Люльчак Зореслава Стефанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Люльчак Зореслава Стефанівна
Люльчак.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 23 жовтня 1981 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність «Маркетинг»
Галузь наукових інтересів маркетинг, логістика, економіка енергетики, енергозбереження.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри , заслужений працівник освіти України
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Люльчак Зореслава Стефанівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилася 23 жовтня 1981 року

2002 року здобула базову вищу освіту за напрямами «Економіка і підприємництво» та «Філологія» (переклад (німецька мова) у Національному університету «Львівська політехніка»;

у 2003 році з відзнакою закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Маркетинг»;

у 2003-2006 рр. навчалася в аспірантурі та у 2007 році захистила кандидатську дисертацію;

Тема дисертації: Стратегії розвитку та регулювання регіонального ринку теплової енергії [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Люльчак Зореслава Стефанівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2007. — 226 арк.: рис., табл. — арк. 186-202

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри, заслужений працівник освіти України

з 2006 року займається науково-педагогічною діяльністю та з 2010 року працює на посаді доцента кафедри маркетингу і логістики.

Інше: директор Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело", Благодійної установи "Навчально-реабілітаційний центр "Джерело"

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Фінанси підприємства
  • Маркетинг
  • Інформаційні системи і технології в логістиці

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: маркетинг, логістика, економіка енергетики, енергозбереження.

Вибрані публікації

Автор і співавтор понад 100 наукових праць, у тому числі 14 статей, 4 монографій, 2 навчальних посібників з грифом МОН, 1 підручник, 10 охоронних документів.

Підручник:

Крикавський Є.В., Люльчак З.С. Економіка і фінанси підприємств // Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 696 с.


1. Люльчак З.С. Економічне регулювання діяльності енергетичних підприємств за умов лібералізації відносин на відповідних ринках /Підвищення конкурентоспроможності ппідприємств: теоретичні та прикладні аспекти [З.С. Люльчак, В.П. Белякова, Л.І. Чернобай та ін.]: Колективна монографія у 4 т. /За заг. ред. О.А. Паршиной. Дніпропетровськ: Герда, 2013. - Т.З. - С.210-218.

2. Люльчак З.С. Енергозбереження в Україні: бар'єри та шляхи подолання /Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід [З.С. Люльчак, А.С. Лихоносова, А.І Сухоруков та ін.]: Колективна монографія / За заг. ред. Є.В. Хлобистова. Черкаси: Чабаненко Ю.А, 2013. - С.253-263.

3. Kafka S., Kostin O, Lutsenko I., Liulchak Z, Halyna Kuzmenko H., Moskaliuk H. Management and Control Model of Organizational Change in the Process of Monitoring of Financial Results. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Volume-8 Issue-3, September 2019. S. 7261-7265.

4. Khomutenko A., Mishchenko A., Ripenko A., Frum O., Liulchak Z., Hrozovskyi R. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). Volume-8 Issue-6, August 2019. S. 4526-4530.

5. Люльчак З. С. Механізми формування пропозиції та попиту на послуги з енергоефективності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка. Серія «Проблеми економіки та управління. 2019. Вип. 7. № 4. С. 135-146.

6. Люльчак З.С. Комплекс євромаркетингу для «зеленої енергії»/ З.С. Люльчак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - Луганськ: Видавництво СНУ ім. В.Даля. - №11.- 2013 .-С. 167-171.

7. Люльчак З.С. Особливості та методика аналізу ризику реалізації енергоощадного проекту. "Science of the XXI century: problems and prospects of researches". 2017. Vol.2, August . S. 38-40.

8. Вентилювання приміщень [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму «Будівництво» ВНЗ / С. С. Жуковський [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. — 475 c.: рис., табл. — Бібліогр.: в кінці розд. — ISBN 978-966-553-645-1

9. Економіка і фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, З. С. Люльчак ; Нац. ун-т «Львів. політехніка».Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 694 с. : рис., табл. — Бібліогр. в кінці тем. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-519-6

11. Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій / З. С. Люльчак, А. Ліпенцев, Ю. І. Галущак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . — 2012 . — N735: Логістика . — С. 127-136.

12. Повітророзподільник/ Номер патенту: 85933 | Автори: Люльчак Зореслава Стефанівна, Клименко Ганна Михайлівна | Опубліковано: 10.03.2009 | МПК: F24F 13/06

13. Система централізованого теплопостачання/ Номер патенту: 37700 | Автори: Люльчак Зореслава Стефанівна, Крикавський Євген Васильович | Опубліковано: 10.12.2008 | МПК: F24D 12/00

14. Акумулятор теплоти/ Номер патенту: 82570 | Автори: Крикавський Євген Васильович, Люльчак Зореслава Стефанівна | Опубліковано: 25.04.2008 | МПК: F24H 7/00, F24D 15/00

15. Крикавський Є.В., Люльчак З.С., Брухаль Б.С. Логістична концепція «побудови» системи теплозабезпечення міста Вісник НУ «Львівська політехніка» «Логістика». — 2004. — № 499. — С. —314.

16. Люльчак З.С. Маркетингово-логістична концепція оптимізації систем теплозабезпечення Вісник НУ «Львівська політехніка» «Логістика». — 2005. — № . — С. —376.

17. Крикавський Є.В., Люльчак З.С. Регіональна політика енергоощадних інвестицій у житлове теплоспоживання Регіональна економіка (науково-практичний журнал)НАН України, Інститут регіональних досліджень. — Львів, 2006. — № 1. — С. —51

18. Люльчак З.С. Особливості регулювання підприємств- природних монополістів на ринку теплової енергії України Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». — 2006. — № 554. — C. 286–295.

19. Люльчак З.С. Соціально-економічна сутність природних монополій Вісник НУ «Львівська політехніка» «Логістика». — 2006. —№ 552. — C. 82–87.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: Zoreslava.S.Liulchak@lpnu.ua