Лакіза Вікторія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лакіза Вікторія Володимирівна
Lakiza.jpg
к.е.н, доцент
Дата народження 22 лютого 1980 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Галузь наукових інтересів кризові явища в економіці; регулювання в системі управління виробничо-господарською діяльністю підприємства
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2019 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Лакіза Вікторія Володимирівна — кандидат економічних наук, доцент, кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 22 лютого 1980 року.

Освіта: Національний університет «Львівська політехніка», факультет економіки і менеджменту. Диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (2002р.).

У 2002-2005 рр. навчалась в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка».

З 2005 р. до тепер працює у Національному університеті «Львівська політехніка» на посаді асистента,старшого викладача, доцента.

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств», спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Кандидат економічних наук (2019 р.).

Є секретарем екзаменаційної комісії кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва з захисту магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування»

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • «Міжнародна економіка»,
  • «Міжнародна електронна торгівля»,
  • «Міжнародна електронна торгівля у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності»,
  • «Міжнародний економічний аналіз та облік»


Наукова робота

Наукова робота проводиться в напрямку дослідження регулювання в системі управління підприємством.

Є автором понад 80 робіт, зокрема за темою наукового дослідження (наукові статті, тези доповідей), а також науково-методичних розробок з обліку та оподаткування у зарубіжних країнах, міжнародної електронної торгівлі.

Основна тематика наукових досліджень: кризові явища в вітчизняній та міжнародній економіці тощо.


Вибрані публікації

Опублікувала понад 50 наукових і 25 навчально-методичних праць.

1. Міжнародні фінанси/Навчальний посібник / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, О.В. Князь, К.О. Дзюбіна, О.Ю. Григор’єв, В.В. Лакіза//За заг. ред. О. Є. Кузьміна/ Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 364 с.

2. Наслідки кризових явищ в економіці / К. О. Порошина, В. В. Лакіза // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 382-388. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 691). — Бібліогр.: 12 назв.

3. Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинених країнах світу / Л. О. Саталкіна, В. В. Лакіза // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи ста¬новлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 284-292. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 691). -Бібліогр.: 6 назв.

4. Особливості формування споживчого попиту на ринку на прикладі ТМ «Nemiroff» /B. В. Лакіза, М. Р. Кондрак // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 173-177. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 691). -Бібліогр.: 4 назви

5. Збільшення ефективності роботи підприємства за допомогою систематизації знань /0. Ю. Григор’єв, В. Г. Саяпіна, В. В. Лакіза // LXV Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету : тези доп. / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — С. 401

6. Лакіза, В.В., 2015. Ризик регулювання в процесі планування виробничо - господарської діяльності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», 819, с.58-65.

7. Кузьмін, О. Є. та Лакіза, В. В., 2018. Економічне оцінювання результатів регулювання виробничо-господарської діяльності підприємства. Бізнес Інформ, 1, с.100-106. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, РИНЦ, Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals, CiteFactor та інші). (Особистий внесок автора: удосконаленно економіко-математичний інструментарій оцінювання змін після здійснення регулювання).

8. Лакіза, В. В., 2018. Процедура здійснення змін в результаті регулювання процесів функціонування підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 2(10), с. 74-80. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory, Bielefeld Academic Search Engine, Polish Scholarly Bibliography, ResearchBib, JOURNAL FACTOR та інші).

9. Лакіза, В. В., 2018. Сучасний стан інформаційного забезпечення процесу розробки регулювальних заходів на підприємствах переробної промисловості. Ефективна економіка, [online] 1. Доступно: <http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/69.pdf > [Дата звернення 20 січня 2018]. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща),; Google Scholar).

10. Лакіза, В. В., 2018. Критерій доцільності регулювання виробничо-господарської діяльності підприємства. Международный научный журнал International Journal of Innovative Technologies in Economy, 1 (13), с.128-134. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).

11. Лакіза В. В., Зинич Л.В. Специфіка здійснення міжнародних факторингових операцій на території України. Науковий журнал “Економіка: реалії часу”. № 5(45). 2019. С.8.

12. Yuzevych*** V., Pavlenchyk*** N., Zaiats*** O., Heorhiadi N., Lakiza V. Qualimetric analysis of pipelines with corrosion surfaces in the monitoring system of oil and gas enterprises // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2020. – Vol. 9, iss. 1. – P. 1145–1150. 0,4 ум.д.ар. (За іншою тематикою)

13. Лакіза В. В., Бала Р. Д. Особливості застосування електронної торгівлі суб’єктами господарювання в умовах міжнародної економічної діяльності. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8315.

14. Дуляба Н. І., Лакіза В. В., Далик В. П. Моделювання обліково-аналітичного забезпечення управління економічною активністю торговельних підприємств [Електронний ресурс] // Економічний аналіз : збірник наукових праць. – 2021. – Т. 31, № 3.

15. Лакіза В. В. Побудова системи аналітики суб’єктів електронного бізнесу на основі використання хмарних технологій // Фінансовий простір. – 2021. – № 3 (43). – С. 72–85.

16. Лакіза В. В., Гриценяк* С. Р. Торгові війни та наслідки їх ведення на прикладі підприємств аграрної промисловості України // Бізнес Інформ. – 2021. – № 10 (525). – С. 23–30.

17. Kryvenchuk Yurii, Lakiza Viktoriia, Bidak Yuliia, Myskiv Iryna. Comparative analysis of basic approaches to implementing model-based recommendation systems based on implicit economic information // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3132 : Selected papers of the VIII International scientific conference “Information Technology and Implementation" (IT&I-2021). Conference proceedings, Kyiv, Ukraine, December 01-03, 2021. – P. 63–72. (SciVerse SCOPUS).

18. Yuzevych V., Pavlenchyk N., Zaiats O., Heorhiadi N., Lakiza V. Qualimetric analysis of pipelines with corrosion surfaces in the monitoring system of oil and gas enterprises. International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2020. – Vol. 9, iss. 1. – P. 1145–1150

19. Kniaz S., Sopilnyk L., Gnylianska L., Skrynkovskyy R., Shchebel A., Lakiza V., Moroz S., Kalashnyk O., Kramar M., Spitsyna A. Principles of enterprise potential management in the coordinates system of org Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic : proceedings of the 36th International business information management association conference (IBIMA), 4–5 November 2020, Granada, Spain. – 2020. – C. 7192–7201
Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: viktoriia.v.lakiza@lpnu.ua