Лех Ірина Анатоліївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лех Ірина Анатоліївна
Foto Lekh.JPG
к.е.н., асистент
Дата народження 1985 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський Національний Університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність «Менеджмент організацій»
Галузь наукових інтересів державний акціонерний капітал; лідерство; психологія управління.
Кваліфікаційний рівень магістр економіки
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Яцура Володимир Васильович, завідувач кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи кафедра загальноекономічної підготовки та маркетингу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Лех Ірина Анатоліївна — кандидат економічних наук, асистент кафедри загальноекономічної підготовки та маркетингу, Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальна інформація

Дата народження 1985 р.

Улюблене заняття: подорожі, читання книжок, спілкування з цікавими особистостями.

Освіта

У 2007 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Упродовж 2007 — 2010 рр. була аспіранткою кафедри менеджменту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У липні 2013 року захистила дисертаційну роботу на тему «Управління державним акціонерним капіталом у промисловому секторі економіки України».

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Яцура Володимир Васильович, завідувач кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Підвищення кваліфікації:

У 2011 — 2012 рр навчалася на курсах комп’ютерної компетентності викладачів у Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» за програмою «Розроблення електронних засобів навчання в середовищі Moodle» (Сертифікат № 815 від23.03.2012 р.)

У 2012 — 2013 рр. пройшла повний курс навчання на Семінарі психолого-педагогічних знань (Посвідчення № 061-2013 від 25.06.2013 р.).

Професійна діяльність:

Асистент кафедри загальноекономічної підготовки та маркетингу Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій (ЗЕПМ ІППТ), Національний університет «Львівська політехніка» (з 2011 р.).

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Політична економія»,
 • «Макроекономіка»,
 • «Мікроекономіка»,
 • «Логістика»,
 • «Підприємництво та менеджмент»,
 • «Статистика ринку товарів і послуг».
 • «Маркетингова товарна політика».

Наукові інтереси

державний акціонерний капітал; лідерство; психологія управління.

Вибрані публікації

 1. Корпоративне управління в нових економічних реаліях / І. Лех // Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-тет, 2008. — С. 288–291.
 2. Проблеми ефективності господарювання в Україні / І. А. Лех // Перспективні напрями реформування фінансової системи України : матеріали міжвузівської студентсько-аспірантської конференції. — Львів : ЛДФА, 2008. — С. 62–65.
 3. Перспективи розвитку промислового сектору економіки України / І. Лех // Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні : матеріали Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. — C. 210–211.
 4. Становлення корпоративного сектору в промисловості України / І. Лех // Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи : матеріали Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. — С. 265–266.
 5. Вплив світової фінансової кризи на промисловий сектор економіки України / І. А. Лех // Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 9–10 квітня 2009 р. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. — С. 90–91.
 6. Лех І.А. Аналіз сучасного стану державного акціонерного капіталу у промисловому секторі економіки України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Формування ринкової економіки в Україні.Науковий збірник. Випуск 20. Сучасна парадигма управління та Острозька Біблія.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. — C. 319-323.
 7. Лех І.А. Світова фінансова криза та промисловий сектор економіки України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. —Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. Вип. 41. — С. 342-348.
 8. Лех І.А. Розвиток державного акціонерного капіталу у промисловому секторі економіки України // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. — Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. Вип. 20.7. — С.178-183.
 9. Методологічні аспекти стратегічного управління державними корпоративними правами у промисловості України / І. А. Лех // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Полтава : Полтавський університет споживчої кооперації, 2010. — С. 173–174.
 10. Ефективність управління державним акціонерним капіталом у промисловому секторі економіки України / В. Яцура, І. Лех // Вісник ТНЕУ. — Тернопіль : ТНЕУ, 2010. — Вип. 1. — С. 87–95
 11. Вдосконалення процесу управління державним акціонерним капіталом у промисловому секторі економіки України / І. Лех // Вісник Львівського університету. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. —— С.427 — 433. — (Серія економічна ; вип. 43).
 12. Трансформація промисловості України / І. Лех // Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи подолання: матеріали Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. — С. 326.
 13. Чеський досвід управління промисловістю / І. Лех // Актуальні проблеми розвитку національної економіки : матеріали Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — С. 310–311.
 14. Проблеми управління державними корпоративними правами у промисловості України / І. А. Лех // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : матеріали VIII науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників. — Львів : НУ «Львівська політехніка» ІППТ, 2012. — С. 24–25.
 15. Аналіз управління державним акціонерним капіталом у промисловому секторі економіки України / І. Лех // Розвиток економіки України в умовах активізації євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. — С. 189–190.
 16. Сітковий метод організації взаємодії промислових підприємств із державними корпоративними правами / І. А. Лех // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : матеріали VIII науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників. — Львів : НУ «Львівська політехніка» ІППТ, 2013. — С. 281–283.

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 408

Tел. +38 (032) 258-24-86

E-mail: zep.ippt@ukr.net; iryna-lekh@yandex.ru