Лема Галина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лема Галина Володимирівна
Лема Г.В..jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Загальні відомості

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація магістра з міжнародної економіки, 2011 р.

Професійна діяльність

2019 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

2014 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

2011-2014 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

2011 – ПП «Електробуд», економіст.

Міжнародна діяльність

Стажування за програмою Erasmus+ КА1 (НПП) у Кінгстонському університеті (Kingston University), Велика Британія (19.03.2018 - 27.03.2018 рр. та 01.12.2018 - 10.12.2018 рр.).


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • «Економіка зарубіжних країн»,
  • «Менеджмент»,
  • «Міжнародні стратегії економічного розвитку».

Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Системи оцінювання компетенцій управлінців машинобудівних підприємствах» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2015 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Олексів І.Б.

Вибрані публікації

Монографії:

1. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation - Collective monograph - Vol. 2. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - 392 p. – V. 2 / Кузьмін О.Є., Олексів І.Б., Михайляк Г.В. Підрозділ 4.14. «Оцінювання компетенцій працівників як один із чинників формування потенціалу економічного розвитку». – С. 266-272.

2. Потенціал економічного розвитку країни: теорія і практика: колективна монографія у 2 т./ колектив авторів; ДонНУЕТ. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. – т.1. – 334 с. / Кузьмін О.Є., Олексів І.Б., Михайляк Г.В. Підрозділ 2.3. «Особливості оцінювання компетенцій управлінців як фактор економічного розвитку машинобудівних підприємств». – С. 120-128.


Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях:

1. Вільгуцька, Р. Б., Лема, Г. В., Федорчак, О. Є., & Михайлишин, Л. І. (2020). інвестиційна привабливість підприємств: оцінка, організаційне забезпечення, управлінські компетенції.

2. Лема Г. В., Олексів І. Б., Лісович Т. Ю. Планування соціально-економічних заходів з розвитку компетенції працівників підприємств в умовах міжнародної економічної діяльності // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2018. – № 897, вип. 2. – С. 57–64.

3. Kniaz, S., Zaiats, O., Shayda, O., Danko, T., Baidala, N., Merezhko, N.,.Kotsiumbas, O., Lema, H., Protsyk, I., & Holovina, O. (2020). Development of environmental management system by industrial enterprises. ARCTIC, 73 (3), 56–69. (ISSN: 0004-0843).

4. Oleksiv, I., Lema, H., Kharchuk, V., ...Dluhopolskyi, O., Dluhopolska, T. Identification of Stakeholders Importance for the Company's Social Responsibility using the Analytic Hierarchy Process 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings, 2020, pp. 573–576, 9208897 (SciVerse SCOPUS).

5. Mochurad L., Lema H., Vilhutska R. Parallel Algorithms Assessment Usage of Image’s Segmentation Quality in Medicine // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3171 : Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022 : Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1 : Main conference, Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. – P. 1509–1519. (Scopus)


Опубліковані праці апробаційного характеру:

1. Лема Г.В. Корпоративне навчання як елемент соціальної відповідальності підприємства / Г.В Лема, І.Б. Олексів// «Модернізація національної економіки країни: шляхи виходу із кризи»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2017. – с. 46-47.

2. Лема Г.В. Вплив компетенцій працівників на організаційну структуру управління як фактор внутрішнього середовища підприємства/ Г.В. Лема, Р.Б. Вільгуцька// Вісімнадцяті економіко-правові дискусії (економічне спрямування): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів, 2017. – с. 41-44.

За іншою тематикою

1. Lema H., Oleksiv I., Kharchuk V. Y., Lisovych T. Corporate social responsibility at emerging market: ukrainian dimension // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : науковий журнал. – 2019. – Вип. 1, № 2. – С. 33–42. 0,49 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Лема Г. В., Лісович Т. Ю.).

2. Лема Г. В., Лісович Т. Ю., Олексів І. Б. Особливості оцінювання корпоративно-соціальної відповідальності на підприємстві // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2019. – Вип. 4. – С. 89–96. 0,36 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Лема Г. В., Лісович Т. Ю.) (Google Scholar).Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 307

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63