Кшановський Іван Павлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кшановський Іван Павлович
Kshanovsky.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 27 жовтня 1980 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «математика»
Галузь наукових інтересів мероморфні функції у двозв’язних областях
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кшановський Іван Павлович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 27 жовтня 1980 року.

У 2002 р. закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «математика».

У 2002-2005 роках навчався в аспірантурі кафедри математичного та функціонального аналізу ЛНУ ім. Івана Франка.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.01 «Математичний аналіз». Тема дисертації: Властивості мероморфних функцій у двозв’язних областях [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат.наук : 01.01.01 / Кшановський Іван Павлович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2008. — 138 арк. —Бібліогр.: арк. 132-138.

Професійна діяльність:

Працює у Національному університеті «Львівська політехніка» з 2006 р.

2006 - 2010 рр. - асистент кафедри вищої математики.

2010 - 2013 рр. - старший викладач кафедри вищої математики.

З 2013 р. по даний час - доцент кафедри вищої математики.

Вчене звання доцента отримав у 2015 р.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень — мероморфні функції у двозв’язних областях.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 1. Кшановський І.П. Зростання аналітичних у виколотій площині функцій скінченного lambda — типу . //Математичний вісник НТШ. — 2007, том 4.-С. 152-162.
 2. Кшановський І.П. Аналітичні в крузі з проколеним центромфункції з обмеженою неванлінновою характеристикою . // Вісн. Львів. ун-ту. —2007, вип. 67. -С. 166-175.
 3. Кшановський І.П. Одна екстремальна двопараметрична задачадля мероморфних у проколеній площині функцій. // Вісник НУ «Львівська політехніка», сер. Фіз.-мат. науки. — 2008, № 625.- С.35 −42.
 4. Кшановський І.П. Мероморфні у крузі з проколеним центромфункції з обмеженою двопараметричною характеристикою // Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. — 2010. — № 687. — С. 122-125.
 5. О.В. Веселовська, І.П. Кшановський Формула для логарифмічної похідної мероморфної в кільці функції // Вісник національного університету «Львівська політехніка», «Фізико-математичні науки». — 2012. — № 740. — с.13-18
 6. Кшановський І.П. Граничні значення аналітичних, обмежених у кільцях функцій // Вісник національного університету «Львівська політехніка»,«Фізико-математичні науки» — 2012. — № 740. — с. 19-24
 7. Кшановський І. П. Критерій скінченності lambda-типу аналітичних в проколеній площині функцій // Вісник НТУ «ХПІ». — 2013. — №4(978). — С. 164-171
 8. М. А. Сухорольський, Г. В. Івасик, І. П. Кшановський Підсумовування методом Вейєрштрасса-Гаусса розбіжних рядів // Вісник Львівської політехніки. – 2014. – № 804 : Фізико-математичні науки. – С. 91–96.
 9. Зеліско М.М., Кшановський І.П., Пирч Н.М. Використання рекурентних співвідношень для вивчення попиту і пропозиції // Математика в сучасному технічному університеті: матеріали III Міжнародної наук.-практ.конф.(Київ 25—26 грудня, 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – C. 31—33.
 10. Kshanovskyi I., Pyrch N., Zelisko M. On linear extenders and linear homeomorphisms of function spaces // International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drogobych, Ukraine): Abstracts of conference reports. – Lviv, 2015. – P. 85.
 11. Зеліско М.М. Кшановський І.П., Пирч Н.М. Про вивчення рекурентних співвідношень // Математика в сучасному технічному університеті. – К: НТУУ «КПІ», 2015. – 1(1) – C. 124—132.

Методичні розробки:

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34