, менеджмент якості, інноваційний менеджмент, інноваційна економіка.

Основні публікації

За результатами наукових досліджень опубліковано 114 праць, з них 69 наукового характеру (в тому числі 7 монографій та 4 навчальних посібники) та 45 навчально-методичного характеру.

 1. Рачинська Г. В. Реалії та перспективи малого і середнього бізнесу в економіці України / Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : колективна монографія. – Львів: Растр-7, 2017. – c.232–244.
 2. Балик У. О. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів ( Інститут економіки і менеджменту). Книга 3: навчальний посібник / У. О. Балик, Н. Ю. Глинський, О. О. Жовтанецька, О. Я. Кобилюх, І. В. Когут, Н. С. Косар, Т. В. Лебідь, Литвин И.В., Л. С. Лісовська, З. С. Люльчак, М. М. Мамчин, І. Р. Петровська, З. М. Ривак, Й. С. Ситник, Г. І. Скорик, П. І. Стецюк, Р. В. Фещур, Н. І. Чухрай, Н. О. Шпак, В. С. Янішевський. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2017. – 160 c.
 3. Лісовська Л. С., Гацук М. М. До проблем реформування системи менеджменту охорони здоров'я [Електронний ресурс] // Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України». – 2017.
 4. Лісовська Л. С., Гацук М. М. До проблем реформування системи менеджменту охорони здоров'я. [Електронний ресурс] // Матеріали ІІІ-ї всеукраїнської науково-практичної конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України». – 2017.
 5. Лісовська Л. С., Рачинська Г. В. Проблеми налагодження співпраці у інноваційних процесах // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи: Матеріали XVІ Міжнародного наукового семінару (Київ – оз. Світязь, 3-7 липня 2017 р.). – 2017. – C. 152–154.
 6. Лісовська Л. С., Рачинська Г. В. Створення та забезпечення економічної корисності науково-технічної розробки. [Електронний ресурс] // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи". – 2017.
 7. Лісовська Л. С., Рачинська Г. В. Фактори низького розвитку ринку інновацій України. [Електронний ресурс] // Матеріали VI Всеукраїнської\ науково-практичної конференції "Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства". – 2017.
 8. Лісовська Л. С., Шудрик Б. С. Сучасні тенденції розвитку персоналу організацій [Електронний ресурс] // Двадцять другі економіко-правові дискусії: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – 2017.
 9. Теребух А. А., Лісовська Л. С. Моделі обґрунтування ефективності ухвалення господарських рішень машинобудівних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління*. – 2017. – № 873. – C. 135–145.
 10. Лісовська Л. С., Шудрик Б. С. Сучасні тенденції професійного навчання персоналу [Електронний ресурс] // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» (Луцьк, 07.12.2017 р.). – 2017.
 11. Чухрай Н.І. Економіка інноваційного підприємства: навчальний посібник /Н.І. Чухрай, Л.С. Лісовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 324 c.
 12. Лісовська Л.С., Гацук М.М. Поняття організаційної творчості та фактори її формування // Актуальні проблеми економіки - №12 (210) – 2018. – С.92-102.
 13. Natalya Chukhray, Natalya Shakhovska, Oleksandra Mrykhina, Myroslava Bublyk and Lidiya Lisovska. Consumer aspects in assessing the suitability of technologies for the transfer.// Матеріали XІV-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT -2019)”. Том 3. – Львів, 2019. – 279 с. – С.142-147.
 14. Natalya Chukhray, Natalya Shakhovska, Oleksandra Mrykhina, Myroslava Bublyk and Lidiya Lisovska. Methodical Approach to Assessing the Readiness Level of Technologies for the Transfer//Advances in Intelligent Systems and Computing IV Selected Papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2019, September 17-20, 2019, Lviv, Ukraine Editors: Shakhovska, Natalya, Medykovskyy, Mykola O. (Eds.)//(CSIT 2019 accepted papers will be submitted for inclusion in the IEEE Xplore digital library, as well as other Abstracting and Indexing databases (Web of Science, Scopus, Google Scholar, etc).- Pages 259-282.
 15. Лісовська, Л. С. (2020). РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ З ПИТАНЬ ІННОВАЦІЙ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. Економічний форум, 1(4), 63-72.
 16. Лісовська, Л. С., Лютак, О. М., & Теребух, А. А. (2020, June). Види систем взаємодії у інноваційних процесах. In Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (pp. 135-136). Видавництво Львівської політехніки.
 17. Лісовська, Л. С., Юринець, О. В., & Зінчук, І. В. (2020, June). Сутнісні ознаки економічної взаємодії. In Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (pp. 179-181). Видавництво Львівської політехніки.
 18. Лісовська Л.С. Формування систем взаємодії у інноваційних процесах: концепція налагодження та інструменти оцінювання: монографія / Л.С. Лісовська; за заг. наук. ред. О.М. Лютак. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 388 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Луцького національного технічного університету (протокол № 3 від 3 грудня 2020 року))
 19. Lisovska L., Kozyk V., Mrykhina O., Panchenko A., Honchar M. Method of technological forecasting of market behaviour of R&D products . Advances in Science, Technology and Engineering Systems. 2020. 6 (1). P. 886–897. DOI: 10.25046/aj060198 (Міжнародні наукометричні бази даних: SCImago Journal Rank (SJR, SCOPUS Indexing, Crossref DOI, Genamics JournalSeek, Google Scholar, WorldCat Discovery Services, Publons, Applied Science and Technology Source, CNKI Scholar, J-Gate Portal, Primo Central Index, Technology and Management (TEMA Database), The Summon Service).
 20. Лісовська Л.С. Концептуальні основи оцінювання взаємодії у інноваційних процесах. Review of transport economics and management. – Дніпро: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна, 2020. Вип. 4(20). С. 35-41. (Міжнародні наукометричні бази даних: ROAD, Crossref)
 21. Lisovska L., Mrykhina O. Methodical Approach to Pricing of R&D Products During their Transfer from Universities to Business Environment. Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT -2020): зб. тез доп. XV міжнар. наук.-тех. конф. Том 1. (Збараж-Львів, 23-26 вересня 2020 р.). Львів, 2020. С.241–246. (CSIT 2019 accepted papers will be submitted for inclusion in the IEEE Xplore digital library. (Міжнародні наукометричні бази даних:Web of Science, Scopus, Google Scholar, etc).
 22. Vasyl Kozyk, Olena Liutak, Oleksandra Mrykhina and Lisovska L. Ihor Novakivskyj. Models for assessing the impact of innovative activity of business entities on the macroeconomic indicators of Ukraine // зб. тез доп. 8th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science, Ivano-Frankivsk, Ukraine, October 21-22 2020(ISCSEES2020), Івано-Франківськ, 2021., Volume 628, 012041 (Scopus, at al.) ///https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/628/1, doi:10.1088/1755-1315/628/1/012041
 23. Vasyl Kozyk, Oleksandra Mrykhina1, Iryna Fadyeyeva, Lidiya Lisovska, Ihor Novakivskyj and Iryna Zinchuk.. Pricing Model For Eco-Innovative Products On The Basis Of Its Technological Readiness 8th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science, Ivano-Frankivsk, Ukraine, October 21-22 2020(ISCSEES2020) Івано-Франківськ, 2021. Volume 628, 012033 (Scopus, at al.) //https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/628/1 , doi:10.1088/1755-1315/628/1/012033

Отримано два охоронних документи на об'єкти права інтелектуальної власності України, зокрема:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 69110: Чухрай Н. І. Управління інноваціями : навч. Посібник / Н. І. Чухрай , Л. С. Лісовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 280 с.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78824: Чухрай Н. І. Економіка інноваційного підприємства : навч. Посібник / Н. І. Чухрай , Л. С. Лісовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 324 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61