Кіндрацька Галина Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кіндрацька Галина Іванівна
Кіндрацька Галина.jpg
к.е.н., доцент
Alma mater Тернопільський фінансово-економічний інститут
Дата закінчення 1978 р.
Галузь наукових інтересів інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління підприємством
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1995 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Кіндрацька Галина Іванівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Закінчила з відзнакою Тернопільський фінансово-економічний інститут, аспірантуру Львівського політехнічного інституту. Стаж науково-педагогічної роботи в установах Академії наук і вищих навчальних закладах України понад 30 років.

У Львівській політехніці працює з 1991р.: спочатку на посаді старшого викладача, протягом 1994-2008 рр. — доцента кафедри економіки й організації машинобудування та приладобудування (тепер кафедра менеджменту організації), а з 2008 року — доцента кафедри обліку та аналізу.

Заступник завідувача кафедри обліку та аналізу з методичної роботи.

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Викладає такі дисципліни для студентів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування»:

 • аналіз господарської діяльності;
 • вступ до фаху «Облік і оподаткування;
 • фінансовий аналіз;
 • стратегічний аналіз.

Підготувала навчально-методичний комплекс дисципліни «Сучасні концепції та технології стратегічного аналізу» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Член Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Активно впроваджує сучасні методи навчання.

Нагороди та відзнаки

180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України»,

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України

Подяка Львівської обласної ради (2016 р.)

Грамота Національного університету «Львівська політехніка» (2009 р., 2011 р.)

Диплом Національного університету «Львівська політехніка» (2003 р.)

Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень : інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління підприємством.

Останнім часом працює над удосконаленням методики стратегічного і ситуаційного аналізу вітчизняних підприємств в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

Здійснює керівництво науковою роботою студентів.

Публікації

Опублікувала 269 праць наукового та навчально-методичного характеру, зокрема 3 монографії, 4 підручники та 15 навчальних посібників.

Особливою популярністю користуються такі видання: «Страте¬гічний менеджмент» (2006 р., перевидання 2010 р.), «Економічний аналіз» (2005 р., перевидання 2008 р.), «Економічний аналіз: теорія і практика» (2006 р., перевидання 2007 р. і 2008 р.). Видала в співавторстві оригінальні за формою і змістом навчальний підручник і практикум з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (видання 2017 р., перевидання 2018 р., 2019 р.).

Профіль викладача у GOOGLE Академія: -

[https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=p12eHasAAAAJ&view_op=list_works

Вибрані публікації

 1. Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності : підручник. / Г.І. Кіндрацька, А.Г. Загородній, Ю.І. Кулиняк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 320 с.
 2. Кіндрацька Г. І. Аналіз господарської діяльності : практикум / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 156 с.
 3. Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності: навч. посібник / Г.І.Кіндрацька, А.Г. Загородній, Ю.І. Кулиняк. – Львів: ЗУКЦ, 2017. – 310 с.
 4. Облік і аудит: вступ до фаху: навч. посібник/А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, Л.М. Пилипенко та ін.; за заг. ред. А.Г. Загороднього. – 2-ге вид., доопрац. і доп. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 288 с.
 5. Облік і аудит: програма підготовки магістрів :навч. посібник/ За ред. А.Г. Загороднього, Г.І. Кіндрацької - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 208 с.
 6. Теорія економічного аналізу: навч. посібник / А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, О.І. Тивончук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. –328 с.
 7. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Кіндрацька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Знання, 2010. - 408 с.
 8. Кіндрацька, Г.I. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г.I. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній . – 3-тє вид., перероб. і доп . – К. : Знання, 2008 . – 487 с.
 9. Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Білик [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - К. : Кондор, 2008. - 617 с.
 10. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: теорія і практика : підручник / Г. І. Кіндрацька, М.С. Білин, А.Г. Загородній; ред. А. Г. Загороднього. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2007. - 440 с.
 11. Петрович Й.М., Захарчин Г.М, Кіндрацька Г.І. та ін. Економіка підприємства: Навчальний підручник з грифом МОН /під заг. ред. Петровича Й.М. - Львів: «Магнолія Плюс», 2006. - 580 с.
 12. Кіндрацька Г.І. Особливості формування системи фінансових показників оцінювання кредитоспроможності позичальника юридичної особи / Г.І. Кіндрацька// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2017. - № 862. – С.297 – 305.
 13. Кіндрацька Г.І. Ділова активність українських підприємств: рівні та основні фактори впливу / Г.І. Кіндрацька, Ю.І. Кулиняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2017. - № 873. – С. 50-59.
 14. Кіндрацька Г.І. Стан і тенденції розвитку великих, середніх та малих підприємств реального сектору економіки України: порівняльний аналіз динаміки / Г.І. Кіндрацька, Ю.І. Кулиняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – Львів, 2015. - № 815 – с.51-62.
 15. Кіндрацька Г.І. Стійкість підприємства: діалектика статики і динаміки / Г.І. Кіндрацька// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2014. - № 797. – С.235 – 241.
 16. Кіндрацька Г.І. Аналітичне забезпечення формування конкурентної стратегії організації / Г.І. Кіндрацька, Ю.І. Кулиняк, А.Г. Загородній // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – Львів, 2013. – №. 754. – С. 106-114.
 17. Кіндрацька Г.І., Коваль Л.В., Кулиняк Ю.І. Ідентифікація конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємства / Г.І. Кіндрацька, Л.В. Коваль, Ю.І. Кулиняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. –Львів., 2012. – Вип. 725. – С. 90-98.
 18. Кіндрацька Г.І.. Сегментний аналіз: проблеми конвергенції підходів до сегментації ринку / Г.І. Кіндрацька, Ю.І. Кулиняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів., 2012. – № 722. – С. 93–99.
 19. Гринькевич О.С., Кіндрацька Г.І., Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємств//Економічний аналіз: збірник наук. праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Вип. 6. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 215-218.
 20. Кіндрацька Г.І. Корпоративне банкрутство: новації та їх вплив на економіку України / Г.І. Кіндрацька //Проблеми і перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності : ІІ Міжнародна науково-практична конференція: матеріали конференції, Дніпро, 18 березня 2019 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – С. 249 – 251.
 21. Кіндрацька Г.І. Традиційний аналіз платоспроможності підприємства: проблеми та напрями підвищення якості / Г.І. Кіндрацька //Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Кривий Ріг, 25 лютого 2019 р.) – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – С. 237 – 239.
 22. Кіндрацька Г.І. Аналіз неплатоспроможності підприємств та способів її подолання / Г.І. Кіндрацька // Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України – Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 31 травня - 01 червня 2018 р.). – Одеса: Бондаренко М.О., 2018. – С. 135-136.
 23. Кіндрацька Г.І. Прогнозна фінансова звітність як інструмент стратегічного аналізу діяльності підприємства / Г.І. Кіндрацька // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2018 р. м. Одеса). – Харків : Водний спектр Джi-Ем-Пi, 2018. – С.224- 226.
 24. Кафедра обліку та аналізу Львівської політехники: 2002-2017/ Укл.: І.Й. Яремко, А.Г.Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, Ю.І. Кулиняк, Л.М. Пилипенко – Львів: ЗУКЦ, 2017. -228 с.
 25. Кафедра обліку та аналізу Львівської політехники (2002-2012)/ Укл.: А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, Ю.І. Кулиняк – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. -180 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43

E-mail: halyna.i.kindratska@lpnu.ua