Кулиняк Ігор Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кулиняк Ігор Ярославович
63п.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність міжнародна економіка.
Галузь наукових інтересів * Управління економічними ризиками,
 • організація туристичної та біржової діяльності,
 • лізингова діяльність підприємств
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Чернобай Ліана Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Дата присвоєння н.с. 2012р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Кулиняк Ігор Ярославович — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

2007 р. — закінчив Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», спеціальність: міжнародна економіка.

01.09.2007 — 31.08.2008рр. — викладач кафедри міжнародної економіки Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка»;

01.09.2008 — 31.08.2013рр. — асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації: Оцінювання та регулювання ризиків підприємств-лізингодавців [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кулиняк Ігор Ярославович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 25 с. : рис., табл.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Чернобай Ліана Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

З 01.09.2013 р. — доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає курси

 • управління посередницькою діяльністю;
 • управління ризиками інноваційної діяльності;
 • управління ризиками ІТ-проектів;
 • маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі;
 • дослідження ринків;
 • основи підприємницької діяльності;
 • підприємництво та менеджмент та інші.

Нагороди та відзнаки

Переможець конкурсу наукових праць молодих науковців, який проводився в рамках проекту Модуль Жана Моне «Фінансовий сектор ЄС як рушій сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої економіки» («ЕРАЗМУС+») у Академії праці, соціальних відносин і туризму (27.03.2018 р., м. Київ).

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2016-2017 рр.).

Грамоти Національного університету “Львівська політехніка” за значні досягнення в навчальній та науковій роботі (2013 р., 2016 р.).

За підсумками 2012 року здобув звання «Кращий молодий науковець року» Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка» від 28.05.2013 р. № 21-2-10 «Про результати конкурсу на здобуття звання «Кращий молодий науковець року» навчально-наукового інституту Національного університету «Львівська політехніка»).

Диплом Національного університету “Львівська політехніка” за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки (2019 р.).

Нагрудний знак Національного університету “Львівська політехніка” з посвідченням (2020 р.).

Організація конференцій

Голова організаційного комітету ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (24-25 квітня 2018 р., м. Львів).

Співголова організаційного комітету ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених “Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти” (24 листопада 2017 р., Україна, м. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»).

Голова організаційного комітету ІІ-ІІІ Міжнародних науково-практичних конференцій молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи» (18-19 травня 2017 р., 23-24 квітня 2019 р., м. Львів).

Секретар ІІІ-VIІІ Міжнародних конференцій молодих вчених “Economics and Management” в рамках міжнародного молодіжного фестивалю науки “Litteris et Artibus” (21-23 листопада 2013 р., 26-28 листопада 2015 р., 24-26 листопада 2016 р., 23-25 листопада 2017 р., 22-24 листопада 2018 р., 21-23 листопада 2019 р., м. Львів).

Секретар І-ІІ Міжнародних науково-практичних конференцій молодих вчених “Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення” (11-12 квітня 2014 р., 14-15 квітня 2016 р., м. Львів).

Секретар І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи» (17-18 квітня 2015 р., м. Львів).

Участь у проектах

Керівник науково-дослідної роботи кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка» “Механізм оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів” (2017-2019 рр., № держреєстрації 0117U004469).

Координатор проекту «Обмін досвідом в реалізації соціальних та наукових проектів між Дніпропетровщиною та Львівщиною» (30 січня - 3 лютого 2017 р., м. Львів). Проект реалізований в рамках Програми національних обмінів, за фінансування Європейського Союзу та Національного фонду підтримки демократії (США).

Грант Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених на 2014 р., проект ГЛП 14/3 «Управління ризиками комплексного забезпечення економічного розвитку підприємств в умовах динамічного середовища».

Керівник науково-дослідної роботи кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка» “Управління розвитком туристичної галузі України: соціально-економічний аспект” (2020-2022 рр., № держреєстрації 0120U101506).

Наукові інтереси

 • управління економічними ризиками;
 • організація туристичної та біржової діяльності;
 • лізингова діяльність підприємств;
 • управління інноваційними процесами тощо.

Робота зі студентами

Під науковим керівництвом студентами опубліковано понад 50 праць у збірниках міжнародних та всеукраїнських конференцій та 15 статей у фахових виданнях.

У 2019 р. під науковим керівництвом перемогу отримали четверо студентів: диплом ІІ отримали студентки – переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямів “Управління проектами і програмами” (СНУ ім. Лесі Українки) та “Управління фінансово-економічною безпекою” (ХНЕУ ім. Семена Кузнеця); диплом ІІІ ступеня отримали студентки – переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності “Освітні, педагогічні науки” (ДДПУ ім. Івана Франка) та VI Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт “Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку” (КНЕУ).

У 2018 р. під науковим керівництвом перемогу отримали двоє студентів (диплом ІІ ступеня) відповідно у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму “Маркетинг” (ТНЕУ) та Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт “Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку” (КНЕУ).

Під науковим керівництвом у 2015 р. двоє студентів НУ «Львівська політехніка» отримали призові місця у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму “Економіка та управління підприємствами” (1-е і 2-е місця відповідно, КНЕУ), одна студентка стала стипендіатом Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука.

У 2020 р. під науковим керівництвом перемогу отримали четверо студентів: диплом І ступеня отримали студентки – переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму “Туризм” (ХНЕУ ім. Семена Кузнеця); диплом ІІ ступеня отримала студентка – переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності “Фінансова безпека” (Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”) та диплом ІІІ ступеня отримала студентка – переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності “Економіка та управління національним господарством” (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

Основні публікації

Опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 6 навчальних посібника, 6 монографій у співавторстві, 7 наукових статей в журналах, які входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus та Web of Science, понад 50 статей у фахових наукових журналах України, 5 статей у зарубіжних журналах, понад 100 матеріалів і тез наукових конференцій.

Навчальні посібники

 1. Карий О.І., Кулиняк І.Я., Лісовська Л.С., Матвій І.Є., Просович О.П.. Менеджмент інноваційної діяльності: 1 001 тест : збірник тестових завдань. Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 264 с.
 2. Карий О.І., Кулиняк І.Я., Галаз Л.В., Рачинська Г.В., Гвоздь М.Я. Менеджмент організацій і адміністрування: 1 001 тест : збірник тестових Завдань. Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 278 с.
 3. Карий О.І., Кулиняк І.Я., Рачинська Г.В., Гвоздь М.Я. Дослідження ринків: 1 001 тест. Збірник тестових завдань: навчальний посібник. Львів: Видавництво «Растр-7», 2019. 268 с.
 4. Карий О.І., Лісовська Л.С., Кулиняк І.Я., Галаз Л.В., Бондаренко Ю.Г. Менеджмент та інновації: теорія і практикум: Навчальний посібник. Львів: Видавництво «Растр-7», 2020. 298 с.
 5. Кулиняк І.Я., Кулініч Т.В., Бондаренко Ю.Г., Огінок С.В., Жигало І.І. Організування туристичної діяльності: 1 001 тест: навчальний посібник. Львів: Видавництво «Растр-7», 2021. 310 с.

Монографії

 1. Кулиняк І.Я. Науково-методичний підхід щодо оцінювання та підвищення рівня фінансової безпеки промислового підприємства / І.Я. Кулиняк, С.Т. Черкіс // Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. ІІІ. – С. 71-89.
 2. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : Колективна монографія / Авт. кол. А.В. Рибчук, І.Я. Кулиняк, Т.В. Кулініч та ін. / За заг. ред. проф. А. В. Рибчука. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2017. – 458 с. / Кулиняк І.Я., Копець Г.Р. Симультативна модель розвитку туристичної діяльності регіону (на прикладі Львівської області). – С. 278-291.
 3. Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західного регіону України: монографія / [за ред. О. І. Скаско]. – Львів : Растр-7, 2017. – 172 с. / Гальків Л.І., Кулиняк І.Я., Килин О.В. Статистичне оцінювання розвитку туристичного бізнесу в областях Західної України. – С.59-94.
 4. Kopets H., Kulyniak I. Values in the system of innovation management as factors of improving the competitiveness of organizations. PP. 34-43 / Innovation Process Management in Ukraine: problems in commercialization of scientific and technical developments : Monograph / Yurii Vovk, Oleh Karyy, Ihor Kulyniak, Yosyf Petrovych, and other / Edited by Yurii Vovk, Oleh Karyy. Lviv : LLC «Rastr-7», 2018. 266 p.
 5. Оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів : монографія / Л. І. Гальків, І. Я. Кулиняк, Л. С. Лісовська, Т. В. Кулініч, І. Є. Матвій. Львів: Видавництво «Растр-7», 2019. 250 с.
 6. Кулиняк І.Я., Копець Г.Р. Сучасний стан та моделювання впливу факторів на розвиток інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні. С. 12-21 / Державне стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : Монографія / за загальною ред. канд. екон. наук, доцента Л. С. Захаркіної. Суми : Сумський державний університет, 2019. 200 с.
 7. Кулиняк І.Я., Копець Г.Р. Теоретичні аспекти трактування понять “ризик” та “ризик інвестиційного проекту”. PP. 579-588 / Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph / Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. 737 р.
 8. Яремко І. Й. Економічний інструментарій в управлінні промисловим підприємством: теоретичні та методологічні аспекти: колективна монографія / І. Й. Яремко, І. І. Жигало, Л. Г. КВАСНІЙ, І. В. Фаринович, І. Я. Кулиняк. – Львів: Растр-7, 2020. – 240 c.
 9. Петрович Й. М., Бондаренко Ю. Г., Кулиняк І. Я., Просович О. П. Формування механізму державного управління інвестиційними процесами в організаціях рекреаційної сфери : монографія. Львів: Видавництво «Растр-7», 2021. 282 с.

Статті у фахових журналах України

 1. Дубодєлова А.В. Тенденції розвитку ресторанного господарства Львівщини / А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк // Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. – К.: ВНЗ “Національна академія управління”, 2016. – № 10 (184). – С. 198-208.
 2. Бондаренко Ю.Г. Зарубіжний досвід функціонування туристичних кластерів [Електронний ресурс] / Ю.Г. Бондаренко, І.Я. Кулиняк, К.О. Страхорчук // Електронне наукове фахове видання "Економіка та суспільство". – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2016. – Вип. 5. – С. 31-37. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/5_ukr/6.pdf.
 3. Чухрай Н.І. Методичні підходи щодо обґрунтування заходів із покращання використання складових потенціалу промислових підприємств / Н.І. Чухрай, І.Я. Кулиняк, О.І. Глянцева // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2017. – № 2. – С. 233-247.
 4. Кулиняк І.Я. Оцінювання та підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств / І.Я. Кулиняк, С.В. Базарко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Економіка”. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. – Випуск 2(8). – С. 94-100.
 5. Кулиняк І.Я. Метод аналізу ієрархій як інструмент оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України / І.Я. Кулиняк, Г.Р. Копець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління. – 2017. – № 873. – C. 60-71.
 6. Кулиняк І.Я. Ризики ресурсного забезпечення операційної діяльності промислових підприємств: оцінювання та регулювання / І.Я. Кулиняк, Ю.С. Боцман // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. 2017. – Вип. 27(7). – С. 98-102.
 7. Кулиняк І. Я. Теоретичні аспекти трактування поняття «економічна активність підприємства» / І. Я. Кулиняк, А. О. Мавріна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки – Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. – 2017. – № 4 (113). – С. 69-79.
 8. Кулиняк І.Я. Банки з іноземним капіталом: рейтингування та роль у забезпеченні сталого розвитку фінансового сектору України / І.Я. Кулиняк // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – К., 2018. – № 3. – С. 36-50.
 9. Бондаренко Ю.Г., Кулиняк І.Я. Оцінювання діяльності колективних засобів розміщення як організації рекреаційної сфери. Вісник Національного Університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління. 2018. № 897. Випуск 2. C. 3-15.
 10. Кулиняк І.Я., Прокопишин-Рашкевич Л.М., Бородавко А.П. Оцінювання рівня фінансової безпеки комерційних банків України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, березень 2019. № 12 (40). С. 113-118.
 11. Кулиняк І.Я., Рачинська Г.В., Цапулич А.Ю. Кластерний аналіз регіонів України за рівнем розвитку потенціалу сільського господарства. Приазовський економічний вісник. Запоріжжя, 2019. Випуск 2 (13). С. 206-214.
 12. Бондаренко Ю.Г., Кулиняк І.Я., Прокопишин-Рашкевич Л.М. Оцінювання розвитку колективних засобів розміщування за показниками місткості. Бізнес Інформ. 2019. № 3. C. 162-169.
 13. Копець Г.Р., Кулиняк І.Я., Дзюрах Ю.М. Теоретичні аспекти розвитку туристичних підприємств із застосуванням сучасних концепцій менеджменту при роботі з персоналом. Modern Economics. 2019. № 16 (2019). С. 27-33.
 14. Кулиняк І.Я., Дзюрах Ю.М. Тенденції та перспективи розвитку ринку фінансового лізингу в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / За ред. : М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2019. № 1 (69). С. 48-57.
 15. Shpak N., Kulyniak I., Gvozd M., Malynovska Y., Sroka W. (2020). Estimation of the Marketing Activity of Banking Structures. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 68(1): 229-242. https://doi.org/10.11118/actaun202068010229.
 16. Кулиняк І.Я., Бондаренко Ю.Г., Гвоздь М.Я. Статистико-соціологічний аналіз ставлення туристів до розвитку містичного туризму на Львівщині. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. 2020. Вип. 4, № 1. С. 22-33. https://doi.org/10.23939/semi2020.01.022.
 17. Shpak N., Kulyniak I., Gvozd M., Vveinhardt J., Horbal N. Formulation of development strategies for regional agricultural resource potential: the Ukrainian case [Електронний ресурс] // Resources. – 2021. – Vol. 10, iss. 6.
 18. Бондаренко Ю.Г., Кулиняк І.Я., Гвоздь М.Я. Роль і вплив державних важелів управління на сферу відпочинку населення в кризовій ситуації. Review of transport economics and management 2020. Вип. 3(19). С. 33-47. https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).201197.
 19. Копець Г.Р., Кулиняк І.Я. Сучасні напрями розвитку підприємств у сфері туризму в Україні. Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2020. Вип. 4, № 2. С. 37-48. https://doi.org/10.23939/semi2020.02.037.
 20. Кулиняк І.Я., Жигало І.І., Ярмола К.М. Туристична галузь в умовах пандемії COVID-19: тенденції та заходи підтримання. Бізнес Інформ. 2021. № 1. С. 177-184. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-177-184.
 21. Кулиняк І.Я., Жигало І.І., Горбенко Т.М. Кризові ситуації на підприємствах: сутність, класифікація, загрози виникнення та заходи реагування. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2021. Вип. 51. С. 175-183. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct51-27.
 22. Кулиняк І.Я. Використання кольороназв для позначення видів туризму. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2021. Вип. 5, № 1. С. 56-74. https://doi.org/10.23939/semi2021.01.056.
 23. Кулиняк І.Я., Копець Г.Р., Горбенко Т.М. Цифровий інструментарій антикризового менеджменту підприємств. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 35. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1082. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-16.
 24. Shpak, N., Kulyniak, I., Gvozd, M., Pyrog, O., Sroka, W. (2021). Shadow economy and its impact on the public administration: aspects of financial and economic security of the country's industry. Administratie si Management Public, 36, 81-101. DOI: https://doi.org/10.24818/amp/2021.36-05.
 25. Vovchak О., Kulyniak І., Halkiv L., Pavlyshyn М., & Horbenko Т. (2021). Development of Crisis Diagnostic at the Enterprise: Financial and Economic Breakdown. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3(38), 292-303. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237459.
 26. Vovchak О., Kulyniak І., Halkiv L., Savitska O., & Bondarenko Y. (2022). Modeling the impact of the COVID-19 pandemic on the financial and economic activities of entities in the tourist services market. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1(42), 250-258. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3717.
 27. Vovchak O., Dziurakh Yu., Kulyniak I., Halkiv L., Rachynska H. (2022). Economic Mechanism of State Regulation of the Investment Activity in Agriculture. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3(44), 269-258. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3774.

Контактні дані: вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4-й корпус, кімната 408 Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61 E-mail: ihor.y.kulyniak@lpnu.ua