Лясковська Соломія Євгенівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лясковська Соломія Євгенівна
Lyaskovska Solomiya.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 9 серпня 1985 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність Інформаційні управляючі системи та технології
Галузь наукових інтересів Комп'ютерні розрахунки динамічних режимів роботи машин і механізмів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Гумен Олена Миколаївна, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2020 р.
Поточне місце роботи кафедра проектування та експлуатації машин, Інститут інженерної механіки та транспорту , Національний університет «Львівська політехніка»

Лясковська Соломія Євгенівна — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри проектування та експлуатації машин Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 9 серпня 1985 року.

У 2007 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

Тема дисертації: Геометричне моделювання багатопараметричних систем способом епюра п- простору: дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Лясковська Соломія Євгенівна. — Тавр. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь, 2010. — 202 с. — Бібліогр.: арк. 141-156.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Гумен Олена Миколаївна, Таврійський державний агротехнологічний університет.

Викладає курси

 • Алгоритмізація розв`язування інженерних задач
 • Автоматизовані технологічні комплекси
 • Фізико-хімічні методи обробки сировини та харчових продуктів
 • Загальна технологія переробних та харчових виробництв

Наукові інтереси

 • Комп'ютерні розрахунки динамічних режимів роботи машин і механізмів

Вибрані публікації

 1. Визначення раціональних параметрів багатопараметричних систем / Боднар Г. Й., Шийко О. Я., Гумен О. М., Лясковська С. Є. // Прикладна геометрія та інженерна графіка: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми геометричного моделювання». — Мелітополь: ТДАТУ, 2009. — Вип.4. — Т.44 . — С. 116-122.
 2. п — Багатовиди у моделюванні незакономірних поверхонь / Мартин Є. В., Волошкевич П. П., Оленюк Ю. Р., Лясковська С. Є. // Геометричне та комп’ютерне моделювання: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми геометр. моделювання». — Х.: ХДУХТ. — 2010.— Вип. 26. — С.168 —172.
 3. Графічні інформаційні технології в методі скінченних елементів / Топільницький В. Г., Велика О. Т., Демків І. Б., Лясковська С. Є. // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами: Матеріали наук.-практ. конф. — Л.: ЛьвДУВС, 2011. — С. 152- 157.
 4. Пристрій для регулювання багатопараметричної системи Пат. № 65068, МПК Н02Р 7 / 00 (2011.01) / Є. В. Мартин, О. М. Гумен, С. Є. Лясковська; заявник і патентовласник НУ "ЛП". — № u201105388; заявл. 27.04.2011. опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.
 5. Пристрій для формування випрямленої напруги живлення/ Номер патенту: 77628 | Автори: Малець Ігор Остапович, Лясковська Соломія Євгенівна, Оленюк Юрій Ришардович, Мартин Євген Володимирович | Опубліковано: 25.02.2013 | МПК: H02M 7/62
 6. Адаптивний динамічний гасник коливань/ Номер патенту: 75663 | Автори: Велика Оксана Тарасівна, Лясковська Соломія Євгенівна, Дівеєв Богдан Михайлович, Паращук Дмитро Леонідович| Опубліковано: 10.12.2012 | МПК: F16F 3/00
 7. Автоматизація методу скінченних елементів у системах AutoCAD Mechanical 2006 та AutoDesk Mechanical 2006 / С. Є. Лясковська, М. Б. Гаврилів // Комп’ютерні – інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – Вип. 6. – С. 159-163.

Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 75

тел.: +38 (032) 258 21 55, +38 (032) 258 24 10.