Луцишин Галина Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Луцишин Галина Іванівна
Луцишин.jpg
Дата народження 22.12.1973 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1994 р.
Галузь наукових інтересів Етнополітика;

Міжнаціональні відносини; Націотворчі процеси.

Науковий ступінь доктор політичних наук
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Луцишин Галина Іванівна — доктор політичних наук, завідувач кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилась 22 грудня 1973 року.

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

Доктор політичних наук за спеціальністю 23.00.02 — політичні інститути та процеси.

Група аналізу навчального процесу кафедри (проведення заходів контролю навчального процесу, модульного контролю і ККР)

Редактор всеукраїнського журналу для громадських організацій «Громадські ініціативи» (м. Львів) 2000-2008 р.

Тема кандидатського дослідження: Національні меншини у політичному житті України [Текст] : дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Луцишин Галина Іванівна; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2002. — 190 арк. — арк.169-186

Тема докторської дисертації: Політична інституалізація процесу національної консолідації в сучасній Україні [Текст] : дис. д-ра політ.наук : 23.00.02 / Г. І. Луцишин ; Львів.нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів : [б. и.], 2013. — 360 с.

Виступала офіційним опонентом кандидатських дисертацій:

  • Ларченко Марини Леонідівни «Міжетнічний конфлікт як соціально-політичне явище: теоретичний аналіз», Спеціалізована вчена рада Д35.051.17 Львівського національного університету ім. І.Я. Франка, захист відбувся 30 жовтня 2008 р.;
  • Петрової Ірини Вікторівни «Зовнішньополітичні чинники врегулювання Придністровського конфлікту», Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 22 лютого 2007 р.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Міжнародні конфлікти
  • Політологія

Наукові інтереси

  • Етнополітика;
  • Міжнаціональні відносини;
  • Націотворчі процеси.

Вибрані публікації

Монографії та навчальні посібники:

  1. Національна консолідація України в умовах сучасного політичного процесу [Текст] : монографія / Г. І. Луцишин; Нац. ун-т "Львів. політехніка".- Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 361 с. — Бібліогр. : с. 328-361 (514назв). — ISBN 978-617-607-299-7
  2. Геополітика. Військово-політичніаспекти: Навчальний посібник. — Львів: ЛІСВ, 2008. — 343 с. (Робота над Розд.VII. Україна в контексті співробітництва з міжнародними структурами безпеки С.169 −198)
  3. Конфліктологія. Словник: поняття, категорії, терміни. За ред. М.П.Гетьманчука, П.П.Ткачука. — Львів: ЛІСВ, 2007. — 205 с.

Наукові статті

Науково-методична робота

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89