Лукіна Галина Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лукіна Галина Миколаївна
Lukina.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 16 серпня 1952 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів дослідження особливостей формування аморфних покрить при газотермічному напиленні, розробка нових порошкових матеріалів для напилення аморфних покрить та дослідження комплексу їх експлуатаційних властивостей.
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій

Лукіна Галина Миколаївна — кандидат технічних наук, доцент кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Інституту інженерної механіки та транспорту Національногоуніверситету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилась 16 серпня 1952 року .

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Нанесення покрить
 • Метали та зварюванняв будівництві
 • Технологія та обладнання для напилення

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — дослідження особливостей формування аморфних покрить при газотермічному напиленні, розробка нових порошкових матеріалів для напилення аморфних покрить та дослідження комплексу їх експлуатаційних властивостей.

Основні результати: розроблена технологія нанесення масивних покрить з аморфною структурою та економно леговані порошкові матеріали для формування цих покрить.

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень опублікованопонад 40 наукових праць. Розроблено 24 методичні вказівки

З них:

 1. Большаков М.В., Лукина Г.М. Структура и свойства импульсно-плазменных покрытий из порошков системы Fe-Mo-Cr-B// Автоматическая сварка. — 1997. — № 3. —с.14-18.,
 2. Лукіна Г.М., Большаков М.В. Вплив технологічних факторів на аморфізацію імпульсно-плазмових покриттів.//Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 1997. — №3. — с.77-81. «Material Science» (translated from Ukrainian by PlenumPublishing Corporation, Consultants Bureau, New York),
 3. Лукіна Г.М., Большаков М.В. Технологія нанесення імпульсно-плазмових покриттів заморфною структурою.// Праці Міжнар. наук.-техн. конф. «Прогресивна техніка ітехнологія машинобудування, приладобудування та зварювального виробництва» (НТУКПІ), т.IV, Київ: НТУУ КПІ.- 1998. — с. 330-332.,
 4. Lukina G. N., Bolshakov M.V., Pidhaichuk S.Ya. Properties of magnetron coatings on theFe-Cr-Ni —base with amorphous structure// Paton Welding Journal . — 2002. — №4. — p.31-35.,
 5. Авторское свидетельство № 1719457. Порошковий сплав./Лукина Г.М., Швец В.В.,Голубец В.М. и др.,
 6. Авторское свидетельство № 1767010. Порошковий сплав для нанесения покрытий./Лукина Г.М., Швец В.В., Янов Л.А. и др.,
 7. Большаков М.В., Лукина Г.Н. Повышение качества импульсно-плазменных покрытий//Сб. Труд. 12-й международной научно-техн. конференции «Машиностроение и техносфера ХХ1 века». Т.1., Севастополь, сентябрь 2005.- С.95-98.,
 8. Лукіна Г.Н., Большаков М.В. Порошковые сплавы с аморфной и нанокристаллической структурой // Труды 5 Всероссийской с международным участием научно —технической конференции «Быстрозакаленные материалы и покрытия», Москва — РГТУим.К.Э.Циолковского, Москва, декабрь 2006 г. —с.201-205.,
 9. Лукіна Г.Н., Большаков М.В. Сварочные технологии для изготовления изделий из пористых композитов // Труды 5 Всероссийской с международным участием научно —технической конференции «Быстрозакаленные материалы и покрытия», Москва — РГТУим.К.Э.Циолковского, Москва, декабрь 2006 г. —с.201-205.

Контакти

вул. Ст. Бандери 8, 79013, Львів; 16-й корпус, кімната 2,9

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-18

E-mail: zvdv@ukr.net

моб. 097 383 48 99