Лесовой Леонід Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лесовой Леонід Васильович
Lisovyj.jpg
д.т.н., доцент
Дата народження 25 березня 1960 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Зменшення систематичних складових похибок вимірювання витрати та кількості енергоносіїв.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Пістун Євген Павлович, завідувач кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

Лесовой Леонід Васильович — доктор технічних наук, доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів , Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 25 березня 1960 р.

Тема дисертації: Методологічні засади нормування та підвищення точності вимірювання витрати і кількості плинного енергоносія методом змінного перепаду тиску [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Лесовой Леонід Васильович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 454 арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 306-330.

Науковий консультант — доктор технічних наук, професор Пістун Євген Павлович, завідувач кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів Національного університету «Львівська політехніка»

Основні курси

 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Основи САПР
 • Комп`ютерна графіка
 • Інформаційні технології

Наукові інтереси

 • Зменшення систематичних складових похибок вимірювання витрати та кількості енергоносіїв.

Вибрані публікації

 1. Визначення відносної вологості газу для вузлів обліку із застосуванням засобів вимірювання температури точки роси / Л. В. Лесовой, Ф. Д. Матіко // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. П. Пістун. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 91-96. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 659). — Бібліогр.: 12 назв.
 2. Визначення відносної вологості газу на основі даних про температуру точки роси / Ф. Д. Матіко, Л. В. Лесовой // Вимірювання витрати та кількості газу : Шоста всеукр. наук.-техн. конф., 20-21 жовт. 2009 р., Івано-Франківськ : зб. тез доп. — Івано-Франківськ, 2009. -С. 70.
 3. Визначення коефіцієнта розширення газу для діафрагм з фланцевим способом відбору тиску / Л. В. Лесовой // Вимірювання витрати та кількості газу : Шоста всеукр. наук.-техн. конф., 20-21 жовт. 2009 р., Івано-Франківськ : зб. тез доп. — Івано-Франківськ, 2009. -С. 71-73.
 4. Основні проблеми впровадження нового комплексу міждержавних стандартів ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2005 в Україні / Є. П. Пістун, Л. В. Лесовой // Вимірювання витрати та кількості газу : Шоста всеукр. наук.-техн. конф., 20-21 жовт. 2009 р., Івано-Франківськ : зб. тез доп. — Івано-Франківськ, 2009. — С. 21-24.
 5. Особенности новых межгосударственных стандартов, нормирующих измерение расхода жидкостей и газов сужающими устройствами / Е. П. Пистун, Л. В. Лесовой // Вестн. автоматизации. — 2009. — № 2 (24). — С. 34-36.
 6. Особливості впровадження системи автоматизованого розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску — САПР «РАСХОД-РУ» / Є. П. Пістун, Л. В. Лесовой, Д. І. Марковський, О. Я. Масняк // Вимірювання витрати та кількості газу : Шоста всеукр. наук.-техн. конф., 20-21 жовт. 2009 р., Івано-Франківськ : зб. тез доп. — Івано-Франківськ,2009. — С. 28-29.
 7. Підвищення точності визначення кількості природного газу в магістральних газопроводах / Є. Пістун, Л. Лесовой, Л. Близняк // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : зб. матеріалів I Міжнар. конгр., Львів, 28-29 черв. 2009 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» та ін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 121-122.
 8. Система автоматизированного расчета и проектирования расходомеров переменного перепада давления — САПР «Расход-РУ» / Е. П. Пистун, Л. В. Лесовой // Датчики и системы. — 2009. — № 8 (123). — С. 86-90. — Библиогр.: 12 назв.
 9. Система автоматизованого проектування витратомірів змінного перепаду тиску / Є. Пістун, Л. Лесовой, Ф. Матіко, О. Масняк // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : зб. матеріалів I Міжнар. конгр., Львів, 28-29 черв. 2009 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» та ін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 124-125.
 10. Система автоматизованого проектування витратомірів змінного перепаду тиску / Є. П. Пістун, Л. В. Лесовой, Ф. Д. Матіко, О. Я. Масняк // Приладобудування 2009: стан і перспективи : зб. тез доп. VIII Міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квіт. 2009 р., Київ, Україна / Нац. техн. ун-т України. — К., 2009. — С. 214-215.
 11. Система автоматизованого розрахунку та проектування витратомірів плинних енергоносіїв САПР «Расход-РУ» / Є. Пістун, Л. Лесовой // Енергетика та електрифікація. −2009. — № 2. — С. 35-40. — Бібліогр.: 13 назв.
 12. Способи підвищення точності вимірювання витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів за методом змінного перепаду тиску / Л. Лесовой // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : зб. матеріалів I Міжнар. конгр., Львів, 28-29 черв. 2009 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» та ін. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 123-124.
 13. Нормування витратомірів змінного перепаду тиску : монографія / Євген Павлович Пістун, Леонід Васильович Лесовой.— Львів : Ін-т енергоаудиту та обліку енергоносіїв, 2006.— 576 с. ISBN 966-553-541-2

Контакти

вул. Устияновича 5, 79013 Львів; 10-й , к. 89

Tел. +38 (032) 258-24-85; +38 (032) 272-77-61