Лозинський Андрій Орестович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лозинський Андрій Орестович
Lozynsky3.jpg
д.т.н., професор, директор ІЕСК
Дата народження 31 березня 1971 року
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність Електропривод і автоматизація промислових установок та технологічних комплексів
Галузь наукових інтересів розроблення інтелектуальних систем керування електротехнічними пристроями
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Плахтина Омелян Григорович, професор кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок Національного університету «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування, Кафедра теоретичної та загальної електротехніки

Лозинський Андрій Орестович — професор, доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки, директор Інституту енергетики та систем керування, голова Вченої ради інституту.

Загальні відомості

Народився: 31 березня 1971 року в м. Львові.

Освіта:

Кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження методами математичного моделювання екскаваторного електроприводу змінного струму з перетворювачем частоти циклоконверторного типу [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.03 / Лозинський Андрій Орестович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1996. — 298 л.» захистив у 1996 році.

Докторську дисертацію на тему: «Електромеханічні системи автоматизації технологічних об’єктів з інтелектуальним керуванням [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.09.03 / Лозинський Андрій Орестович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 300 арк. — арк. 268-287» — у 2004 році.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Плахтина Омелян Григорович, професор кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем Національного університету «Львівська політехніка».

Вчене звання доцента присвоєно в 2001 році, професора — в 2006 році.

Стипендіат Кабінету Міністрів України у 2001-2002 рр.

Професійна діяльність:

Нагороди та відзнаки

Основні курси

 • «Інтелектуальні системи керування».
 • «Основи систем енергетики сталого розвитку».
 • «Застосування пакету MATLAB для синтезу та аналізу електромеханічних систем».

Наукові інтереси

 • системи векторного керування електроприводом змінного струму.
 • синтез нечітких регуляторів.
 • синтез та аналіз систем з регуляторами дробового порядку.
 • застосування нейро- та фаззи-регуляторів, інтелектуальних естиматорів змінних стану в системах керування електромеханічними перетворювачами.
 • моделювання та синтез систем керування режимами плавлення в дугових стале­плавильних печах.

Основний напрям досліджень — розроблення інтелектуальних систем керування електротехнічними пристроями.

Участь у проектах

 • виконавець 9 науково-дослідних держбюджетних робіт МОН України у 1997-2012 рр.
 • керівник гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених у 2006 р.
 • виконавець проекту програми TEMPUS IV “UNI4INNO - boosting the knowledge triangle by establishing innovation offices” 2012.
 • відповідальний виконавець проекту NATO SPS G5176 - «Agile Tyre Mobility for Severe Terrain Environments»


NATO project SPS G5176 - «Agile Tyre Mobility for Severe Terrain Environments»

Мета проекту: реалізація динаміки рухливої шини та динаміки та контролю руху.

Опубліковані статті:

 1. V.V. Vantsevich, A. Lozynskyy, L. Demkiv, I. Holovach, “Fuzzy Logic Control of Agile Dynamics of a Wheel Locomotion Module” IAVSD International Symposium on Vehicle Dynamics, Paper #315, Rockhampton, Australia, August 14-18, 2017.
 2. V. V. Vantsevich, A. Lozynskyy, L. Demkiv, S. Klos, “A Foundation for Real-Time Tire Mobility Estimation and Control”, Paper # 126, 19th International and 14th European-African Regional Conference of the ISTVS, Budapest, Hungary, September 25-27, 2017
 3. V. V. Vantsevich, A. Lozynskyy, L. Demkiv, “A Wheel Rotational Velocity Control Strategy for An open-Link Locomotion Module”, Paper # 171, 19th International and 14th European-African Regional Conference of the ISTVS, Budapest, Hungary, September 25-27, 2017
 4. V. Vantsevich, T. Borovets A. Lozynskyy, L. Demkiv, D. Gorsich, State observers: an overview and application to agile tire slippage dynamics // Proceedings of 10th Asia-Pacific conference of ISTVS (AP-ISTVS 2018) Kyoto, JAPAN July 11-13, 2018
 5. V. Vantsevich, A. Lozynskyy, L. Demkiv, V. Vantsevich, Gorsich D., Borovets T. State Observers for Terrain Mobility Controls: A Technical Analysis. Advances in Mechanism and Machine Science. IFToMM WC 2019. Mechanisms and Machine Science, vol 73. Springer, Cham, pp 3681-3690
 6. Vantsevich V., Lozynskyy A., Demkiv L., Borovets T., Gorsich D. An Estimation Accuracy of State Observers Under Uncertain Initial Conditions // Mathematical modeling and computing, Vol. 6, No. 2, pp. 320-332. (2019)

Вибрані публікації

 • наукових праць — понад 160;
 • монографій — 4;
 • патентів — 10;
 • навчальних посібників — 7.

Серед них:

 1. A. Lozynskyy, I. Smetana. Flux Identification in Field-Oriented Controlled Drive by Recurrent Neural Networks // Przegland Electrotechniczny, Vol.2006, No 2. – P. 62-66.
 2. Лозинський А.О., Лозинський О.Ю., Паранчук Я.С., Паранчук Р.Я. Багатокритеріальне оптимальне керування режимами плавлення в дугових сталеплавильних печах. Монографія - Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2010. - 208 стор.
 3. Лозинський А.О., Марущак Я.Ю., Кушнір А.П. Динаміка двомасових систем стабілізації режиму в електродугових печах. Монографія -Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2011. - 221 стор.
 4. Лозинський А.О., Бобечко Ю. Синтез нейрорегулятора для формування жорстких характеристик вентильного реактивного двигуна // Електротехнічні та комп’ютерні системи №4(80), 2011. Стор. 51-55.
 5. A. Lozynskyy, L. Demkiv. Investigation of multicriteria optimal control with time-variable weight coefficients synthesis // Przegland Electrotechniczny, No . 2а/2013 – P. 195-198.
 6. Лозинський А.О., Демків Л.І. Дослідження впливу каскадного нечіткого регулятора на характеристики системи автоматичного керування переміщення електрода дугової сталеплавильної печі // Науковий вісник НГУ - 2014. - №4. - С. 32-38.
 7. Лозинський А.О., Демків Л.І., Паранчук Я.С. Дослідження системи переміщення електродів дугової сталеплавильної печі з нечітким регулятором // Технічна електродинаміка. № 2/2014 – стор. 73-77.
 8. A. Lozynskyy, L. Demkiv. Synthesis of multi-criteria controller by means of fuzzy logic approach // Advances in Fuzzy Systems, Vol. 2014.
 9. Lozynskyy A.O., Smetana I.V., Misyurenko V.O.Methods Of The Parametric Sensitivity Reduction Of The Field-Oriented Controlled Drive // Computational Problems of Electrical Engineering. Vol. 5, № 1, 2015. – P. 47-54.
 10. Лозинський А.О., Щур В.І. Система керування вітроелектроустановкою на базі нечіткого регулятора з врахуванням зміни аеродинамічних параметрів вітроротора // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2015 (31) – стор. 10-21.
 11. A. Lozynskyy, L. Demkiv. Application of dynamic systems family for synthesis of fuzzy control for electromechanical systems // Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol. 14, № 5, 2016. - P. 543-550.
 12. Лозинський А.О., Лозинський О.Ю., Паранчук Я.С., Марущак Я.Ю., Цяпа В.Б. Методи синтезу оптимальних лінійних систем. Навч. посібник, - Львів: Видавн. НУ «Львівська полі-тех¬ніка»,2016р.– 392 стор.
 13. А.О. Лозинський, В.І.Ткачук, Л.В. Каша, І.Є. Біляковський, Ю.О. Бобечко, Т.І. Михайлович. Бездавачеві системи керування вентильними двигунами постійного струму. Монографія - Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2016. - 174 стор.
 14. Lozynskyi A.O., Kutsyk, А. S., Kinchur, О. F. The research of efficiency of the use of neuropredictor in the control system of water-supply pump electric drive // Scientific Bulletin of National Mining University . 2017, Issue 1, p. 93-99.
 15. A. Lozynskyy, O. Lozynskyy, L. Demkiv, I. Demkiv. A New Approach to Dynamical System’s Fuzzy Controller Synthesis: Application of the Unstable Subsystem // Proceedings of the International Conference “Modern electrical and energy systems” (MEES 2017) November 15-17, 2017, Kremenchuk, Ukraine. - P. 84-87.
 16. A. Lozynskyy, O. Lozynskyy, Ya. Marushchak, B. Kopchak, P. Kalenyuk. Synthesis and Research of Electromechanical Systems Described by Fractional Order Transfer Functions // Proceedings of the International Conference “Modern electrical and energy systems” (MEES 2017) November 15-17, 2017, Kremenchuk, Ukraine. - P. 16-19.
 17. Lozynskyy A., Lozynskyy O., Paranchuk Ya., Malyar A., Maruschak Ya. Analysis and synthesis of intelligent control system of electric regime of arc steel melting furnace//In Mazur D., Gołębiowski M., Korkosz M. (eds) Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 452. -Springer, Cham, 2018. – P. 111-130.
 18. Lozinskyi A., Shchur I., Biletskyi Yu., Kopchak B., Klymko V., Shchur V. Passive Stall Control Systems of Power Limitation Modes for Vertical Axis Wind Turbines (VAWT) // In Mazur D., Gołębiowski M., Korkosz M. (eds) Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 452. -Springer, Cham, 2018. – P. 131-159.
 19. Melnychuk M.A. Lozynskyi A.O., Lozynskyy O.Y., Kutsyk, А. S., Synthesis by using the sliding-mode control theory for the fuzzy logic controller of the direct torque control system// Scientific Bulletin of National Mining University . 2018, Issue 5, p. 98-104.
 20. A. Lozynskyy, L. Demkiv, V. Vantsevich Enhancement of dynamical characteristics of a fuzzy control system by using unstable subsystem// Proceedings of IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Rio de Janeiro, Brazil. July 08-13, 2018. –P.1240-1247.
 21. Lozynskyi O., Lozynskyi A., Paranchuk Y., Biletskyi Y.Optimal control of the electrical mode of an arc furnace on the basis of the three-dimensional vector of phase currents// Mathematical modeling and computing, Vol. 6, No. 1, pp. 69–76 (2019)
 22. O. Plakhtyna, A. Kutsyk, A. Lozynskyy. Method of average voltages in integration step: theory and application // Electrical Engineering 2020, pp. 2413-2422.
 23. O.Yu. Lozynskyy, P.I. Kalenyuk, A.O. Lozynskyy, L.V. Kasha. A Frequency criterion for analysis of stability of systems with fractional-order derivatives // Mathematical Modeling and Computing, Vol. 7, No. 2, pp. 389–399 (2020).
 24. A. Lozynskyy, O. Lozynskyy, L. Kasha and I. Holovach, "Analysis Of Fractional Derivatives And Integrals Application with Caputo-Fabrizio Operator In Electromechanical Systems," 2020 IEEE 21st International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), Pińczów, Poland, 2020, pp. 1-4.
 25. A. Kutsyk, A. Lozynskyy, V. Vantsevitch, O. Plakhtyna and L. Demkiv, "A Real-time AC E-Motor Model for An Open-link Locomotion Module," 2020 IEEE 21st International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), Pińczów, Poland, 2020, pp. 1-4.
 26. A. Lozynskyy, Y. Marushchak, O. Lozynskyy and L. Kasha, "Synthesis of Combine Feedback Control of Electromechanical System by Feedback Linearization Method," 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-6.


Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 127

Tел.: +38 (032) 258-24-68

Е-mail: andriy.o.lozynskyy@lpnu.ua