Лемішовська Олеся Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лемішовська Олеся Степанівна
1979-01-23IMG 0215.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 23 січня 1979 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Галузь наукових інтересів Історія розвитку бухгалтерського обліку.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Хом’як Роман Львович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Дата присвоєння в.з. 2019 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Лемішовська Олеся Степанівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 23 січня

У 2001 р. закінчила з відзнакою навчання на кафедрі економіки, фінансів та обліку Національного університету «Львівська політехніка», за спеціальністю «Облік та аудит».

У 2013 р. після закінчення навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління податковим процесом банків» за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Хом’як Роман Львович, Національний університет «Львівська політехніка»

У 2018 р. пройшла стажування в AGH м. Краків, Польща та підвищення кваліфікації у Artifex, м. Бухарест, Румунія.

У 2019 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку та аналізу.

У 2019 р. пройшла підвищення кваліфікації на Кафедрі педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка».

У 2020 р. пройшла стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Педагогічний стаж — 10 років.

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

 • історія обліку, аналізу та аудиту;
 • облік і звітність у корпораціях;
 • облік та аналіз комерційної діяльності;
 • методологія та організація наукових досліджень в обліку й аудиті.

Наукова діяльність

У наукових дослідженнях зосереджується на вивченні питань історії розвитку бухгалтерського обліку.

Вибрані публікації

Авторка більше 70 наукових, 30 навчально-методичних праць.

Співавторка монографій: «Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро– та макрорівень» (2017); «Розвиток систем моніторингу економічних показників результативності підприємства» (2018); «Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств» (2019).

Співавтор навчальних посібників: «Історія обліку, аналізу та аудиту» (2018), «Бюджетні установи: бухгалтерський облік, оподаткування та звітність» (2016), «Історія обліку, аналізу та аудиту» (2015), «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва» (2012), «Бухгалтерський облік в Україні» (2010, 2008, 2007), «Бухгалтерський облік та оподаткування» (2010), «Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування» (2010, 2008), «Контроль і ревізія» (2004, 2002).

Статті у фахових виданнях України та у міжнародних виданнях:

 1. Lemishovska O., Yaremko I. Capital reserve management of public companies: accounting tools as information function of target mechanism // Baltic Journal of Economic Studies. – 2021. – Vol. 7, No. 3. – P. 150–158.
 2. Lemishovska O., Mazur I. Theoretical and methodological principles for accounting reflecton of goodwill: dialectics of development and directions of improvement // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2021. – Vol. 8, No. 1. – P. 59–68
 3. Lemishovska O. Intangible values in the accounting theoretical and applied sphere of the Eastern Galicia of the second half of XIX - the beginning of XX century: historical discourse // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2020. – Vol. 7, No. 2. – P. 78–90.
 4. Лемішовська О. С. Бухгалтерський доробок української діаспори у першій половині ХХ ст. та його використання в системі фахового шкільництва Східної Галичини: історико- генетичний аналіз // Галицький економічний вісник. – 2020. – № 6 (67). – С. 90–103.
 5. Lemishovska O. Accounting balance as a historical category: the contribution of scientists to the Galicy of the second half of the XIX- first half of the XX century in the development of balance science / O.Lemishovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2020. – Volume 7. Number 1. – P.63-74.
 6. Lemishovska O. Theoretical-conceptual background, methodical approaches and criteria for establishing business results in accounting and financial and economic thought of Galicia (second half of the XIX - first half of the XX century) / O.Lemishovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2019. – Volume 6. Number 2. – P.105-114.
 7. Лемішовська О.С. Павло Цьомпа (1886-1914) – Львівський вчений у сфері бухгалтерського обліку та його «нариси економетрії» (недосліджені сторінки історії) / О.С. Лемішовська // Історія науки і біографістика. Електронне наукове фахове видання. № 1. – 2018.
 8. Лемішовська О.С. Капітал як об’єкт бухгалтерського обліку: історичний розвиток уявлень та еволюція наукової думки / О.С. Лемішовська // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. ‒ 2018. ‒ Випуск 1-2. – С. 7-18.
 9. Лемішовська О.С. Фінансові результати: ретроспективний аналіз рахівничої практики, облікових концепцій і методик / О.С. Лемішовська // Облік і фінанси. – 2018. ‒ № 1 (3(81)). ‒ С. 45-53.
 10. Lemishovska O. Financial statements under the economy globalization conditions: conditions and perspectives of the development / Ronek, O. Lemishovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2018. – Volume 5. Number 1. – P.1-8.
 11. Lemishovska O.S. Economic categories of «amortization» and «depreciation»: the history of accounting concept formation and development / O. S. Lemishovska // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol 3, No 5 (2017). – Р.260-267.
 12. Лемішовська О.С. Проблемні аспекти обліку основних засобів в умовах адаптації української облікової системи до міжнародних стандартів / О.С. Лемішовська, А. Петрушина // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. «Економічні науки». – 2017. – Випуск 4 (80). – С. 215-227.
 13. Lemishovska O.S. Functional purpose and approaches to building account plans in the historical retrospective / O.S. Lemishovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2017. – Volume 4. Number 2. – P.23-28
 14. Лемішовська О.С. Оцінка в системі бухгалтерського обліку: ретроспективний аналіз принципів і методів / О.С. Лемішовська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Серія менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – №862. – С.155-161.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: olesia.s.lemishovska@lpnu.ua