Куцик Андрій Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Куцик Андрій Степанович
Kutsyk.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 26 серпня 1972 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1994р.
Спеціальність Електропривід та автоматизація промислових установок і технологічних комплексів
Галузь наукових інтересів — математичне моделювання електромашиновентильних систем;

— діагностування пристроїв керування електромеханічними та електроенергетичними системами; — синтез систем керування електромеханічними системами з машинами змінного струму.

Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Плахтина Омелян Григорович, професор кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем Національного університету «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Куцик Андрій Степанович — доктор технічних наук, професор кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем Інституту енергетики та систем керування, заступник директора інституту.

Загальна інформація

Дата народження: 26 серпня 1972 року

Освіта:

Доктор технічних наук, 2007 р. Тема дисертації: Аналіз та синтез систем збудження машин змінного струму електромашиновентильних комплексів генерування електроенергії [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.09.03 / Куцик Андрій Степанович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2007. — 363 арк. — арк. 317-345, 05.09.03 — електротехнічні системи та комплекси.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Плахтина Омелян Григорович, професор кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем Національного університету «Львівська політехніка».


Кандидат технічних наук — 1997 р. Тема дисертації: Частотно- імпульсний запуск синхронних машин [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.03 / Куцик Андрій Степанович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1997. — 231 л. 05.09.03 — електротехнічні системи та комплекси.


Державний університет «Львівська політехніка»; Факультет: електромеханічний. Спеціальність: Електропривід та автоматизація промислових установок і технологічних комплексів. Кваліфікація: інженер-електрик, диплом з відзнакою. Роки вступу та завершення навчання: 1989 — 1994.

Професійна діяльність:

Професор кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем, заступник директора Інституту енергетики і систем керування з наукової роботи та міжнародної діяльності

Основні курси

 • «Сучасні електроприводи змінного струму»,
 • «Автоматизація типових технологічних процесів»,
 • «Автоматизовані системи керування технологічними процесами».

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2007 р.)

Наукові інтереси

 • математичне моделювання електромашиновентильних систем;
 • діагностування пристроїв керування електромеханічними та електроенергетичними системами;
 • синтез систем керування електромеханічними системами з машинами змінного струму.

Вибрані публікації

Є автором понад 80 наукових та навчально-методичних праць, серед яких статті, патенти на винаходи, навчальні посібники, звіти з держбютжетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт.

Посібники:

 1. Частотно-керовані асинхронні та синхронні електроприводи : Навчальний посібник / Омелян Григорович Плахтина, Святослав Степанович Мазепа, Андрій Степанович Куцик.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2002.— 228 с. ISBN 966-553-260-X
 2. Програмне керування роботами в РТК : Навчальний посібник для студ. вузів / Святослав Степанович Мазепа, Андрій Степанович Куцик; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003.— 148 с. ISBN 966-553-360-6
 3. Електрообладнання автомобілів : Навчальний посібник для студ. електромеханічних спец. вузів / Святослав Степанович Мазепа, Андрій Степанович Куцик; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004.— 168 с. : іл. ISBN 966-553-374-6
 4. Електрообладнання промислових підприємств : Навчальний посібник для студ. вузів / Святослав Степанович Мазепа, Ярослав Юрійович Марущак, Андрій Степанович Куцик.— Львів : Магнолія плюс : СПД ФО В. М. Піча, 2004.— 260 с.— (Вища освіта в Україні) Бібліогр.: с. 259 . ISBN 966-8340-41-8
 5. Автоматизовані системи керування на програмованих логічних контролерах : навч. посіб. / Андрій Степанович Куцик, Валерій Олексійович Місюренко, Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011.— 199 с. — Бібліогр.: с. 195 . — ISBN 978-617-607-190-7

Статті:

 1. Куцик А.С. Математичне моделю¬вання елементів елект¬ро¬механічних систем згідно з принципами об’єктно-орієнтованого підходу // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Електромашинобудування та електрообладнання». − 2005. − Вип. 64. − С. 10  17.
 2. Куцик А.С. Об’єктно-орієнтований метод аналізу електромеханічних систем. // Технічна електродинаміка. — 2006. − № .2.− С. 57 — 63.
 3. Куцик А.С., Йовбак В.Д. Асинхронний генератор з регулюванням збудження та швидкості струмом ротора // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». − 2007. − № 587.  C.37-43.
 4. Куцик А.С., Тутка В.В. Математичне моделювання електромагнітних та електромеханічних процесів в статичній системі збудження турбогенератора Бурштинської ТЕС // Енергетика та електрифікація. — 2008. − № 11. — С.30—35.
 5. Куцик А.С., Йовбак В.Д. Комп’ютерне діагностування безщіткових систем збудження генераторів електростанцій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». − 2009. − № 654. — С. 113-120.
 6. Плахтина О.Г., Куцик А.С., Йовбак В.Д. Електромагнітні та електромеханічні процеси асинхронної машини з інвертором напруги в колі ротора при векторному керуванні // Технічна електродинаміка. — 2004. − № 5. − С. 30 — 36.
 7. Лозинський А.О., Куцик А.С. Структура нечіткого регулятора системи керування збудженням синхронного генератора // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Електромашинобудування та електрообладнання». − 2006. − Вип. 66. — С. 386 — 388.
 8. Плахтина О.Г., Куцик А.С., Кузнєцов О.О. Асинхронна машина зі збудженням від потужності ковзання // Вісник НТУ «ХПІ» «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика». − 2008. — Вип. 30. — С. 217 — 218.
 9. Куцик А.С., Семенюк М.Б., Тутка В.В. Експериментальні дослідження електромагнітних процесів в електромеханічній системі з компенсацією реакції якоря синхронної машини // Енергетика та електрифікація. — 2010. − № 4. — С. 41 — 45.
 10. O.Plachtyna, Z.Gientkowski, R.Zarnowski, A.Kutsyk Symulator komputerowy do analizy zjawisk fizycznych w czasie rzeczywistym w ukladach wzbudzenia generatorow synchronicznych blokow energetycznych // Automatyka elektroenergetyczna. — 2007. − № 4. — S.13 — 17.
 11. Куцик А.С. Об’єктно-орієнтований метод аналізу електромеханічних систем // Технічна електродинаміка. – 2006. − №.2.− С. 57 - 63.
 12. Плахтина О.Г., Куцик А.С., Йовбак В.Д. Електромагнітні та електромеханічні процеси асинхронної машини з інвертором напруги в колі ротора при вектор¬ному керуванні // Технічна електродинаміка. - 2004. − №5. − С. 30 – 36.
 13. Plachtyna O. Kutsyk A. A hybrid model of the electrical power generation system // Proceeding of 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), IEEE Conference Publications, Bydgoszcz – 2016. – PP. 16 – 20
 14. Lozynskyi A., Kutsyk A., Kinchur O. The Research of Efficiency of the use of Neuropredictor in the Control System of Water-Supply Pump's Electric Drive // Scientific Bulletin of National Maining University (Ukraine). – 2017. - № 1. – PP. 93 – 99.
 15. Kutsyk A., Semeniuk М., Kuznyetsov О. An application of fuzzy voltage regulator to a static excitation system of a phase compound synchronous generator // Proceeding IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF), Lviv, Ukraine : IEEE, 2017, pp. 46-49
 16. Plachtyna O., Kutsyk A., Semeniuk М., Kuznyetsov О. Object-oriented program environment for electromechanical systems analysis based on the method of average voltages on integration step // Proceeding 18th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), 11-13 Sept. 2017, Electronic ISBN: 978-1-5386-1040-4. P 1 – 4.


Контакти

Національний університет "Львівська політехніка" вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 119 Tел. +38 (032) 258-26-20 andrii.s.kutsyk@lpnu.ua