Лесько Наталія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лесько Наталія Володимирівна
ЛЕСЬКО (1) (1).JPG
д.юр.н., професор
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів Адміністративно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Бортник Надія Петрівна, Львівський державний університет внутрішніх справ
Дата присвоєння н.с. 2019 р.
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та інформаційного права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Лесько Наталія Володимирівна — доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».


Освіта:

 • 2004 р. — закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність:правознавство.
 • 2011 р. — закінчила ад’юнктуру Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • 2013 р. — захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 — Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему:

Адміністративно-правова діяльність органів і служб у справах дітей щодо профілактики правопорушень [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лесько Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2013. — 226 с.

 • 2019 р. — захистила докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: "Адміністративно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій".

Науковий керівник — доктор юридичних наук, професор Бортник Надія Петрівна, Львівський державний університет внутрішніх справ.

 • 2022 р . – отримала вчене звання професора кафедри адміністративного та інформаційного права.

Професійна діяльність:

 • 01.09.2011 р. — асистентка кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».
 • 01.09.2016 р. — доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».
 • 01.09.2020 р. — професор кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».
 • У 2019 році керувала науковим проєктом "Правові засади захисту дітей від булінгу в освітньому середовищі" на конкурсний відбір проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих науковців 2019 року.
 • У 2020 році керувала освітнім проєктом за програмою Jean Monnet (Module) "Європейський досвід у реформуванні органів виконавчої влади та місцевого самоврядування" (The Europen experience in the reformation of the executive power and of the local self-government), реєстраційний номер 619510-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE.

Керівник студентського науково гуртка «Адміністративіст», який діє при кафедрі адміністративного та інформаційного права.

Нагороди та відзнаки:

Обласна премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради талановитим молодим ученим та спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі 2013 р.

Викладає курси:

 • Фінансове право.
 • Транспортне право.
 • Правове регулювання державної служби в Україні.
 • Електронне урядування в публічному управлінні.


Наукові зацікавлення:

Адміністративно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій.


Основні публікації

монографії, навчальні посібники, курси та навчальні посібники

 1. Лесько Н. В. Діяльність органів і служб у справах дітей щодо профілактики правопорушень : сучасне розуміння і нові підходи : монографія / Н. В. Лесько. — Л. : Апріорі, 2013. — 184 с.
 2. Лесько Н. В. Державна політика України у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій: адміністративно-правові проблеми формування та реалізації : монографія. Київ : Видавництво «Людмила», 2017. 472 с.
 3. Адміністративне судочинство України: навч. посібник / Н.П. Бортник, О. І. Остапенко, У. М. Парпан, О. В. Скочиляс-Павлів, Н. В. Лесько; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. О. І. Остапенка. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. — 236 с.
 4. Остапенко О. І. Транспортне право : електронний навчальний посібник ВНС ЛП (http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13164) / О. І. Остапенко, М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, Н. В. Лесько,О. В. Скочиляс-Павлів, І.Ю. Хомишин. Зареєстровано НМУ НУ «ЛП» (№Е41-133-90/2015 від 09.06.2015 р.).
 5. Єсімов С. С., Лесько Н. В. , Скочиляс-Павлів О. В. Транспортне право: конспект лекцій Львів: ПАІС, 2014. 178 с.
 6. Адміністративне судочинство: конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» та 7.03040101 «Правознавство» / Укл.: О.В. Скочиляс-Павлів, Н.В. Лесько, І.Ю. Хомишин. Львів : ПАІС, 2015. 185 с.
 7. Лесько Н. В., Скочиляс-Павлів О.В., Радейко Р.І. Транспортне право: конспект лекцій. Львів: Видавництво ПАІС, 2018. 59 с.


наукові публікації у фахових виданнях України

 1. Лесько Н. В. Загальна характеристика правового статусу Уповноваженого президента України з прав дитини. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2015. № 827. C. 74–78.
 2. Лесько Н. В. Правове регулювання захисту дітей від негативного впливу Інтернету. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 850. C. 49–53.
 3. Лесько Н. В. Загальна характеристика статусу суб’єктів попередження насильства в сім’ї. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 837. C. 87–91.
 4. Лесько Н.В. До питання вдосконалення адміністративної відповідальності за вчинення насильства у сім’ї. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 26. С. 65–70.
 5. Lesko N.V. State policy on domestic violence prevention: the notion and current situation. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 34. С. 32–36.
 6. Лесько Н. В. Детермінанти, що обумовлюють насильство над дітьми.Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. юридична. 2017. № 861. С. 278–283.
 7. Лесько Н. В. Спеціальні заходи з попередження насильства над дітьми. Право і суспільство. 2017. № 4. Ч. 1. С. 182–186.
 8. Лесько Н. В. Досвід зарубіжних країн у сфері захисту дітей від насильства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Юридичні науки». 2017. № 4. Т. 2. С. 20–23.
 9. Лесько Н. В. Служба у справах дітей як суб’єкт захисту дітей від насильства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. «Право». 2017. № 45. Т. 2. С. 26–29.
 10. Лесько Н. В. Функції уповноважених підрозділів органів Національної поліції у сфері захисту дітей від насильства. Право.ua. 2017. № 2. С. 75–79.
 11. Лесько Н. В. Насильство щодо дітей в глобальній мережі Інтернет. Науково-практичне юридичне видання «Прикарпатський юридичний вісник». 2017. № 3 (18). С. 73–76.
 12. Лесько Н. В. Критерії відмежування поняття «насильство» від інших суміжних з ним понять. Юридичний науковий електронний журнал.2017. № 5. С. 85–87. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/25.pdf.
 13. Лесько Н. В. Дитяча праця в Україні: проблеми правового регулювання. Право і суспільство.2017. № 5. Ч. 2. С. 123–126.
 14. Лесько Н. В. Правові засади протидії торгівлі дітьми в Україні. Приватне та публічне право.2017. № 3. С. 121–124.
 15. Лесько Н. В. Проблеми захисту дітей від насильства під час воєнних дій та збройних конфліктів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. «Право». 2017. № 46. Т. 1. С. 161–164.
 16. Лесько Н. В. Проблеми правового регулювання захисту дітей від насильства в сім’ї. Держава та регіони. Сер. «Право». 2017. № 4 (58). С. 43–47.
 17. Лесько Н. В. Захист дітей від насильства в освітньому середовищі України. Jurnalul Juridic National: teorie si practica.2017. № 5 (27). С. 65–68 (Republica Moldova).
 18. Лесько Н. В. Правове виховання ― важливий напрям державної політики захисту дітей від насильства. Evropský politický a právní diskurz. 2018. № 5. Вип. 1. С. 187–191 (Česká Republika).
 19. Лесько Н. В. Феномен насильства над дітьми в освітньому середовищі України. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4. No 5. Р. 1001–1007 (Slovak Republic).
 20. Лесько Н. В. Напрями удосконалення державної політики захисту дітей від насильства. Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове видання. 2018. № 2. С. 232–234.
 21. Лесько Н. В. Історичні аспекти становлення проблеми насильства щодо дітей. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. № 1 (22). С. 117–120.


Контактна інформація:

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 325


E-mail: leskonataly@gmail.com