Люта Оксана Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Люта Оксана Володимирівна
Liuta.jpg
к.т.н., старший викладач
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність «Екологія»
Галузь наукових інтересів дослідження забруднення ґрунтового середовища.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Гумницький Ярослав Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра екології та збалансованого природокористування

Люта Оксана Володимирівна — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В.Чорновола.

Освіта

 • вища освіта: Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація магістр з екології, 2005р.;
 • аспірантура 2005-2009рр., Національний університет «Львівська політехніка», кафедра Екології та охорони навколишнього середовища;
 • кандидатська дисертація захищена на тему «Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення ґрунтового середовища» за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека у 2009р. Керівник – д.т.н., проф. Гумницький Я.М.

Професійна діяльність

 • 2005-2009 – аспірант Національний університет «Львівська політехніка»;
 • 2009-2011 – асистент Національний університет «Львівська політехніка», кафедра Екології та охорони навколишнього середовища;
 • 2011 – по даний час – старший викладач кафедри Екології та збалансованого природокористування Національний університет «Львівська політехніка».

Відповідальна на кафедрі за видання планових методичних вказівок та обліку журналів поточної успішності студентів.

Призначена куратором групи ЕО-11.

Володію англійською та російською мовами.

Навчальна робота

Лекційні курси:

 • «Нормування і прогнозування емісій промислових забруднень» та «Екологічний контроль» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації 01.00 «Екологія та охорона навколишнього середовища» та 02.00 «Екологічний контроль та аудит»;
 • «Урбоекологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Практичні курси:

 • «Методологія досліджень та моделювання процесів очищення промислових викидів» та «Утилізація промислових та побутових відходів» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Екологічний контроль та аудит»;
 • «Метеорологія та кліматологія» та «Технологічні та правові аспекти» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та «Екологія».

Лабораторні курси:

 • «Основи розробки екобезпечних технологій» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;
 • «Нормування і прогнозування емісій промислових забруднень» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Екологічний контроль та аудит».

Наукова діяльність

Наукова робота

Працює над проблемою дослідження забруднення літосфери, шляхи міграції забруднюючих речовин у ґрунтовому середовищі.

Основні публікації

Опубліковано понад 53 наукових праць (з них 35 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій, 16 навчально-методичних праць та 2 патенти на корисну модель).

 1. Люта О.В., Бучок І.В., Гумницький Я.М. Дослідження процесу адсорбції Ca(NO3)2 ґрунтовим середовищем. – Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. №761, 2013, – С.274–277.
 2. Люта О.В., Гумницький Я.М. Процес міграції та адсорбції мінеральних добрив. – Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. №787, 2014, – С. 289-292.
 3. Гумницкий Я.М., Люта О.В. Молекулярно-диффузионний массоперенос вещества в почвенной среде. – Теоретические основи химической технологии. – №4, Т.48, 2014. – С. 444-451.
 4. Люта О.В., Симак Д.М. Нестаціонарний процес розчинення шару зернистого матеріалу. – Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. №812, 2016, – С. 308-312.
 5. Сабадаш В.В., Гумницький Я.М., Мальований М.С., Миляник О.В., Люта О.В. Статистика адсорбції важких металів природним цеолітом. – Науковий вісник НЛТУ України. №3, Т.27, 2017, – С. 117-120.

Контакти

79013, м. Львів, НУ ЛП, 8 навчальний корпус, 121 кімн., тел.: +38(032)258-24-53

E-mail: Oksana.V.Liuta@lpnu.ua