Лесик Лілія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лесик Лілія Іванівна
Lesuk.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №035598)
Дата присвоєння н.с. 2016
Вчене звання доцент (атестат АД №001964)
Дата присвоєння в.з. 2019
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Освіта

Українська академія друкарства, диплом з відзнакою ЛЕ ВЕ№001868, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація інженер-економіст, 1996р.


Професійна діяльність

2017 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

2011 – 2016 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

1999 – 2010 – Головне управління Держкомзему у Львівській області, головний спеціаліст фінансового відділу

1996 – 1999 – Кредитна спілка ”Львівська”, бухгалтер


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Інноваційний розвиток підприємства», «Податки та система оподаткування підприємств», «Оцінювання вартості майна та майнових комплексів», «Оцінювання вартості бізнесу».


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Показники та методи оцінювання економічного потенціалу машинобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), 2016 р.

Участь у держбюджетній роботі

«Формування та економічне оцінювання конкурентоспроможного потенціалу господарських структур» (номер державної реєстрації 0113U005292).

Участь у госпдоговорах

 • № 418 «Оцінювання економічного потенціалу ПП Автотехнобудсервіс», 2016 р. Договір № 418 від 01.03.2016 року.


Підвищення кваліфікації

 • 2014 – стажування у регіональному відділенні ФДМУ по Львівській області (м. Львів)
 • 2014 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»
 • 2018 - стажування у Національному науковому інституті ветеринарної медицини (м. Пулави, Польща)
 • 2019 - стажування у ВНЗ "Національна академія управління" (м. Київ)
 • 2019 - навчання на семінарі педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»

Основні публікації за останні роки

Монографії

 • Ємельянов О.Ю., Лесик Л.І. Комбінований підхід до оцінювання ринкової вартості підприємства як індикатора його економічного розвитку // in Monograf 5 “Information aspects of socio-economic systems’ development”. Edited by A. Ostenda and T. Nesterenko. – Katowice, Poland : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2016. – P. 307-314.
 • Ємельянов О.Ю., Лесик Л.І. Сутність, типи та індикатори оцінювання економічного розвитку підприємства // in Monograph “Sustainable Development: Social and Economic Changes”. Edited by W. Duczmal, T. Pokusa and L. Stepanenko. – Opole, Poland : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Zarzadzania i Administracji w Opole, 2016. – P. 65-71.
 • Yemelyanov O., Lesyk L. Dynamic models of financial support for projects of enterprise development // in monograph “Organizational and economic mechanisms of development of the financial system”. Edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2016. – P. 144-152.
 • Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / В.В. Козик, О.Ю. Ємельянов, О.Б. Мрихіна, … Л.І. Лесик та ін.; за наук. ред. проф. В.В. Козика – Львів: Растр-7, 2017. – 280 с.

Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • Лэсык Л.И. Понятие, виды и методы оценки экономического потенциала предприятий / Л.И.Лэсык // Проблемы экономики и менеджмента. – 2014. - №1 (29). – С. 40-49. (База даних: РИНЦ)
 • Emelyanov Olexandr. The Impact of the Technological Development Level of Ukrainian Enterprises on the Competitiveness of Their Products /

Olexandr Emelyanov, Tetyana Petrushka, Lilia Lesyk, Valentyna Hryshko // International Journal of Business, Humanities and Technology. – 2014. – Vol. 4, № 4. – P. 129-135. (Бази даних: Cabell's directories, Ulrich’s Periodicals directory, EBSCOhost, Index Copernicus, Gale Gengale Learning, DOAJ)

 • Козик В.В. Система показників оцінювання поточного рівня ендогенного економічного потенціалу підприємств / В.В. Козик, О.Ю. Ємельянов, Л.І. Лесик // Економічний простір. – 2014. - №86. – С. 173-184. (Бази даних: Index Copernicus, РИНЦ)
 • Ємельянов О.Ю. Методичні засади інформаційного забезпечення процесу оцінювання ендогенного та екзогенного економічного потенціалу підприємства / О.Ю. Ємельянов, Л.І. Лесик, В.А. Гришко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12 (162). – С.395-402. (Бази даних: Scopus, Index Copernicus, Thomson Reuters Scientific, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals directory)
 • Ємельянов О.Ю. Теоретичні засади формування та оцінювання виробничо-збутового потенціалу машинобудівних підприємств / О.Ю. Ємельянов, Л.І. Лесик, А.Л. Висоцький // Бізнес-інформ. – 2015. – №1. – С. 124-130. (Бази даних: Ulrichsweb, Index Copernicus, RePEc, РИНЦ, DOAJ, Academic Journals Database, COPAC)
 • Ємельянов О.Ю. Моделювання показників оцінювання конкурентного потенціалу промислового підприємства / О.Ю. Ємельянов, Л.І. Лесик, Т.О. Петрушка // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №4 (178). – С.340-348. (Бази даних: Scopus, Index Copernicus, Thomson Reuters Scientific, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals directory)
 • Vasyl Kozyk. Regularities of investment potential formation of Machine-building enterprises / Vasyl Kozyk, Valentyna Hryshko, Lilia Lesyk // Scientia Iuventa 2016. Proceedings from international conference of PhD Students. – 21 Apríl 2016. – Banská Bystrica, Slovakia. – P. 257-266.
 • Ємельянов О.Ю. Моделювання поведінки підприємств-конкурентів та оцінювання рівня конкуренції на ринку / О.Ю. Ємельянов, Т.О. Петрушка, Л.І. Лесик // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №5 (191). – С.178-187. (Бази даних: Index Copernicus, Thomson Reuters Scientific, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals directory)
 • Olexandr Yemelyanov, Anastasiya Symak, Tetyana Petrushka, Roman Lesyk, Lilia Lesyk. Assessment of the Technological Changes Impact on the Sustainability of State Security System of Ukraine // Sustainability. –2018. –10. –1186. –24p.
 • Olexandr Yemelyanov, Anastasiya Symak, Tetyana Petrushka, Roman Lesyk, Lilia Lesyk. Evaluation of the Adaptability of the Ukrainian Economy to Changes in Prices for Energy Carriers and to Energy Market Risks // Energies. –2018. –11. –3529; doi:10.3390/en11123529.
 • Inna Puzanova, Andrii Lozynskyi, Lilia Lesyk, Bohdan Hromovyk, Roman Lesyk. Recycling of expired paracetamol-containing drugs as source of useful reagents for an organic synthesis // Journal of Applied Pharmaceutical Science. –2019. –Vol. 9(2). –P. 52-56.
 • O. Yemelyanov, A. Symak, T. Petrushka, O. Zahoretska, M. Kusiy, R. Lesyk, L. Lesyk. Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy // Energies – 2019. – 12(24). –4724; doi.org/10.3390/en12244724
 • Tomasz Zaprutko, Bohdan Hromovyk, Roman Lesyk, Lilia Lesyk, Yuliia Kremin, Krzysztof Kus, Dorota Kopciuch, Piotr Ratajczak, Anna Paczkowska, Elżbieta Nowakowska. Pharmacies for the Pharmacists—Ukrainian Fears and Polish Experiences // Scientia Pharmaceutica –2020. –88(1). –7; https://doi.org/10.3390/scipharm88010007.


Публікації у фахових виданнях

 • Гришко В.А. Оцінювання інвестиційної та інноваційної активності підприємств та аналізування чинників їх інвестиційно-інноваційного потенціалу / В.А. Гришко, О.Я. Колещук, Л.І. Лесик // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – № 714. – С. 194-200.
 • Лесик Л.І. Чинники впливу на процес формування ринкової вартості промислового підприємства / Л.І. Лесик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 246-252.
 • Лесик Л.І. Типологія видів і чинників формування економічного потенціалу підприємства / Л.І. Лесик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 271-278.
 • Лесик Л.І. Методичні засади оцінювання ринкової вартості промислового підприємства / Л.І. Лесик // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 7. – С. 120-124.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: Liliia.I.Lesyk@lpnu.ua