Лукащук Галина Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лукащук Галина Богданівна
Mb lukashchuk halyna.jpg
к.с-г.н., старший викладач
Дата народження 12 жовтня 1962 року
Місце народження с.м.т. Ворохта Надвірнянського району Івано-Франківської обл.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський лісотехнічний інститут
Дата закінчення 1984 р.
Спеціальність «лісове господарство»
Галузь наукових інтересів Вивчення сукцесійних змін у лісових природних комплексах Ґорґан, дослідження відновлення природних фітоценозів урбанізованого середовища
Кваліфікаційний рівень інженер
Науковий ступінь кандидат сільсько-господарських наук
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Поточне місце роботи кафедра містобудування, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Лукащук Галина Богданівна — кандидат сільсько-господарських наук, старший викладач кафедри містобудування Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народилася 12 жовтня 1962 року у с.м.т. Ворохта Надвірнянського району Івано-Франківської обл.

Освіта вища. Закінчила з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю — «лісове господарство» (спеціалізація «Озеленення населених пунктів»). Кваліфікація — інженер.

Наукова ступінь — кандидат сільськогосподарських наук. Спеціальність — 06.03.03. — лісознавство і лісівництво.

Кандидатська дисертація захищена у 2009 році у Національному лісотехнічному університеті України.

Тема дисертації: Початкові стадії вторинних сукцесій у лісових природних комплексах Ґорґан [Текст] : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.03 / Лукащук Галина Богданівна ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2009. — 295 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 276-295

Посада — асистент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу.

З 1988 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах — інженер,асистент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу.

Навчальна робота

Викладає курси:

  • Архітектурне проектування
  • Дендрологія
  • Ландшафтознавство

Наукова робота

Наукові інтереси:

  • Вивчення сукцесійних змін у лісових природних комплексах Ґорґан, дослідження відновлення природних фітоценозів урбанізованого середовища

Вибрані публікації

  1. Лісозбереження як складова фізичної та економічної безпеки України Ґілея. Науковий вісник НПУ ім. Драгоманова. — К., — 2008. — Вип. 15. — С. 382-383.
  2. Концептуальні засади лісовідновлення на зрубах Ґорґан. Еколого-економічні та соціальні проблеми, зумовлені неефективними методами ведення лісового господарства та незаконними лісозаготівлями в Україні. — Львів: Товариство «Зелений хрест», Ліга-Прес. 2011.
  3. Флористичне різноманіття піднаметового вкриття Стрийського парку. Международные чтения, посвященные 110-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Леонида Ивановича Рубцова: материалы конференции 15-18 мая 2012года. — К: Моляр С. В., — 2012, ст. 167-171.
  4. Динаміка ценопопуляцій рослин на зрубах Ґорґан. Науковий вісник НЛТУ України, збірник науково-технічних праць, випуск 22.8, — Львів: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України, 2012, ст. 42-48.
  5. Автохтонна лісова рослинність — основа біологічного різноманіття девастованих ландшафтів. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво і декоративне садівництво»/ Редкол. Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. — К.: ВЦ НУБіП України, 2012. — Вип. 171, ч.1. Ст. 116-120.

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 323

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-28

E-mail: Halyna.B.Lukashchuk@lpnu.ua