Курдина Юлія Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Курдина Юлія Михайлівна
Курдина Ю..jpg
к.іст.н., старший викладач
Дата народження 19 листопада 1990 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2012 р.
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут гуманітарних та соціальних наук , Кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини

Курдина Юлія Михайлівна — кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини, Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилася 19 листопада 1990 року.

 • У 2007 р. закінчила Свірзьку середню школу.
 • Упродовж 2007 – 2011 навчалася на бакалавраті та у 2011 – 12 рр. – на магістратурі історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2012 – 2015 рр. – аспірантура Національного університету «Львівська політехніка».
 • Упродовж вересня 2012 – травня 2016 працювала вчителем історії у Лопушанській ЗОШ I – II ступеня.
 • У травні 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальність 07.00.01 – історія України. (Дата присвоєння – 1 липня 2016 р.)
 • З вересня 2016 р. – асистент кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини.
 • з серпня 2020 р. - старший викладач кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини.


Тема дисертації: Курдина Ю. М. Становлення і розвиток гутництва на Прикарпатті та Волині (кінець XV – перша половина XIX ст.: дис. канд. істор. Наук: 07.00.01/ Курдина Юлія Михайлівна, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 290 с: бібліогр.: с. 182 – 216 (347 назв), рис.: с.217 – 290.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Історична та культурна спадщина Європейської цивілізації (XVIII – XXI ст.)";
 • "Культурна спадщина і соціальна відповідальність";
 • "Історія державності і культури України"
 • «Історико-культурна спадщина Львова» (дисципліна за вибором);

Наукова робота

Наукові інтереси

 • гутництво на території Прикарпаття та Волині;
 • історія скла;
 • Історія Львівської політехніки.

Вибрані публікації

 1. Курдина Ю. Особливості локалізації гут на Прикарпатті, Волині та Закарпатті (остання третина XV – перша половина XIX ст.) / Юлія Курдина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – 2015. – Вип. 2. Ч. 1. – С. 42 – 47.
 2. Кузьмин Р. «Doctores honoris causa Львівської політехніки» / Р.Я. Кузьмин, Ю.М. Курдина. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 146 с.
 3. Курдина Ю. Історія скла під мікроскопом: з яких ракурсів варто досліджувати гутництво / Ю. М. Курдина // Historical and Cultural Studies Історико-культурні студії. – 2016. – Vol.3. 1, No. 1. – С. 57 – 62.
 4. Курдина Ю. Пам’ятки гутництва у музеях: проблеми збереження та популяризації / Ю. М. Курдина // Historical and Cultural Studies Історико-культурні студії. – 2017. – Vol. 4. 1, No. 1. – С. 51 – 58.
 5. Курдина Ю. Будівництво Головного корпусу Цісарсько-Королівської Технічної академії у Львові (1873-1877) / Юлія Курдина // Східноєвропейський історичний вісник [головний редактор В.Ільницький, Г.Бурунова, Д.Романюк, А. Сохал]. - Дрогобич: Посвіт, 2018. - Вип. 6. - С. 64 - 69.
 6. Курдина Ю. Гутне скло з Підгірців у фондах Історико-краєзнавчого музею м. Винники // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Скрія: Історія / за заг. ред. проф. І.С. Зуляка. Тернопіль:В-во ТНПУ ім.В. Гнатюка, 2018. Вип.2. Ч.1. - 3-11.
 7. Курдина Ю. Створення машинної лабораторії у Львівській політехніці: хронологія реалізації проекту (1908 – 1927 РР.) / Ю.Курдина // Гілея, 2019. - Вип. 147 (N 8) Ч.1, Історичні науки. - с. 69 - 74.
 8. Курдина Ю. Творці скла у ранньомодерну добу: між лісовими гутами та міськими цехами/ Юлія Курдина // ЕМІНАК: науковий щоквартальник.-2019.-Вип. 3 (27). - С.60 - 67.
 9. Курдина Ю.М. Мистецтво Майдану як джерело наповнення Музею Революції Гідності // Historical and Cultural Studies. Історико-культурні студії.- 2019.– Vol. 6, No. 1.- С. 55-60.
 10. Курдина Ю. Музейні сувеніри як поліаспектне явище // Історико-культурні студії. - 2020. – Випуск 7, номер 1. – С. 34 – 39.
 11. Курдина Ю. Львівська політехніка на сторінках газети «Діло» (20 – 30 –ті рр. XX ст.) // Емінак, 2020. – 3 (31). – с. 111 – 121.