Кізло Марта Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кізло Марта Володимирівна
Кізло.jpg
к.е.н., асистент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Формування та економічне оцінювання систем контролю діяльності промислових підприємств
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Чернобай Ліана Іванівна , Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Кізло Марта Володимирівна — кандидат економічних наук, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Тема дисертації: Формування та економічне оцінювання систем контролю діяльності промислових підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кізло Марта Володимирівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 217, [6] арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 185-203.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Чернобай Ліана Іванівна , Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Міжнародна економіка

Науково-дослідна робота

  • Формування та економічне оцінювання систем контролю діяльності промислових підприємств

Вибрані публікації

  1. Аудит зовнішньоекономічних операцій [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» вищ. навч. закл. / Чернобай Л. І., Харчук В. Ю., Кізло М. В. — Л. : Растр-7, 2011. — 230 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 222-230. — 300 экз. — ISBN 978-966-2004-51-9
  2. Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак, М. В. Кізло ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 408 с. : табл. — Бібліогр.: с. 370-374 . — 300 экз. — ISBN 978-966-553-944-5
  3. Контролювання надійності технологічних процесів як елемент управління якістю продукції промислового підприємства / Л. І. Чернобай, Кізло М. В. Інформаційне забезпечення процесу контролювання діяльності промислових підприємств / Кізло М. В. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2011. — № 714. — С. 96-101.
  4. Класифікація систем контролю машинобудівних підприємств за елементами економічної діяльності / М. В. Кізло // Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» 17-19 березня 2010 року. — Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2010. — С. 66-68.
  5. Матриця зв’язків між елементами економічної діяльності в системі контролю машинобудівних підприємств / М. В. Кізло // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. — Науки : економіка, політологія, історія. — 2010. — № 16 (117). — С. 41-53.
  6. Модель визначення границь контролювання на машинобудівних підприємствах / М. В. Кізло // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні : проблеми, перспективи, ризики», (Львів, 20-21 травня 2010 р.) — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — С. 201-203.
  7. Основні елементи методики оцінювання систем контролю підприємств / М. В. Кізло // Матеріали ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» 16-18 березня 2011 року. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. – С. 45-47.
  8. Основні фактори впливу на систему контролю діяльності промислових підприємств / М. В. Кізло // Сучасні проблеми економіки та менеджменту. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 10-12 листопада 2011 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 171-172

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua;