Лисяк Наталія Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лисяк Наталія Михайлівна
Lusyak.jpg
к.ек.н., доцент
Дата народження 1978 р.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність «менеджмент організацій»
Галузь наукових інтересів · розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

· економіка міст; · управління земельними ресурсами.

Кваліфікаційний рівень «економіст»
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Шевчук Любов Теодорівна, Інститут регіональних досліджень НАН України
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Поточне місце роботи кафедра загальноекономічної підготовки та маркетингу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Лисяк Наталія Михайлівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри загальноекономічної підготовки та маркетингу, Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 1978 р.

Освіта

Освіта повна вища, закінчила Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність: менеджмент організацій (2000).

Тема дисертації: Регулювання економічних відносин міста і приміської зони [Текст] : дис. ... канд. екон.наук : 08.00.05 / Лисяк Наталія Михайлівна ; Нац. акад. наук України, Ін-трегіон. дослідж. — Л., 2009. — 195, [16] арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк.181-195.

Науковий керівник: доктор економічних наук,професор Шевчук Любов Теодорівна, Інститут регіональних досліджень НАН України

Професійна діяльність:

Доцент кафедри загальноекономічної підготовки та маркетингу Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій (ЗЕПМ ІППТ), Національний університет «Львівська політехніка» (з 2010 р.).

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Регіональна економіка»,
 • «Розміщення продуктивних сил»,
 • «Економіка праці і соціально-трудові відносини».

Наукові інтереси

 • розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • економіка міст;
 • управління земельними ресурсами.

Вибрані публікації

 1. Лисяк Н.М. Земля як економічний ресурс управління розвитком міст /Н.М.Лисяк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: [зб.наук.праць]/ ІРД НАН України;Редкол.: відп. ред. акад. НАН України М.І.Долішній. — Львів, 2004. — (Вип. 3(XLVII): — с.270-281.
 2. Лисяк Н.М. Стан, проблеми та методи досліджень економіко-управлінської підсистеми міста / Н.М.Лисяк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [зб.наук.праць]. — Львів:Вид. НУ «Львівська політехніка», 2006; № 570. — с.91-96.
 3. Лисяк Н.М. Міста та прилеглі території: нові підходи до розвитку їх взаємовідносин / Демків М., Лисяк Н.М.// Регіональна економіка. —2006. — Вип. с.282-284.
 4. Лисяк Н.М. Вплив соціально-економічних трансформацій на систему землекористування в приміській зоні Львова / Н.М.Лисяк // Науковий вісник Національного аграрного університету: [зб.наук.праць]. — Київ: НАУ,2007; вип.109. — с.275-285.
 5. Лисяк Н.М. Основні вимоги до проекту «Тимчасового положення про Львівську агломерацію»«/ Габрель М.М., Хром’як Й.Я., Лисяк Н.М.// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництвов Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [зб.наук.праць].— Львів:Вид. НУ «Львівська політехніка», 2007; № 605. — с.66-70.
 6. Лисяк Н.М.Теоретичні основи дослідження відносин міст і прилеглих територій / Н.М. Лисяк// Теорія і практика стратегічного управління розвитком регіональних суспільних систем: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. —Івано-Франківськ, 2007. — С. 20-21 (0,09 д.а.).

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 408

Tел. +38 (032) 258-24-86

E-mail: zep.ippt@ukr.net; natali.bila@gmail.com