Лещинська Олена Альбертівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лещинська Олена Альбертівна
Лещинська О.А..jpg
Громадянство Україна
Alma mater Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Науковий ступінь доктор психологічних наук
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1995 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти , Кафедра теоретичної та практичної психології

Лещинська Олена Альбертівна — доктор психологічних наук, доцент, професор Кафедри теоретичної та практичної психології , Інституту права, психології та інноваційної освіти.

Загальні відомості

Освіта

  • Навчалась у Кам'янець-Подільському педагогічному інституті ім. В.Затонського на фізико-математичному факультеті. (Зараз це Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).
  • Аспірантура: НДІ психології України ім. Г.С.Костюка

Тема кандидатської дисертації: «Діагностика та корекція труднощів спілкування у молодших підлітків»

Науковий керівник доктор психологічних наук, професор Ю. З. Гільбух.

  • Докторантура: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Тема докторської дисертації: «Соціально-психологічні механізми культової психічної залежності особистості в деструктивних тоталітарних організаціях».

Професійна діяльність

Доктор психологічних наук (2010), ), старший науковий співробітник (2007), доцент(1995), кандидат психологічних наук (1992). Член асоціації політичних психологів України, психолог-консультант, бізнес-тренер

Наукова діяльність

Наукові інтереси

Інформаційно-психологічна безпека особистості, психологія впливу, деструктивний контроль свідомості, методи опору несанкціонованому впливу, масова свідомість та психологія спільнот.

Навички та уміння

  • Наукова постановка актуальних для суспільного розвитку соціально-психологічних проблем, організація та проведення наукових досліджень з соціальної та політичної психології, підготовка наукових звітів та популяризація результатів у ЗМІ.
  • Досвід викладання у вищих навчальних закладах (26 років), з них у центрах підвищення кваліфікації державних службовців, інститутах післядипломної освіти (15), роботи у науково-дослідних інститутах (15 років).


Основні публікації

  1. Ліщинська О.А Культова психічна залежність особистості: передумови, чинники, механізми. – К. – Друк ТОВ “Легко інк”, 2008. – 266 с.(монографія).
  2. Ліщинська О.А. Інформаційно-психологічна безпека: концепція соціокультурного імунітету. Монографія. – Івано-Франківськ: фоп Кузів Б.П., 2013. – 144 с.
  3. Ліщинська О.А.Культова психічна залежність особистості: Практичне керівництво для психологів. – К.: Шкільний світ, – 2007. – 112 с.
  4. Ліщинська О.А. Профілактика психологічного насильства у сімї та освітньому середовищі: методичні рекомендації \ О.А.Ліщинська; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К.:Міленіум, 2010.– 68 с.
  5. Ліщинська О. Інтерактивні потреби особистості як чинник автономності або залежності / О. Ліщинська // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2016. - Вип. 3. - С. 47-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2016_3_10 (науково-метричні бази РИНЦ і Копернікус)


Контакти

вул. Князя Романа 1-3, м. Львів, 79000; 19 корпус

Tел. +38 (032) 258-31-01

E-mail: TPP_INPP@ukr.net