Лучко Галина Йосипівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лучко Галина Йосипівна
Дата народження 17.01.1978р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 2000
Спеціальність «Інформатика»
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2020 р.
Поточне місце роботи Кафедра технологій управління, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Лучко Галина Йосипівна — кандидат економічних наук, доцент Кафедри технологій управління, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Освіта:

 • 1995 — 2000 — Львівський національний університет ім. І. Франка, спеціальність — «Інформатика», кваліфікація — математик;
 • 2002 — 2004 — Національний Університет «Львівська політехніка», Інститут адміністрування та післядипломної освіти, спеціальність — «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація — «Менеджера-економіста».

Тема кандидатської дисертації  : Формування і реалізація інвестиційних стратегій суб’єктами ринку похідних цінних паперів, за спеціальністю 08.00.08 – Гроші,фінанси і кредит, 2013 р.

Знання мов :

 • російська — вільно;
 • англійська — B2.

Професійна діяльність:

З вересня 2019 року дотепер — доцент Кафедри технологій управління Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

З вересня 2015 року — асистент Кафедри технологій управління Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

З вересня 2000 року — методист І категорії Інституту дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються :

 • «Планування та аналізування проектів і програм»;
 • «Проектне бюджетування та фінансове планування»;
 • «Проектний аналіз»;
 • «Бізнес-планування та управління проектами»
 • «Фінансовий менеджмент».

Підвищення кваліфікації

1. Відділення №1 Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Львові, довідка, 16 квітня 2018 року.

2. Семінар педагогічних знань, НУ «Львівська політехніка», 2016-2017 н.р.. Посвідчення № 106-17 від 14 червня 2017 року.

3. Навчально-наукове стажування у Вищій Школі Економічній у м.Бєлосток (Польща) у 2019 р. Сертифікат, завірений підписом ректора Вищої Школи Економічної у Бєлостоці.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота

Участь у держбюджетних темах : ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (номер державної реєстрації № 0110U001094), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 686 від 22.07.2009 р.

Участь у кафедральних темах :

 1. «Проблеми моніторингу податкового навантаження і фінансового стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні» (номер державної реєстрації №0108U010403).
 2. «Інструменти проактивного управління інноваційним розвитком підприємств» (номер державної реєстрації № 0114U005250).

Основні публікації

Монографії :

 1. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: монографія / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Г. Й. Лучко [ та ін.] // за наук. ред. С. В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с.
 2. Лучко Г. Й. Прогнозування динаміки величини використання природних ресурсів та показників рівня екологічної безпеки / Н. Г. Георгіаді, О. Є.Федорчак, Г. Й. Лучко // Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: монографія / за наук.ред. д-ра екон.наук С. В. Князя. – Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2014.- С.79-89.
 3. Лучко Г. Й. Фінансово-морфологічний аналіз організаційних структур систем менеджменту природоохоронної діяльності / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Р. Б.Вільгуцька, Г. Й. Лучко // Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С. В. Князя. – Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2014.- С.165-177.
 4. Luchko G. Information support of monitoring of investment strategies in the derivatives market / G. Luchko, N. Galaiko // Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: колективна монографія / S. Kniaz, J. Bogiv, M. Bets, V. Zaluckyj, N. Heorhiadi, R. Vilgutska, A. Stoyanovsky, V. Matsuk, A. Terebuh, G. Luchko, O. Pavlenko, I. Kazymyra, N. Galaiko, I. Krasilych. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2019. – 312 c. – С.192-209.

Навчальні посібники :

 1. Князь С. В. Довідник товарознавця. Продовольчі товари: навчальний посібник / С. В. Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар, Н. Г. Георгіаді, І. В. Ємченко, П. М. Скрипчук, М. Т. Бець, О. В. Фарат, Г. Й. Лучко, Т. І. Данько, Г. Я. Ільницька-Гикавчук, Н. П. Яворська, О. Н. Боровик, Судук О.Ю, Р. В. Шуляр, В. В. Косовська, О. Є. Федорчак, Л. Ю. Холявка, Світлична Н.Р., Л. С. Іванців, О. П. Тупісь. – Львів: "Львівська політехніка", 2016. – 340 c. (в межах робочого часу викладача)
 2. Ільчук П. Г. Бізнес-планування та управління проектами: Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Р. В. Фещур, А. І. Якимів, І. В. Когут, Г. Й. Лучко, Д. І. Скворцов, С. В. Шишковський; за ред. П. Г. Ільчука – Львів, 2018. – 215 с.
 3. Довідник товарознавця: продовольчі товари: навчальний посібник / С. В. Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар, Н. Г. Георгіаді, Т. В. Гринько, І. В. Ємченко, В. В. Мартинюк, П. М. Скрипчук, М. Т. Бець, О. В. Фарат, Г. Й. Лучко, Т. І. Данько, Н. П. Яворська, О. Ю. Судук, Р. В. Шуляр, О. В. Князь, В. В. Косовська, О. Є. Федорчак, Л. Ю. Холявка, Н. Р. Світлична, О. П. Тупісь, В. М. Мацук, Р. Р. Русин-Гриник, С. Г. Ягольник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 684 c.

Підручники :

 1. Прийняття проєктних рішень: підручник / Р. В. Фещур, У. Я. Садова, А. І. Якимів, С. В. Шишковський, М. С. Бухтіярова, О. С. Гринькевич, В. П. Кічор, Г. Й. Лучко, В. В. Москаленко, Д. І. Скворцов, О. З. Сорочак, В. С. Янішевський. – Львів: Растр-7, 2019. – 402 c.

Публікації в Scopus :

 1. Лучко Г. Й. Сучасний стан та проблеми функціонування ринку деривативів в Україні / С. В. Князь***, Г. Й. Лучко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6 (168).

Публікації у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз (Index Copernicus) :

 1. Лучко Г.Й. Економічні характеристики українського ринку споживчого кредитування /І.В. Дугіна, Г.Й. Лучко // Науковий журнал «Бізнес Інформ», 2015. –№ 10(453). – С. 341-347. – ISSN 2222-4459. (Index Copernicus International).
 2. Лучко Г. Й. Впровадження повітроочисних установок промисловими підприємствами в системі заходів захисту довкілля [Електронний ресурс] / С.В.Князь, О. М. Страп, Г.Й. Лучко // Ефективна економіка. – 2014. - №2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 3. Лучко Г.Й. Аналіз конкурентоспроможності торговельних підприємств-рітейлерів України/ Н.Г. Георгіаді, Г.Й. Лучко, Р.Р. Русин-Гриник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Економіка і менеджмент. – Одеса, 2017. - Вип. 23. – С. 72-75.
 4. Лучко Г. Й. Визначення сутності поняття конкурентоспроможності товарів із врахування інтегрованості ринків [Електронний ресурс] / Е.Х.Бабіров, М.Т.Бець, Г.Й. Лучко // Ефективна економіка. – 2017. - №3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5504.
 5. Лучко Г. Й. Сучасний стан та проблеми розвитку проектного менеджменту в Україні [Електронний ресурс] / Г.Й. Лучко, Т. В. Лебідь, І. В. Когут // Економіка та суспільство. – 2017. - №9. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/86.pdf.
 6. Лучко Г. Й. Особливості формування персоналу підприємства в умовах розвитку міжнародного підприємства / Є. С. Барвінська , Н. Г. Георгіаді , Г. Й. Лучко // [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2018. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6226
 7. Лучко Г. Й. Сучасний стан та тенденції інноваційного розвитку підприємств України / Г. Й. Лучко // [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 15. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-15/22-stati-15/1866-luchko-g-j.
 8. Лучко Г.Й. Лідерство в управлінні проектами/ І. В. Когут, Г.Й.Лучко // Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. – Одеса, 2018. – Том 23. - Вип. 2 (67). – С. 51-55.
 9. Лучко Г. Й. Стилі лідерства проектного менеджера в управлінні командою проекту / І. В. Когут, Г.Й.Лучко // Ефективна економіка. - 2019. - № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7354
 10. Лучко Г. Й. Актуальні проекти стратегічного розвитку будівельної галузі України / Г.Й. Лучко, І. В. Когут// Ефективна економіка. - 2020. - № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8108
 11. Лучко Г. Й. Аналізування стейкхолдерів проєктів упровадження автоматизованої системи набору та атестації персоналу підприємствами будівельної галузі./ І. В. Когут, Г.Й.Лучко // Бізнес Інформ. - 2020. - №7. - C. 293–299.

Публікації у фахових виданнях :

 1. Лучко Г. Й. Інструменти управління проектами в стратегічному розвитку підприємства/ І. В. Когут, Т. В. Лебідь, Г.Й. Лучко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія Менеджмент та підприємництво в Україні:етапи становлення і проблеми розвитку – 2016. - №858. – с.168-174.

Додаткові відомості

Заступник завідувача кафедри технологій управління ННІ АПО з навчально-методичної роботи.

Контакти

вул. С. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімнати 1, 2,

тел. +38 (032) 258-26-71