Лисенко Ольга Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лисенко Ольга Юріївна
Doa Lysenko.jpg
к арх., доцент
Дата народження 8 липня 1978 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів дизайн,історія і теорія архітектури,реставрація пам'яток архітектури
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник доктор архітектури, професор Черкес Богдан Степанович
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи кафедра дизайну та основ архітектури, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Лисенко Ольга Юріївна — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 8 липня 1978 року

Тема дисертації: Формування та збереження архітектури громадських просторів у структурі житлових будинків Львова рубежу XIX-XX століть [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Лисенко Ольга Юріївна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут архітектури. — Л., 2005. — 263 арк.: рис. — арк. 166-192

Науковий керівник: доктор архітектури, професор Черкес Богдан Степанович,професор кафедри Дизайну та основ архітектури, директор Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка»

Член спілки дизайнерів України від 2006 р.

Навчальна робота

Викладає курси:

 • Основи проектної та комп’ютерної графіки
 • Композиція та формотворення у дизайні
 • Основи дизайну предметного середовища
 • Дизайн предметного середовища: графіка

Наукова робота

Наукові інтереси:

 • дизайн
 • історія і теорія архітектури
 • реставрація пам'яток архітектури
 • мистецтвознавство, культурологія

Вибрані публікації, твори

 1. Основи дизайну предметного середовища [Текст] : конспект лекцій : для базового напрямку «Дизайн» 6.020207 : [для студ. Ін-ту архіт.] / Лисенко О. Ю. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Каф. дизайну та основ архіт. — Львів : Растр-7, 2012. — 149 с. : іл. — Бібліогр. наприкінці лекцій. — ISBN 978-966-2004-97-7
 2. Лисенко О.Ю. Типи планування вестибюльної групи приміщень в житлових будинках другої пол. ХІХ — поч. ХХ ст. в районі Новий Світ у Львові // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». — Львів, 2002. — № 12. — С. 217-219.
 3. Лисенко О.Ю. Перспективи розвитку архітектури вхідних приміщень в житлових будинках // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 25-27.06.2003 р. — Київ, 2003. — С. 56.
 4. Лисенко О.Ю. Проблеми та перспективи розвитку вестибюльних груп приміщень у житлових будинках Львова // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. випуск. — КиївЗНДІЕП, 2003. — С. 248-250.
 5. Lysenko O., Grankin P. Witraż jako detal architektoniczny w dekoracji traktu wejściowego lwowskich kamienic końca XIX i poczatku XX wieku // Streszczenia referatów «Witraż w architekturze — architektura na witrażu», 17-18.10.2003 r. — Wroclaw, 2003 r. — S.10
 6. Лисенко О.Ю. Скульптурна пластика та елементи релігійного характеру у львівських кам’яницях // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Книга ІІ — Львів: Логос, 2004. — С.483-489.
 7. Лисенко О.Ю. Архітектура вестибюльної групи приміщень у житлових будинках кін. ХІХ — поч. ХХ ст. у м.Львові як вираження соціальної ідеології // Вісник НУ «Львівська політехніка». Архітектура. — Львів, 2004. — № 505. — С.192-196.
 8. Лисенко О.Ю. Дизайн громадських інтер’єрів в житлових будинках кін. ХІХ — поч. ХХ ст.// Вісник ХДАДМ «Мистецтвознавство. Архітектура». — Харків, 2004 — № 3. — С. 86-90.
 9. Лисенко О.Ю. Вітраж у львівських кам’яницях на рубежі ХІХ — ХХ століть// Вісник Львівського державного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. — Львів, 2004. — № 5. — С.239-246.
 10. Лисенко О.Ю. Ліфти у житлових будинках Львова ХІХ — ХХ століття // Електроінформ. — Львів, 2004. — № 4. — С.44-45.
 11. Лисенко О.Ю. Освітлювальні прилади Львова на зламі ХІХ —ХХ століть (на прикладі громадських просторів) // Електроінформ. — Львів, 2005. — № 3. — С.49.
 12. Лисенко О.Ю. Архітектурна організація, конструювання і оздоблення підлог вхідних приміщень у житлових будинках Львова кін.ХІХ — поч.ХХ ст.// Вісник Львівського державного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. — Львів, 2005. — № 6. — С.191-198.
 13. Lysenko O. Witraże w zabytkowych kamienicach Lwowa // Streszczenia referatów «Witraże w obiektach zabytkowych», 21-23.10.2005 r. — Malbork, 2005 r. — S.11.
 14. Лисенко О.Ю. Світлові ліхтарі у житлових будинках Львова кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Львівського державного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2008. – № 9. – С.218-222.
 15. Olha Lysenko. Formation of architecture of public spaces in the structure of apartment houses. – ÖAD, Austrian Exchange Service, – Wien, – 2008. – p. 50.
 16. Witraże w kamienicach Lwowa. // Muzeum Zamkowe w Malborku, Stowarzyszenie miłośników witraży: Ars Vitrea Polona, – 2009. – s.190-195.
 17. Лисенко О.Ю. Зникаючі елементи дизайну громадських просторів у структурі житлових будинків Львова (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Вісник НУ “Львівська політехніка”, “Архітектура”. – Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2009. – № 656. – С.164-170.
 18. Лисенко О.Ю. Символізм архітектури вхідних просторів у житлових будинках (на прикладі Львова). Вісник НУ “Львівська політехніка”, “Архітектура”. – Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2010. – № 674. – С.148-155.
 19. Медіафасади як рання форма естетики мінливості в постіндустріальній культурі.// Лисенко О.Ю., Франків Р.Б. – К., КНУБА, 2010. – Вип.37. – С.270-280.
 20. Адаптивність та інформаційність, як основоположні категорії сучасного дизайну, співіснування та взаємодія. // Лисенко О.Ю., Франків Р.Б. – Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв: зб.наук.пр./ за ред. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ, 2011. – С. 63 – 67. (Мистецтвознавство: №1).
 21. Композиційні аспекти формування кутів на прикладі сучасної забудови Львова та Івано-Франківська. // Ідак Ю., Лисенко О., Галаз Ю., Прохасько Б. – Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв: зб.наук.пр./ за ред. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ, 2011. – С. 78 – 82.
 22. Роль фітодизайну в організації міського простору // О.Ю.Лисенко , Ю.В.Ідак, Б.Пришляк. - Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1(38).Том 13. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – С.54-61.
 23. Топіарні сади в сучасній ландшафтній архітектурі // С.І.Топилко, О.Ю.Лисенко, О.І.Рапій. - Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1(38).Том 13. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – С.72-76.
 24. Деструктивні та позитивні перспективи популярного образу ідеального міського житла // Р. Б. Франків, О. Ю. Лисенко – Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура. – 2016. – № 856. – С. 42-50.
 25. Особливості застосування графічних підходів у розробленні містобудівних концепцій // Ю.В.Ідак, О. Ю. Лисенко – Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник / Голов.ред. М.М.Осєтрін. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С.212-219.
 26. The problems of formation of public spaces in the structure of Lviv apartment buildings // Lysenko O. – (De)coded History in Architecture. – 2017. – № 86-87. – S. 65–76. (EBSCO).
 27. Предметний дизайн // Лисенко О.Ю. – Лабіринти дизайну: Науково-популярне видання / С.П.Мигаль, О.М.Борисенко. – Львів: Українська академія друкарства, 2017. – С.112-113.
 28. Лисенко О. Ю. Особливості сучасного архітектурного перформансу Львова // Простір міста - напрями розвитку : програма та матеріали міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 75-річчя з дня народження професора Б. Посацького, Львів, 23 червня 2017 р. – 2017. – С. 66–67.
 29. Особливості впливу сходів на формування образу міста // Лисенко О. Ю., Сеньків З. Я., Дідула Я. П. // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – 2018. – Вип. № 66. – С. 378–391.
 30. Відображення містобудівних та архітектурних концепцій у графічній інтерпретації логотипів засобами морфології // Лисенко О. Ю., Ідак Ю. В., Топилко С. І. – Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. – 2019. – Вип. № 53. – С. 12–28.
 31. Основні чинники та впливи процесу формування архітектурно-планувальної структури містечок Галичини, закладених у другій половині XVI-XVII ст // Топилко С. І., Іваночко У. І., Лисенко О. Ю. // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – 2019. – Вип. № 69. – С. 407–418.
 32. Lysenko Olha, Idak Yuliya. Graphic features of historical city logos // Quality of scientific research in architecture and urban planning : VIII International scientific conference from the series "Phenomena of borderland", Szczecin, 06 December 2019. – 2019. – C. 34.
 33. Lysenko O., Shtets Y. V. Historical background of the formation of artistic and figurative system of Ukrainian book graphics // Priority directions of science and technology development : abstracts of V International scientific and practical conference, Kyiv, Ukraine, 24-26 January 2021. – 2021. – C. 1116–1122.
 34. Лисенко О. Ю., Вільхова О. П., Феномен відеомапінгу у громадському соціокультурному просторі // SWorldJournal. – 2021. – Iss. 10, pt. 1. – P. 100–107.

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 325, 311

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-36

E-mail: olha.y.lysenko@lpnu.ua