Лемішка Ігор Анатолійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лемішка Ігор Анатолійович
Lemishka.png
Дата народження 22.01.1992
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Національність Українець
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність Прикладне матеріалознавство
Галузь наукових інтересів Порошкова металургія титану, адитивні технології
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник Дурягіна Зоя Антонівна
Поточне місце роботи Національний університет "Львівська політехніка"

Лемішка Ігор Анатолійович (*22 січня 1992) — інженер-технолог за спеціальністю «Прикладне матеріалознавство», кандидат технічних наук, асистент кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів.

Біографічні відомості

2009 р. закінчив СШ №72 м. Львів.

2014 р. закінчив Національний університет "Львівська політехніка" з присвоєнням кваліфікації інженера-технолога в галузі металургії та матеріалознавства за спеціальністю "Прикладне матеріалознавство".

2016-2018 рр. навчався в аспірантурі Національного університету "Львівська політехніка".

2019 р. захистив дисертацію "Оптимізація параметрів мікроструктури і властивостей композиційних матеріалів на основі титанових сплавів для адитивних технологій" на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.075.02 Луцького національного технічного університету МОН України на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

Навчально-методична робота

З 2018 року працює на кафедрі прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів на посаді асистента.

Проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін: "Матеріалознавство", "Технологія наноматеріалів", "Комп’ютерні технології у ливарному виробництві", "Технологія конструкційних матеріалів", "Принципи вибору сплавів", "Діагностика та дефектоскопія матеріалів та виробів" та "Сплави з особливими властивостями".

Викладає дисципліну «Дефекти литва».

Публікації

1. Дурягіна З.А., Тростянчин А.М., Лемішка І.А., Джуган О.А. Гранулометричні характеристики порошку титанового сплаву ВТ6, отриманого методом відцентрового плазмового розпилення електроду // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя. – 2017. – №1. – с. – 26-28.

2. Дурягіна З.А., Тростянчин А.М., Лемішка І.А., Скребцов А.А., Овчинников О.В. Гранулометричні характеристики порошку титанового сплаву ВТ20 отриманого методом відцентрового плазмового розпилення електроду // Металознавство та обробка металів. – Київ.– 2017. – №1. – с. – 45-51.

3. Z. Duriagina, A. Trostyanchyn, I. Lemishka, A. Skrebtsov, O. Ovchinnikov. The influence of chemical-thermal treatment on granulometric characteristics of titanium sponge powder // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science – Lviv. – 2017. – № 1. – P. – 73-80.

4. Z.A. Duriagina, R.O. Tkachenko, A.M. Trostianchyn, I.A. Lemishka, A.M. Kovalchuk, V.V. Kulyk, T.M. Kovbasyuk. Determination of the best microstructure and titanium alloy powders properties using neural network // Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering, 87/1, 2018, pp. 25-31.

5. R. Tkachenko, Z. Duriagina, I. Lemishka, I. Izonin, A. Trostianchyn. Development of machine learning method of titanium alloy properties identification in additive technologies // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 3, № 12 (93), 2018, pp. 23-31.

6. Tepla, T.L., Izonin, I.V., Duriagina, Z.A., Tkachenko, R.O., Trostianchyn, A.M., Lemishka, I.A., Kulyk, V.V., Kovbasyuk, T.M. Alloys selection based on the supervised learning technique for design of biocompatible medical materials // Archives of Materials Science and Engineering. – Vol. 1(93). – P. 32-40.

7. Дурягіна З.А., Лемішка І.А., Тростянчин А.М., Кулик В.В., Швачко С.Г., Тепла Т.Л., Плешаков Е.І., Ковбасюк Т.М. Вплив морфології та фракційного складу порошків титанового сплаву марки ВТ20 на механічні властивості наплавлених покриттів // Порошкова металургія. – № 11/12. – 2018. - C. - 93-100.

8. Z.A. Duriagina, I.A. Lemishka, A.M. Trostianchyn, V.V. Kulyk, S.G. Shvachko, T.L. Tepla, E.I. Pleshakov, T.M. Kovbasyuk. The Effect of Morphology and Particle-Size Distribution of VT20 Titanium Alloy Powders on the Mechanical Properties of Deposited Coatings / Powder Metallurgy and Metal Ceramics. - Vol. 57 (11-12). - 2019. - P. 697-702.

9. Т.Л. Тепла, З.А. Дурягина, В.В. Кулык, И.А. Лемишка. Влияние поверхностной обработки на коррозионно-электрохимические свойства стали 12Х18Н10Т // Порошковая металлургия: инженерия поверхности, новые пороковые композиционные материалы. Сварка. / Сборник докладов 11-го Международного симпозиума (Минск, 10-12 апреля 2019г.) В двух частях. - Часть 2. - С. 183-189.

Контакти

м. Львів, вул. Устияновича 5, корп. 10, к. 31

Е-mail: ihor.a.lemishka@lpnu.ua або mzihor@ukr.net

Тел.: +38 (032) 258-25-13