Лазько Леонід Вікторович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лазько Леонід Вікторович
Lazko1111.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 30.05.1975 р.
Місце народження м. Кременець, Тернопільська обл..
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1997 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів цифрова обробка сигналів і зображень та розріджені антенні решітки
Кваліфікаційний рівень інженер-конструктор радіоелектронної апаратури
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, професор Прудиус Іван Никифорович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

Лазько Леонід Вікторович — кандидат технічних нау, доцент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 30 травня 1975 р. у м. Кременець, що на Тернопільщині.

Після закінчення львівської середньої школи № 23 вступив на радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту, який закінчив у 1997 р.

З 1998 року працював старшим лаборантом а згодом інженером кафедри РЕПС.

В той же час навчався в аспірантурі без відриву від виробництва.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію.

З 2007 року — доцент кафедри РЕПС.

Лекційні курси
 • «Теорія сигналів»
 • «Цифрова обробка сигналів»

Наукова діяльність

Тема дисертації: Підвищення ефективності методів обробки сигналів та зображень в радіометричних системах з розрідженими антенними решітками [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.12.17 /Лазько Леонід Вікторович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л.,2004. — 155 арк.: рис. — арк. 127-144.

Науковий керівник — кандидат технічних наук, професор Прудиус Іван Никифорович, Національний університет «Львівська політехніка»

Апробація роботи

Основні положення і результати роботи доповідались та обговорювались на Міжнародних науково-технічних конференціях

 • «Досвід розробки і застосування САПР у мікроелектроніці» CADSM1999, (м. Львів, Україна, 1999 р.);
 • MIXDES2000(Польща, м. Краків, Польща, 2000 р.);
 • «ModernProblems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training»TCSET2000, (м. Львів, Славско, Україна, 2000 р.);
 • «Досвід розробки і застосування САПР у мікроелектроніці» CADSM2001 (м. Львів, Україна, 2001 р.);
 • «НВЧ-техніка та телекомунікаційні технології» КриМіКо2001 (Севастополь, Крим, Україна, 2001 р.);
 • «Telecommunication in modern satellite», TELSIKS2001 (Ніс, Югославія, 2001);
 • «Modern Problems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training»,
 • TCSET2002(м. Львів, Славско, Україна, 2002 р.);
 • «Modern Problems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training»,TCSET2004 (м. Львів, Славско, Україна, 2004 р.)

та міжнародних науково-технічних школах-семінарах

 • «Актуальні проблеми теоретичної електротехніки: наука і дидактика» (м. Соліно, Польща, 2000 р.);
 • «Актуальні проблеми теоретичної електротехніки: наука і дидактика» (м. Закопане, Польща, 2002 р.);
 • Міжнародному форумі «Молодь та радіоелектроніка в XXI ст.» (м. Харків, 2003).

Наукові дослідження

 • цифрова обробка сигналів і зображень та розріджені антенні решітки

Опублікував понад 50 наукових праць.

Вибрані публікації

 1. Prudyus I.N., Synyavskyy A.T., Lazko L.V.Usage of the nonlinear limitations at the radar signals restoration //Proceedings of International Conference EUSAR 2000. Munich, Germany —2000 —P.189.
 2. Клепфер Е.І., Прудиус І.Н., Лазько Л.В.,Григорьева Л. Дослідження властивостей розріджених антенних решіток в системах побудови радіозображень // КриМіКо2001. Севастополь, 2001, C.329-330.
 3. I. Prudyus, L. Lazko. Numerical method ofsignal spectrum restoration with prior information about solution usage //Матеріали 6-ї міжнародної науково-технічної конференції CADSM2001 «Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці». — Львів-Славсько. 2001. — С.101-102.
 4. Ivan Prudyus, Andriy Synyavskyy, LeonidLazko, Beamforming in high resolution single-position imaging radars //Proceedings Of V International Conference on Telecommunicationin Modern satelliteTELSIKS2001 // Nis’, Yugoslavia, 2001. — P. 58-62.
 5. I. Prudyus, L. Lazko. Sparse antennaarrays properties investigation in radioimage forming systems // Proceedings ofInternational Conference TCSET2002 (Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunicationsand Computer Science). — Lviv—Slavsko. 2002. — P.129
 6. I. Prudyus, L. Lazko. DiffractionDistorted Images Persistent Restoration Algorithm // Proceedings of IVInternational Workshop «Computational Problems of Electrical Engineering». — Zakopane (Poland). 2002. — P.71-72.
 7. Лазько. Л. Обробка сигналів і зображень регуляризаційними методами з обмеженнями на розв’язок // Матеріали міжнародного форуму «Молодь та радіоелектроніка в XXI ст». — Харків. 2003. — С.43.
 8. I. Prudyus, L. Lazko. Radar imagerestoration using regularization and prior information // Proceedings of IVInternational Workshop «Computational Problems of Electrical Engineering». — Yaglivetz (Ukraine). 2003. — P.28.
 9. Ivan Prudyus, Leonid Lazko, TarasHolotyak. Influence of solution limitation on the signal restoration methodproperties // Proceedings of International Conference TCSET2004 (ModernProblems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science). — Lviv—Slavsko. 2004. — P.230.
 10. Satellite images quality improvement formultilevel data processing / I. Prudyus, L. Lazko, S. Semenov // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац.ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 56-58. —Bibliogr.: 10 titles. — Парал. тит. арк. англ.

Контакти

ІТРЕ, вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й копус, кімната 203,

тел.: 258-25-19