Кусий Ярослав Маркіянович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кусий Ярослав Маркіянович
RTEmagicC Kusij.jpg.jpg
к.т.н., доцент кафедри ТМБ
Дата народження 1 серпня 1975 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів Вібраційно-відцентрове зміцнення деталей машин; проектування металорізальних інструментів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Афтаназів Іван Семенович, Національний університет «Львівська політехніка»
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра технології машинобудування, Інститут інженерної механіки та транспорту


Кусий Ярослав Маркіянович - кандидат технічних наук,доцент кафедри технології машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Науковий напрям:

Вібраційно-відцентрове зміцнення деталеймашин; проектування металорізальних інструментів.

Доповіді на конференціях:

 • VII Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків, м. Львів, 18-20 травня 2005 р.
 • XII Міжнародна нуково-технічна конференція «Машиностроение и техносфера ХXI века», м. Севастополь, 12-17 вересня 2005р.
 • VI щорічна Промислова конференція з міжнародною участю і бліц-виставкою «Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях» , с.м.т. Славсько,Львівська обл., 20-24 лютого 2006 р.
 • VIII Міжнародна практична конференція —виставка «Технология ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования, инструмента и технологической оснастки» , м. Санкт-Петербург, Росія, 11-14 квітня 2006 р.
 • IV українсько-польська науково-технічна конференція молодих науковців, м. Хмельницький, 27-29 квітня 2006 р.
 • VII Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях», м. Львів, 11-13 жовтня 2006 р.

Результати наукових розробок, які впроваджено на ЗАТ «Радехівський РМЗ» (м. Радехів Львівської області) та Стрийському «Управління бурової розвідки» (с. Угерсько Львівської області) у 2001-2002 рр., дали змогу збільшити ресурс гільз гідроциліндрів і втулок бурових помп мод. НБ-600 на 8-16 %, підвищити продуктивність зміцнення на 10-13 % та зменшити загальну трудомісткість механічного оброблення зазначених виробів. Річний економічний ефект від впровадження викінчувально-зміцнювальної технологічної операції вібраційно-відцентрового зміцнення на цих підприємствах склав 91 тис.грн. (за цінами 2002 рр.).

Навчальні лекційні курси:

 • «Експлуатація та обслуговування машин»,
 • «Металорізальні верстати»,
 • «Математичне забезпечення та програмування процесів різання»,
 • «Металорізальні інструменти»,
 • «Проектування та технологія виготовлення металорізальних інструментів»,
 • «Технологічне забезпечення надійності деталей машин».


Опубліковано одноосібно 1 конспект лекцій з курсу «Металорізальні верстати», 10 методичнихрозробок до практичних і лабораторних занять.

Тема кандидатської роботи:

Технологічне забезпечення фізико-механічних параметрів поверхневих шарів металевих довгомірних циліндричних деталей вібраційно-відцентровим зміцненням: Дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / Національний університет «Львівська політехніка». — Л., 2002. — 260 арк. , табл. — Бібліогр.: арк. 201-211.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Афтаназів Іван Семенович, Національний університет «Львівська політехніка»


Основні публікації:

 • Аналіз технологій викінчувального оброблення відповідальних різевих деталей / І.С. Афтаназів, А. М. Кук, Я.М. Кусий, В.В. Вівчарик // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». −2005. — № 535: Оптимізація виробн. процесів і техн. контроль у машинобуд. та приладобудуванні. — С. 95-104. — Бібліогр.: 8 назв.
 • Визначення амплітудно-частотних характеристик устаткування для вібраційно-відцентрового зміцнення деталей / В.В. Широков, Я.М. Кусий, Я. М. Литвиняк, Є. М. Махоркін // Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях : Материалы Пятой юбилейн. пром. конф. с международ. участием и блиц-выставки, 21-25 февр. 2005 г., п. Славское, Карпаты. — К.,2005. — С. 171-172.
 • Вібраційно-відцентрове зміцнення різевих елементів довгомірних деталей ма¬шин / Я. Кусий, В. Вівчарик, Л. Струтинська // 7-й Міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові : Тези доп., 18-20 трав. 2005 р. — Л., 2005. — С. 86.
 • Динаміка нелінійної механічної системи вібраційного об’ємного оброблення виробів / Б.І. Сокіл, З.А. Стоцько, В.Г. Топільницький, Я.М. Кусий // Вібрації в техніці та технологіях. - 2005. — № 1 (39). — С. 120-122.
 • Математична модель електромагнітного вібраційно-відцентрового зміцнювального пристрою / І.С. Афтаназів, Я.М. Кусий, В.В. Вівчарик // Машиностроение и техносфера ХХІ века : Сб. тр. ХІІ Междунар. науч.-техн. конф., 12-17 сент. 2005 г., Севастополь. -Донецк, 2005. — Т. 4. — С. 144-149. — Бібліогр.: 5 назв.

Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 42 ,

тел. +38 (032) 258-26-40