Лемко Юлія Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лемко Юлія Романівна
Лемко.jpg
Науковий ступінь к. політ. наук.
Поточне місце роботи старший викладач кафедри політології та міжнародних відносин
Власний сайт http://www.lp.edu.ua

Лемко Юлія Романівна — кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Посада

Старший викладач кафедри політології та міжнародних відносин

Загальні відомості

Спеціальність 23.00.02 - «Політичні інститути та процеси».

Тема дисертації: «Асоціативні відносини України та Європейського Союзу: інституційний вимір»

Наукова діяльність

Наукові інтереси: європейська регіональна політика; регіональне та транскордонне співробітництво України; європейська ідентичність.

Вибрані публікації

Розділи у колективних монографіях

 • Леся Дорош, Юлія Лемко THE MAIN RESPONCE TO REAL CHALLENGES FOR THE EUROPEAN UNION: STRATEGIC COMPASS // Східна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи: Монографія [за наук.ред. Я. Турчин, Т. Астрамович-Лейк, О.Горбач]. – Riga: Baltija Publishing, 2022. – 267 c.
 • Леся Дорош, Юлія Лемко POLAND'S NATIONAL SECURITY STRATEGY - 2020:MAIN RESPONSES TO HYBRID THREATS OF EUROPEAN SECURITY // Східна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи: Монографія [за наук.ред. Я. Турчин, Т. Астрамович-Лейк, О.Горбач]. – Львів-Olsztyn: «РОМУС-ПОЛІГРАФ», 2021 – 220 ст. – С. 175-185.

Наукові статті

 • Lemko Yuliya, Ovcharenko Tetiana, Zhang Suhang. Bashynska Iryna, Smokvina Ganna, Yaremko Larisa Assessment of investment and innovation image of the regions of Ukraine in terms of sustainable transformations // Acta Innovations. – 2022. – № 43. – P. 63–77.
 • Юлія Лемко Особливості екологічної політики ЄС: Регіональний вимір // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії No 43/2022. – Львів, 2022. – 289 с.
 • Лемко Юлія Романівна Соціокультурний аспект відносин асоціації України та ЄС // Науковий журнал «Politicus». Спецвипуск. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2022. – 58с.
 • Лемко Ю. Р. Перспективи розвитку транскордонних відносин Польщі, України та Білорусії // Регіональні студії №23. Ужгородський національний університет , 2020. – С. 28-32.
 • Лемко Ю.Р. Європейське об’єднання територіального співробітництва як інструмент розвитку транскордонного співробітництва // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право.№1 (49) – 2021. – С. 60- 65.
 • Лемко Ю.Р. Кластери як один з інструментів формування політики сусідства ЄС // Вісник НУ «Одеська юридична академія». Актуальні проблеми філософії та соціології, м. Одеса – 2021 – С.55-59.
 • Лемко Ю. Р. Транскордонне співробітництво як важливий чинник регіональної конкурентоспроможності // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2020. – Вип. 32. – С. 113–128.
 • Лемко Ю. Р. Перспективи розвитку транскордонних відносин Польщі, України та Білорусії // Регіональні студії №23. Ужгородський національний університет, 2020. – С. 28-32.

Участь у конференціях

 • Лемко Ю. Р. Форми транскордонного співробітництва в Україні в контексті державної програми ТКС 2021-2027 // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку суспільних наук у ХХІ столітті»: збірник тез доповідей. – Львів: НУ ЛП, 2022. – 173 с.
 • Лемко Ю. Р. Український народ як невід’ємна частина європейського соціуму // Україна в координатах Східного партнерства: пошук геополітичних пріоритетів крізь призму національної безпеки: матеріали інтернет-конференції. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 106 с.
 • Лемко Ю. Р., Дичок А. П. Жінки на дипломатичних теренах міжнародних відносин: історія та сучасність // Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 30 квітня – 1 травня 2021 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2021. – 80 с. – С.75-79.
 • Лемко Ю. Р. «Україна - Румунія: перспективи прикордонного співробітництва 2021-2027» // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 211 квітня 2021 р.). – Львів: НУ ЛП, 2021. – 380 с. – С.51-55.
 • Лемко Юлія, Хар Оксана «Північний Потік-2»: загрози та виклики для України // VIIІ Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.) / За наук. ред. д. політ. н. Г.В.Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 226 с.
 • Кручініна Оксана, Лемко Юлія Роль міжнародних неурядових організацій під час вирішення миротворчих проблем в Україні. «Сучасна наука: світові тенденції, технології та інновації. Матеріали науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 24-25 грудня 2021 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2021. – 148 с.
 • Лемко Ю. Р. Перспективи розвитку транскордонних відносин Польщі, України та Білорусі // Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 16-17 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 68–72.
 • Лемко Ю. Р. Виклики та перспективи транскордонного співробітництва Львівщини // Європейська інтеграція Львівщини: кращі практики, проблеми та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Львів, 11 листопада 2020 р.). – 2020. – C. 33–38.
 • Луцишин Г. І., Лемко Ю. Р. Становлення та розвиток Українсько - Словацької транскордонної співпраці: проблеми та перспективи // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 159 (№ 11-12). Ч. 3. Політичні науки. – 149 с. – 63-69.

Методична робота

Розробник навчальних курсів: європейська регіональна політика, регіональна та транскордонна співпраця

Навчально-методичні видання

 • Електронний навчально-методичний комплекс «Зовнішня політика України»/ Дорош Л.О., Івасечко О.Я., Кручініна О.Ю., Лемко Ю.Р. №04633.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Зовнішня політика країн Азії, Африки Північної та Латинської Америки»/ Турчин Я.Б., Демчишак Б.Б., Лемко Ю.Р. №03731.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Соціальні стандарти країн ЄС»/ Івасечко О.Я., Турчин Я.Б., Лемко Ю.Р. , Лукач Н.М. №04294.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89

References