Кук Андрій Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кук Андрій Михайлович
RTEmagicC Kuk.jpg.jpg
к.т.н., доцент кафедри
Дата народження 14 червня 1960 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів Зміцнення деталей машин через обробку їх локальних конструктивних елементів методамиповерхневого пластичного деформування
Науковий ступінь кадидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Кафедра технології машинобудування, Інститут інженерної механіки та транспорту

Кук Андрій Михайлович - кандидат технічних наук,доцент кафедри технології машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Тема кандидатської дисертаційної роботи

Зміцнення локальних ділянок поверхонь деталей вібраційно- відцентровою обробкою: Дис...канд. техн. наук: 05.02.08 / Державний університет «Львівська політехніка».- Львів,1998. - 226л. : іл. - Бібліогр.: л. 196-217.

Основні публікації:

  1. Технологія машинобудування : посіб.-довід. для викон. кваліфікац.робіт студ. баз. напряму «Інж. механіка» та спец. «Технологія машинобуд.» / І. І. Юрчишин, Я. М. Литвиняк, І. Є. Грицай, М. Л. Кукляк,Я. М. Кусий, В. В. Ступницький ,В. А. Яцюк, А. М. Кук, Є. М. Махоркін, В. П. Свізінський ; за ред. І. І. Юрчишина ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2009. — 528 с. : іл. — Бібліогр.: с. 523-526 (69 назв)- ISBN 978-966-553-846-2.
  2. Аналіз технологій викінчувального оброблення відповідальних різевих деталей / І.С. Афтаназів, А.М. Кук, Я. М. Кусий, В.В. Вівчарик // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка» −2005. — № 535: Оптимізація виробн. процесів і техн. контроль у машинобуд. та приладобудуванні. — С. 95-104. — Бібліогр.: 8 назв.
  3. Зв’язок фізико-механічних властивостей поверхні та параметрів вібраційно-відцентрового зміцнення / А. Кук, Я. Кирилів, В. Яцюк // 7-й Міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові : Тези доп., 18-20 трав. 2005 р. — Л., 2005. — С.

Науковий напрям:

  • Зміцнення деталей машин через обробку їх локальних конструктивних елементів методамиповерхневого пластичного деформування.

Доповіді на конференціях:

  • VI Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків, м. Львів, 19-21 квітня 2003 р.
  • VII Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків, м. Львів, 18-20 травня 2005 р.

Результати наукових розробок, які впроваджено на Каменськ-Уральському ливарному заводі (Росія) у 1983 — 1992 рр., дали змогу збільшити ресурс барабанів, боковин,болтів авіаційних коліс на 18 −23 % . Річний економічний ефект від впровадженнявикінчувально-зміцнювальної технологічної операції вібраційно-відцентровогозміцнення склав понад 38 руб. (за цінами 1989 рр.).

Навчальні лекційні курси:

  • «Технологічні основі машинобудування»,
  • «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин».

Опубліковано 10 методичних розробок до практичних і лабораторних занять.

Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 42 ,

тел. +38 (032) 258-26-40