Кучмій Галина Любомирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кучмій Галина Любомирівна
Kuchmiy.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 28.05.1964 р.
Місце народження Івано-Франківська обл.
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1986 р.
Спеціальність «Електронні прилади та пристрої»
Галузь наукових інтересів розробка та дослідження перспективних методів обробки матеріалів для створення пристроїв функціональної електроніки
Кваліфікаційний рівень інженер-конструктор електронної техніки
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1992 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1993 р.
Поточне місце роботи Кафедра електронної інженерії, НУ «Львівська політехніка»

Кучмій Галина Любомирівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри електронної інженерії Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

 • Народилася 28 травня 1964 року на Івано-Франківщині.
 • В 1981 році закінчила Львівську СШ № 60 із золотою медаллю.
 • У 1986 році закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Електронні прилади та пристрої» та поступила в аспірантуру при кафедрі, яку закінчила в 1989 році.
 • В 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Лазерне гетерування кремнієвих біполярних структур інтегральних мікросхем».
 • Після закінчення аспірантури працювала на посадах молодшого та старшого наукового співробітника в НДЛ-3, а з вересня 1993 року працює на кафедрі «Електронні прилади» на посаді доцента.
 • Заступник завідувача кафедри з науково-дослідної роботи.

Наукові інтереси

розробка та дослідження перспективних методів обробки матеріалів для створення пристроїв функціональної електроніки.

Автор близько 70 наукових та 25 навчально-методичних праць

Вибрані публікації

 1. Основи сенсорики : Метод. вказівки до практ. та розрахунк. робіт з курсу «Фіз. та конструкт.-технол. основи сенсорики» для студ. баз. напряму «Електроніка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Г.Л. Кучмій, Н.В.Дорош. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 15 с. — Бібліогр.: с. 14 (2 назви).
 2. Спецпроцесори для реалізації дискретних перетворень / Н.В. Дорош, Г.Л.Кучмій // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 491: Елементи теорії та прилади твердотілої електрон. — С. 37-42. — Бібліогр.: 2 назви.
 3. Моделювання алгоритмів прийняття рішень на основі ймовірнісного підходу для медичних експертних систем / О. З. Готра, Н. В. Дорош, Г. Л. Кучмій, О. В.Бойко, Л. Б. Лотоцька // Современные информационные и электронные технологии :тр. Х! Междунар. науч.-практ. конф., 24-28 мая 2010 г., Украина, Одесса. — Одесса, 2010. - Т. 2. — С. 181. — Бібліогр.: 1 назва.
 4. Організація інтерфейсу для систем медичної діагностики та підтримки прийняття рішень / О. І. Дорош, Г. Л. Кучмій, Н. В. Дорош // Вестн. Нац. техн.ун-та «ХПИ». 2010. - Темат. вып. № 31 : Информатика и моделирование. — С.95-99. — Бібліогр.: 10 назв.
 5. Програмний модуль для інтерактивного оцінювання функціонального стану людини/ Н. В. Дорош, Г. Л. Кучмій, О. І. Дорош, Ю. С. Роман // Медична та біологічнаінформатика і кібернетика : зб. пр. першого всеукр. з’їзду з міжнар. участю,23-26 черв. 2010 р., Київ, Україна / Нац. акад. мед. наук. України. — К., 2010. — 274 с.
 6. Розпізнання інтерфейсу для систем медичної діагностики та підтримки прийняття рішень / О. І. Дорош, Н. В. Дорош, Г. Л. Кучмій // Проблемы информатики и модели¬рования : тез. десятой междунар. науч.-техн. конф. (27-29сент. 2010 г.), Харьков / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т», РВУЗ «Крым.гуманитар. ун-т». — Харьков ; Ялта, 2010. — 43 с. — Бібліогр.: 2 назви.
 7. Розроблення та впровадження інтерактивних систем ІТ навчання / Н. В. Дорош,О. В. Бойко, Г. Л. Кучмій, О. І. Дорош, А. Денис, М. В. Коцаренко // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті. СІТЕМ-2010.Інноваційні ідеї : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 12 листоп. 2010р. / Львів. філія Європ. ун-ту. — Л., 2010. — С. 40-43.
 8. Розроблення та моделювання алгоритмів обробки та візуалізавції електрографічних біомедичних сигналів / З. Ю. Готра, Н. В. Дорош, Г. Л.Кучмій, Н. Г. Іванушкіна // Электроника и связь : науч.-техн. сб. / Нац. техн.ун-т Украины «Киев. политехн. ин-т», Гос. ун-т информ.-коммуникац. технологий. — Киев, 2010. — № 4, темат. вып. : Электроника и нанотехнологии. — С. 129-131.— Бібліогр.: 4 назви.
 9. Структурна організація та системи керування інтерактивних електронних освітніх систем / Н. В. Дорош, Г. Л. Кучмій, О. В. Бойко, О. І. Дорош //Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 2-ї наук.-практ.конф., 23-25 листоп. 2010 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 85-90.
 10. Non-invasive methodsof registration and analysis of biosignals / N. Dorosh, H. Kuchmiy, N.Pushkarska, N. Ivanushkina // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010,Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — 141 с. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ

Контакти

пл. Св. Юра 1, 79013, Львів,
3-й корпус, кімната 114

тел. +38 (032) 258-21-57, 258-21-73