Лозинський Орест Юлiанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лозинський Орест Юлiанович
Lozynsky.O.JPG
д.т.н., завідувач кафедри
Дата народження 1 квітня 1941 р.
Місце народження м. Ходорів, Львівська область
Помер 17 квітня 2021 р.

Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1965 р.
Спеціальність «Електропривод і автоматизація промислових установок»
Галузь наукових інтересів Синтез стохастичних електромеханічних систем на основі критерія мінімуму дисперсії вихідних координат
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1997 р.
Відомий у зв’язку з стохастичні системи автоматизованого розпізнавання технологічних стадій потужних дугових сталеплавильних печей і технічні засоби для їх функціонування
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем
Почесні звання «Відмінник освіти України», «Почесний професор "Львівської політехніки"»
Державні нагороди «Заслужений діяч науки та техніки України»

Лозинський Орест Юліанович — професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки та техніки України, Інститут енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Народився 1 квітня 1941 року в м. Ходорові Львівської області.

Освіта:

Середня школа № 1 у м. Ходорові Львівської області в 1958 році.

Львівський політехнічний інститут, електромеханічний факультет за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установок» в 1965 році.

Кандидатську дисертацію на тему: «Система оптимального керування електроприводом переміщення електродів дугової сталеплавильної печі» захистив у 1974 році.

Докторську дисертацію на тему: «Системи керування режимом дугових сталеплавильних печей на основі імовірнісних моделей процесів» — у 1996 році.

Вчене звання доцента присвоєно в 1982 році, професора — в 1997 році.


Професійна діяльність:

Голова комісії Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» з питань навчання

Брав активну участь у розробці багатьох нормативних документів, що стосуються запровадження нових технологій навчання, за умовами Болонської декларації.

Член двох спеціалізованих Вчених рад з присудження наукового ступеня доктора наук, членом науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з базового напряму «Електромеханіка».

Основні курси

 • «Теорія автоматичного керування».
 • «Основи надійності електромеханічних систем».
 • «Синтез систем електроприводів».
 • «Теорія функціонування оптимальних систем з детермінованими і випадковими збуреннями».
 • «Сучасна теорія автоматичного керування в електромеханічних системах»

Нагороди та відзнаки

Zaslnauki.jpg «Заслужений діяч науки та техніки України» (2005). Указ Президента України № 749/2005 від 04.05.2005р.


RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPGНагрудний знак «Відмінник освіти України» (1994 р.)


RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2001 р.)

RTEmagicC Pochesna gramota Lvivskoji oblasnoji derzhavnoji administraciji.JPG.JPG Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації ( 2003 р., 2007 р.)


150px-Badge Inventor of the USSR.png Нагрудний знак «Изобретатель СССР»] (1985 р.)


Почесна грамота Верховної Ради України.jpg433px-Нагрудний Знак до Почесної Грамоти Верховної Ради України.jpg Грамота Верховної Ради України (2009 р.)


RTEmagicC Nagrudnii znak Petro Mogila 02.JPG.JPGНагрудний знак «Петро Могила» (2007 р.)

Наукові інтереси

Синтез стохастичних електромеханічних систем на основі критерія мінімуму дисперсії вихідних координат

Керівник наукової школи при кафедрі ЕАП зі створення автоматизованих систем керування електричним режимом дугових сталеплавильних печей. Під його керівництвом і за консультаціями захищено 6 докторських і 7 кандидатських дисертацій.

Наукові розробки О. Ю. Лозинського (стохастичні системи автоматизованого розпізнавання технологічних стадій потужних дугових сталеплавильних печей і технічні засоби для їх функціонування) впроваджені на багатьох металургійних заводах колишнього СРСР і України. Використання цих розробок підтверджено значним економічним ефектом.

Науковий доробок

 • Наукових праць — біля 400.
 • Авторських свідоцтв та патентів — 40.
 • Навчальних посібників — 5.
 • Монографій - 3.
 • Підручник - 1.
 • Методичних розробок — біля 50.

Вибрані публікації

 1. Елементи теорії випадкових процесів [Текст] : навч. посіб. для студ. освітньо-кваліфікац. напрямів «Електромеханіка», «Електротехніка» , «Енергетика», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» вищих навч. закл. / Ю. К. Рудавський [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 239 с. — Бібліогр.: с. 238-239. — ISBN 966-553-348-7
 2. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл., які навч. за напрямом «Електромеханіка» / М. Г. Попович [та ін.] ; ред. М. Г. Попович, О. Ю. Лозинський. — К. : Либідь, 2005. — 680 с.: рис. — Бібліогр.: с. 675-676. — ISBN 966-06-0362-2
 3. Ситуаційне керування в дугових сталеплавильних печах [Текст] / Л. Д. Костинюк [та ін.] ; ред. О. Ю. Лозинський, Я. Ю. Марущак ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 382 с.: рис. — Бібліогр.: с. 363-378. — ISBN 966-553-427-0
 4. Багатокритеріальне оптимальне керування режимами плавлення в дугових сталеплавильних печах [Текст] : монографія / [Лозинський О. Ю. та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 206 с. : рис. — Бібліогр.: с. 185-204. — ISBN 978-617-607-009-2
 5. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем [Текст] : монографія / Ю. Я. Бобало та ін. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 299 с. : рис., табл. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-617-607-468-7
 6. Система автоматизованого електроприводу з обмеженням прискорення / О.Ю. Лозинський, Б.Я. Панченко, В.Б. Цяпа // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. -№ 544: Електроенерг. та електромех. системи. — С. 89-95. — Бібліогр.: 4 назви.
 7. Availability calculation of the repairable item with whole standby redundancy on the basis of state space extension / O. Lozynsky, S. Shcherbovskykh // Perspective technologies and methods in MEMS desing : Proc. of the 1st Intern. conf. of young scientists MEMSTECH 2005, 25-28 May 2005, Lviv, Polyana, Ukraine. — Lviv : Publ. house of Lviv polytechnic nat. univ., 2005. — P. 16-17. — Bibliogr.: 2 titles.
 8. Electromechanical items availability calculation Monte-Carlo approach with state space conception application / O. Yu. Lozynsky, S.V. Shcherbovskykh // Proc. of the XIII Intern. symp. on theoretical electrical engineering ISTET’ 05, July 4-7, 2005, Lviv, Ukraine. — Lviv, 2005. — P. 284-285. — Bibliogr.: 3 titles.
 9. Lozynskyy, О., Lozynskyy, A., Kopchak, B., Paranchuk Y., Kalenyuk, P., Marushchak, Y. Synthesis and research of electromechanical systems described by fractional order transfer functions // Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2017, 2018-January, pp. 16-19.
 10. O.Y.Lozynskyi, Y.S.Paranchuk, R.Y.Paranchuk, F.D.Matico. Development of methods and means of computer simulation for studying arc furnace eElectric modes // Electrical Engineering & Electromechanics. 2018. №.3 P.28-36/ doi: 10.20998/2074-272X.2018.3.04. (Web of Science)
 11. Lozynskyi Orest, Yaroslav Paranchuk, Kobylianskyi Oleksii. Computer Modeling of Electric Arc Furnace Electrode Position Control System. Рroceedings of the XII-th International Scientific and Technical Conference Computer Sciences and Information Technologies (CSIT-2017). - Lviv, 6-10 Sept. 2017. – P.142-145.
 12. Lozynskyi Orest, Yaroslav Paranchuk, Kobylianskyi Oleksii. Simulink Model of Electric Modes in Electric Arc Furnace. IEEE International Young Scientists on Applied physics and Engineering YSF-2017. - P.54-57.
 13. Lozynskyy, O., Lozynskyy, A., Paranchuk, Y., Paranchuk, R, Marushchak, Y., Malyar, A. Analysis and synthesis of intelligent system for electric mode control in electric arc furnace // Lecture Notes in Electrical Engineering. - 452, 2018. - pp. 111-130.
 14. Lozynskyi O., Lozynskyi A., Paranchuk Y., Holovach, I., Tsyapa, V. Fuzzy extreme control and electric mode coordinates stabilization of arc steel-melting furnace // Computer Sciences and Information Technologies - Proceedings of the 11th International Scientific and Technical Conference, CSIT 2016. - pp. 49-54.
 15. Lozynskyy, O., Paranchuk, Y., Paranchuk, R.. Fuzzy control law of electrode travel in arc steelmaking furnace // Proceedings - 2015 16th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering, CPEE 2015. - pp. 103-106.
 16. Lozynskyy, O., Paranchuk, Y., Paranchuk, R.. Modeling of power control of arc steel melting furnace with fuzzy correction of regulation signal | [Modelowanie układu sterowania mocaogonek pieca łukowego stali z rozmytaogonek korekcjaogonek sygnału regulacyjnego] // Przeglad Elektrotechniczny. - 89(3 A), 2013. - pp. 265-267.
 17. Lozynskyy, O.Y., Paranchuk, Y.S. Hierarchical system of multicriterion optimal control of arc steelmaking furnaces regimes with fuzzy adaptation //. - Technical Electrodynamics (3), 2012. - pp. 103-104.
 18. Lozinskii, O.Yu., Paranchuk, Ya.S. System for the optimum control of the electrical conditions of an arc furnace powered through a controlled reactor // Russian Metallurgy (Metally) (8). – 2008. - pp. 737-743.
 19. Lozinskii, O.Yu., Paranchuk, Ya.S. Optimization of the control system for steel smelting in arc furnaces // Russian Electrical Engineering. - 75(6), 2004. - pp. 84-90.
 20. Lozinskij, O.Yu., Paranchuk, Ya.S. Optimization of regimes of steel melting process control system for arc furnaces // Elektrotekhnika. (6) 2004. - pp. 50-54.


Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 131

Tел. +38 (032) 258-26-20

e-mail: olozynsky@p.edu.ua