Кулініч Тетяна Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кулініч Тетяна Володимирівна
B6304ccce7.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 27 квітня 1968 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність Автоматизація та комплексна механізація машинобудування
Галузь наукових інтересів Інвестиційна привабливість суб‘єктів господарювання; фінансовий менеджмент організацій.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Кулініч Тетяна Володимирівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 27 квітня 1968 р.

Освіта

1985-1990 - навчання на механіко-технологічному факультеті (МТФ) Львівського політехнічного інституту за спеціальністю „Автоматизація та комплексна механізація машинобудування (АКМ)” (Диплом з відзнакою);

1992-1998 - навчання в Державному університеті ім..І.Франка за спеціальністю „Французька мова і література” (Диплом з відзнакою).

1993-1994 - навчання в магістратурі Державного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю „Автоматизація технологічних процесів та виробництв”;

1994 - стажування в інституті «Joanneum Research» (Грац, Австрія) в рамках програми Австрійського Федерального Міністерства з науки і досліджень: наукова робота в якості інженера-програміста;

1996 - стажування в Інституті менеджменту (Ренн, Франція) в рамках програми Французького уряду;

1996-1999 - навчання на стаціонарі аспірантури Державного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю „Менеджмент”;

2001 - стажування в Варшавській школі економіки в рамках програми “Internship and Fellowships for Administrators and Faculty”;

2004 - захистила кандидатську дисертацію в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою.

Тема дисертації: Оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Т.В.Кулініч ; Національний ун-т «Львівська політехніка» — Л., 2004. — 256 арк.: рис. — арк. 169-183

Професійна діяльність

Викладає курси

 • Основи управління фінансами / Basics of Financial Management
 • Фінансове управління інноваційним підприємством
 • Методи моделювання інноваційних бізнес-процесів
 • Прогнозування економічних процесів / Forecasting of Economic Processes

Наукові інтереси

Забезпечення економічного розвитку на мікро-, мезо- та макрорівні (насамперед, за еволюційним сценарієм). Дослідження інноваційних методів і підходів в управлінні організацією з урахуванням особливостей її середовища. Фінансове управління суб’єктом господарювання, його інвестиційна привабливість.

Основні публікації

За період роботи на кафедрі опубліковано 152 наукові праці, серед них: 10 монографій (1 одноосібна), 4 аналітичні доповіді і брошури, 57 статей у фахових наукових виданнях, 6 – в іноземних виданнях. На сьогодні опубліковано 4 статті у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus або Web of Science. Основні положення і результати наукових досліджень доповідались та схвалені на 66 науково-практичних конференціях (з яких 60 – міжнародних). Методичне забезпечення. Загалом розроблено 9 курсів у ВНС (з них 5 - одноосібно), підготовлено 5 конспектів лекцій і більше 40 методичних вказівок, опубліковано 6 посібників з грифом МОН України. За 5 останніх років опубліковано всього 54 наукових публікації, у т.ч. 24 статті, 4 колективних монографії, 30 тез МНПК.

Статті, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus або WoS

 1. Вовчак О. Д., Гальків Л. І., Кулініч Т.В., Жайворонок І. Р. Формування фінансово стабільної пенсійної системи в Україні: виклики, передумови, критерії, заходи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, 2020. №4 (35). С. 367-374. DOI: 10.18371/ fcaptp.v4i35.222411
 2. Kozlovskyi S., Petrunenko Ia., Baidala V., Myronchuk V., Kulinich T.V. Assessment of public welfare in Ukraine in the context of the COVID-19 pandemic and economy digitalization. Problems and Perspectives in Management, 2021, 19(1), 416-431. DOI: 10.21511/ ppm.19(1).2021.35
 3. Drobotya Y., Baldzhy M., Pecheniuk A., Savelchuk I., Hryhorenko D., Kulinich T. Overcoming poverty and social inequality in third world countries (Latin America, Africa). IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21, No 3. P. 295–303. DOI: 10.22937/ IJCSNS.2021.21.3.38
 4. Arutiunian I., Poltavets M., Аchacha M., Bondar O., Pavlov F., Gerasymenko O.. Kulinich T. Effective Concepts of Harmonious Management of Production Systems. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2021.Vol. 21, No 3. P. 141–144. DOI: 10.22937/ IJCSNS.2021.21.3.19

Розділи в монографіях, рекомендованих вченою радою ЗВО

 1. Кулініч Т. В., Жучик С. В. Оцінювання та формування інноваційної привабливості вітчизняного промислового підприємства / Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: колективна монографія / Ю. М. Дзюрах, Н. Ю. Подольчак, М. Я. Гвоздь, Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська, І. Я. Кулиняк та ін. (всього 38). (рекомендовано Вченою радою Дрогобицького нац. пед. ун-ту ім. І. Франка, протокол №10 від 22.06.2017 р.). Львів: Растр-7, 2017. 458 c. (з них с. 368-395).
 2. Kulinich T., Lozova I. Innovative Strategies for Ensuring Competitiveness of Retailers Activities / Innovation process management in Ukraine: problems in commercialization of scientific and technical developments: колективна монографія (англ. мовою) / Yu. Vovk, O. Karyy, I. Kulyniak, Y. Petrovych, and oth. (24 authors in total). (рекомендовано Вченою радою Дрогобицького нац. пед. ун-ту ім. І. Франка, протокол №9 від 21.06.2018 р.). Львів: Растр-7, 2018. 266 с. (з них с. 113-134, 259-265).
 3. Оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів: монографія / Л. І. Гальків, І. Я. Кулиняк, Т.В. Кулініч, Л. С. Лісовська, І. Є. Матвій (рекомендовано Вченою радою Нац. ун-ту «Львівська політехніка», протокол №59 від 26.11.2019 р.). Львів: Растр-7, 2019. 250 c. (з них с. 34-70).
 4. Розвиток малого та середнього підприємництва в сучасних умовах: моніторинг і регулювання: колективна монографія / Л.І. Гальків, Т.В. Кулініч, І. І. Новаківський, Й. М. Петрович, Г. В. Рачинська. (рекомендовано Вченою радою Нац. ун-ту «Львівська політехніка», протокол №59 від 26.11.2019 р.). Львів: Растр-7, 2020. 284 c. (з них с. 49-117).


Статті у фахових виданнях

 1. Кулініч Т.В., Лозова І.О. Інноваційні стратегії в розрізі гуртової торгівлі. Економіка і суспільство.2017. № 12. C. 292–297.
 2. Кулініч Т. В., Жайворонок І. Р. Аналізування фондових індексів як основних показників розвитку ринку цінних паперів окремих економік світу. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. 2019. Вип. 3. С. 44–50.
 3. Кулініч Т.В., Сороката А. В. Стратегічні можливості розвитку студентських громадських організацій. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". 2019. Вип.4. С. 55–67.
 4. Кулініч Т. В., Жайворонок І. Р. Особливості побудови і функціонування пенсійних систем в розвинених країнах світу. Інвестиції: практика і досвід. 2019. Вип. 23. С.26-33. (Index Copernicus, SIS, Google Scholar).
 5. Кулініч Т. В., Кутна Х.О. Розроблення та використання системи таргетованого управління для організацій сфери водопостачання. «Економічні науки». Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць ЛНТУ. 2019. Вип. 16 (62). С. 168-176.
 6. Кулініч Т. В., Жайворонок І. Р. Організаційні проблеми функціонування накопичувальних та розподільчої пенсійних підсистем в Україні. Економічний простір : збірник наукових праць; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. 2020. №159. С. 53–57.
 7. Кулініч Т. В., Жайворонок І. Р. Пенсійна система як складова частина соціального захисту населення у життєзабезпеченні держави. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70), № 2, ч.1. С. 113–118.
 8. Кулініч Т. В., Жайворонок І. Р. Тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 72–76.
 9. Миронець М. А., Кулініч Т.В., Ціпан Ю. Р. Екологічні проблеми в умовах пандемії: сучасні виклики та економічні рішення Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2021. №4.
 10. Лазарєва А., Кулініч Т.В., Боднарук О., Проблематика розробки стратегії діяльності територіальних громад у контексті сталого розвитку. Економіка та держава. 2021. №4. С.99-104.
 11. Кулініч Т., Чепель І., Гавриленко Н. Розвиток управлінського обліку на основі ризик-орієнтованого підходу. Економічний аналіз. 2021. Т.31. №1. С.17-24.


Статті у нефахових виданнях (індексованих в інших базах, окрім Scopus & WoS)

 1. Bondarenko Yu. H., Kulinich T. V. Investigation of conditions and benefits for Ukraine in the transition of its household in the rank of the internal investor of the state. EUREKA: Social and Humanities. Tallinn, Eesti, European Union: Publisher OÜ "Scientific Route". Volume 1(13). 2018. P. 10-22.
 2. Кулініч Т.В., Болібрух Л. І. Застосування підходу Scrum на великих промислових підприємствах. Науковий журнал «Молодий вчений». 2017. № 10 (50). С. 930-933.
 3. Кулініч Т.В., Гаврилович С.М. IT у туристичному бізнесі: сучасні тенденції, завдання, виклики. ΛΌΓΟΣ : kolekcja prac naukowych/ OP "Europejska platforma naukowa". 2018. T. 3 : Zа materiałami międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji Naukowy i innowacyjni potencjał prezentacji, 18 listopada 2018 r., Opole, Polska. S. 8–10.
 4. Кулініч Т.В., Марчук Д. В. Фактори підвищення прибутковості фармацевтичних підприємств. ΛΌΓΟΣ : збірник наукових праць / Громадська організація «Європейська наукова платформа». 2017. № 2 : Materials of international scientific and practicial conference «Scientific development and achievements», December 1, 2017, St. Andrews, Scotland, United Kingdom. Part 2. С. 126–130.
 5. Кулініч Т.В., Пермінова О. С. Успішне управління соціальним проектом: від ідеї до реалізації. ΛΌΓΟΣ. Мистецтво наукової думки. 2018. № 1. С. 65–68.
 6. Кулініч Т.В., Зайченко О. Р. Ресурси як основа розвитку потенціалу агробізнесу. ΛΌΓΟΣ: збірник наукових праць / Громадська організація «Європейська наукова платформа». 2019. Т. 6 : За матеріалами МНПК «Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід», 20 травня 2019 р., Полтава, Україна. С. 110–112.
 7. Кулініч Т.В., Лозова І. О. Управління ризиками в діяльності торговельних організацій (на прикладі торгових мереж ритейлерів). Молодий вчений. 2018. № 11 (63). С. 441–446.
 8. Кулініч Т.В., Тимчина Ю. А. Розробка успішної бізнес-стратегії комерційних підприємств: базові елементи, дороговкази і обмеження . ΛΌΓΟΣ. Мистецтво наукової думки. 2019. №7. С. 11–14.
 9. Кулініч Т.В., Повар О.С. Тенденції інноваційного розвитку виробників комплектуючих для автотранспортних засобів у Західному регіоні України. Наукове періодичне видання «ГРААЛЬ НАУКИ». № 1 (лютий, 2021). За матеріалами I МНПК «An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity», 17 лютого 2021 року. ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). С. 98-101.

Контактна інформація

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 408

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

E-mail: tetiana.v.kulinich@lpnu.ua