Лис Степан Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лис Степан Степанович
Лис С.С..jpg
к.т.н., доцент каф. ТТАЕ
Громадянство Україна
Alma mater Національний лісотехнічний університет України
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність «Автоматизоване управління технологічними процесами»
Галузь наукових інтересів Газифікація твердого палива
Кваліфікаційний рівень магістр з автоматизованого управління технологічними процесами
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Мисак Йосиф Степанович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2020 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій

Лис Степан Степанович — кандидат технічних наук, доцент кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Освіта:

Вища, повна, Національний лісотехнічний університет України, магістр з автоматизованого управління технологічними процесами, 2006 р.

Тема дисертації: Термічне перероблення деревини у суцільного шарі в газоподібне паливо для використання в теплоенергетичних установках [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Лис Степан Степанович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 163 арк. : рис., табл.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Мисак Йосиф Степанович, Національний університет «Львівська політехніка»

Нагороди та відзнаки

 • Проект USAID "Реформа міського теплозабезпечення": ПОДЯКА за високий рівень досягнень за програмою «Енергоефективні університетські містечка», використання сучасних методів наукових досліджень, проявлену ініціативу під час вибору та реалізації заходів за програмою і перспектив її розвитку.

Подяка 2.jpg

Основні курси

 • Основи теплотехніки;
 • Ядерна та нейтронна фізика;
 • Матеріали ядерної техніки;
 • Аварійні процеси та системи безпеки на атомних електричних станціях;
 • Експлуатація атомних електричних станцій;
 • Управління строком служби та зняття з експлуатації атомних електричних станцій.


Наукові інтереси

 • Термічне перероблення твердого палива у газоподібне паливо;
 • Термічна переробка радіоактивних відходів (РАВ);
 • Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії.


Вибрані публікації

Статті у виданнях розміщених у міжнародній наукометричній базі даних Scopus:

 1. Lys S., Yurasova O., Vashkurak Y. (2021) Influence of Humidity of Wood Fuel on the Gasification Process in a Continuous Layer. In: Blikharskyy Z. (eds) Proceedings of EcoComfort 2020. EcoComfort 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 100. Springer, Cham. pp 268-276.
 2. Semerak М. Аналіз процесу плазмової переробки радіоактивних відходів / М. Semerak, S. Lys, Т. Коvalenko // Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека». – Київ, 2019. – № 1(81). – С. 23-29.
 3. Mysak Y. Research on gasification of low-grade fuels in a continuous layer / Y. Mysak, S. Lys, M. Martynyak-Andrushko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv, 2017. – 2/8 (86). – P. 16–23.
 4. Pistun Y. Development of the analytical method for determining the armor wear of the drum ball mill / Y. Pistun, S. Mysak, T. Kovalenko, S. Lys // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv, 2017. – 5/1 (89). – P. 45–50.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. T. Kovalenko, S. Lys, V. Vostres. Analysis of eddy-current testing and metallographic examinations for corrosion damages of heat exchanging tubes in NPP steam generators. Energy Engineering and Control Systems, 2020, Vol. 6, No. 1, pp. 7 – 15.
 2. Yurasova O., Semerak M., Lys S. Analysis of mode-adjustment tests of boiler TПП-312A Uglegirsk TPP with correction of mode maps // Rynek Energii. – 2020. – Nr 5 (150). – S. 82–86.
 3. Lys, S. S. Аналіз надійності системи допалювання водню в межах реакторного відділення АЕС / S. S. Lys, O. H. Yurasova, Е. P. Shykalo // Науковий вісник НЛТУ України, 2019. – 29(5). – С.115–119.
 4. Семерак М. М. Аналіз основних засобів забезпечення водно-хімічного режиму АЕС / М. М. Семерак, С. С. Лис, О. Г. Юрасова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2018. – Вип. 28(6) – С. 81–83.
 5. Lys S. Analysis of Methods for Extending the Life Cycle of a TP-100A Boiler / Stepan Lys, Oksana Yurasova, Nadiya Lashkovska // Scientific journal “Energy Engineering and Control Systems”. – Lviv, 2018. – Volume 4, Number 1. – P. 1–8.
 6. Мисак Й.С. Дослідження процесу газифікації деревної біомаси у суцільному шарі / Й.С. Мисак, С.С. Лис // Науково-технічний журнал «Енерготехнології і ресурсозбереження». – Київ, 2017. – №4 – С. 14–20.
 7. Лис С.С. Аналіз експериментальних досліджень процесу газифікації низькосортних палив / С.С. Лис // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(1) – С. 154–156.
 8. Lys S. Effect of wood fractional composition on gasification process / S. Lys, Y. Mysak, T. Kravets // Scientific Bulletin of UNFU. – Lviv, 2017. – Vol. 27, No 4. – P. 119–121.
 9. Лис С.С. Термічна переробка низькосортних палив в газоподібне паливо для використання в теплоенергетичних установках / С.С. Лис // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(3) – С. 145–147.
 10. Лис С.С. Термічна переробка деревини методом суцільного шару в газоподібне паливо / С.С. Лис, Й.С. Мисак // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2012. – №3/8 (57). – С. 47-49.
 11. Лис С.С. Фізико-хімічна модель процесу газифікації деревини / С.С. Лис, Й.С. Мисак // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 301-304.
 12. Лис С.С. Термічне перероблення забрудненої вживаної деревини методом суцільного шару в газоподібне паливо / С.С. Лис, Я.М. Гнатишин // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.5. – С. 121-126.
 13. Лис С.С. Аналіз експериментальних досліджень газогенератора з суцільним шаром / С.С. Лис // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.7. – С. 64-68.
 14. Лис С.С. Огляд технології газифікації деревини / С.С. Лис // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.12. – С. 101-105.


Тези доповідей на закордонних конференціях:

 1. Kovalenko T., Lys S., Serdiuk V. Studying the operation of two-stage sodium-cation installation SF-10A // Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering : book of abstracts IV International scientific-technical conference, 6–8 February 2020, Kielce. – 2020. – P. 137.
 2. Lys S.S., Yurasova O.H., Lashkovska N.M. Methods of extending the life cycle of a ТП-100А boiler // International scientific and practical conference «Technical sciences: history, the present time, the future, EU experience» Wloclawek, Republic of Poland, September 27-28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. – P. 28-31.
 3. Kovalenko T., Lys S., Galyanchuk I. Development prospects of wind power engineering in Lviv region // Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering : book of abstracts III International scientific-technical conference, 7–9 February 2019, Kielce. – 2019. – P. 25.
 4. Hnatyshyn Y. An analysis of experimental researches of gasogene with a continuous layer / Y. Hnatyshyn, B. Dzyadevych, S. Lys // Przyrodnicze wykorzystanie ubocznych produktow spalania wegla, biomasy oraz wpolspalnia wegla z biomasa : P.P.H. Zapol Dmochowski, Sobchik. Sp. j. – Polska, Szczecin, 2010. – P. 23-30.
 5. Phytomass as alternative energy sources / Y. Hnatyshyn, B. Dzyadevych, I.-R. Kens, S. Lys // Tereny zdegradowane i rekultywowane – mozliwosci ich zagospodarowania  : P.P.H. Zapol Dmochowski, Sobchik. Sp. j. – Polska, Szczecin, 2009. – P. 71-75.


Патенти:

 1. Патент України на винахід № 121756, МПК F26B 23/02. Теплогенератор з вихровим ежектором / Лис С.С., Мисак Й.С.; Власник : Національний університет «Львівська політехніка»; Заявлено 27.02.2017; Опубл. 27.07.2020, Бюл. № 14.
 2. Патент України на винахід № 120631, МПК C10J 3/54, C10В 53/04. Спосіб газифікації твердого подрібненого палива / Мисак Й.С., Лис С.С., Кравець Т.Ю., Кузик М.П.; Власник : Національний університет «Львівська політехніка»; Заявлено 10.07.2017; Опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.
 3. Патент України на корисну модель № 133196, МКП C10J 3/00. Газогенератор попутного потоку / Лис С.С., Кравець Т.Ю.; Власник : Національний університет «Львівська політехніка»; Заявлено 26.10.2018; Опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.
 4. Патент України на корисну модель № 133193, МКП C10J 3/00. Газогенератор з суцільним шаром / Лис С.С., Кравець Т.Ю.; Власник : Національний університет «Львівська політехніка»; Заявлено 26.10.2018; Опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.
 5. Патент України на корисну модель № 55253, МКП C10J 3/00. Газогенератор попутного потоку / Лис С.С.; Власник : НЛТУ України; Заявл. 25.05.2010.; Опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23.
 6. Патент України на корисну модель № 38952, МКП C10J 3/00. Газогенератор / Лис С.С., Бадера Й.С., Гнатишин Я.М.; Власник : НЛТУ України; Заявлено 08.09.2008.; Опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2.


Монографії

 1. Лис С.С. Газифікація твердого палива у суцільному шарі. Монографія / С.С. Лис, Т.Ю. Кравець, Й.С. Мисак // Растр-7. – Львів, 2018. – 210с.

Контакти

вул. Устіяновича 5, 79000, Львів; 10 -й корпус, кімната 201

Tел. +38 (032) 258-25-15

E-mail: Stepan.S.Lys@lpnu.ua