Кукарцев Олег Вікторович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кукарцев Олег Вікторович
Кукарцев.jpg
Дата народження 13 листопада 1978 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2004 р.
Галузь наукових інтересів Просторові аспекти політичних явищ та процесів;

Політична регіоналістика.

Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Гетьманчук Микола Петрович, Львівський державний університет внутрішніх справ
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра політології та міжнародних відносин

Кукарцев Олег Вікторович — кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 13 листопада 1978 року.

Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка .

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 —політичні інститути та процеси.

Тема дисертаційного дослідження: «Регіональна політикаУкраїни: відносини «центр-регіони» як фактор забезпечення територіальної цілісності держави [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Кукарцев ОлегВікторович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2008. — 198 арк.— арк. 168-198». Захищена 18.12.2008 р.

Науковийкерівник: доктор історичних наук, професор Гетьманчук Микола Петрович,Львівський державний університет внутрішніх справ.


Відповідальний за студентську науково-дослідну роботу.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Теорія міжнародних відносин

Основи наукових досліджень

Наукові інтереси

Просторові аспекти політичних явищ та процесів;

Політична регіоналістика.

Вибрані публікації

  • Просторова організація влади у політичній думцікозацько-гетьманської держави / 0. Кукарцев // Проблеми державотворення в Україні: минуле ісучасне : матеріали регіон. конф., 21 трав. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л., 2009. — С. 49-52. -Бібліогр.: 7 назв.
  • Кукарцев О.В. Особливості регіональної політики України ікраїн Західної Європи: порівняльний аналіз // Українська національна ідея:реалії та перспективи розвитку. Випуск 16, 2005 рік. — С. 144-151;
  • Кукарцев О.В. Ідеї та концепції територіальної організаціїсуспільства в українській політичній думці // Наукові праці: Науково-методичнийжурнал. Т.47. Вип. 34. Політичнінауки. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2006. — С. 124-135;
  • Кукарцев О.В.Регіональні аспекти територіальної цілісності сучасних держав: факторний аналіз// Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — Вип. 17, 2006р. — С. 71-79;
  • Кукарцев О.В.Інституціональні механізми регіональної політики: централізація ідецентралізація влади // Українська національна ідея: реалії та перспективирозвитку. — Вип. 19, 2007 р. — С. 101-107;
  • Кукарцев О.В.Міжетнічні конфлікти та їх особливості в процесі регіоналізації сучасних держав// Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.79. Вип. 66. Політичні науки. —Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. — С. 150-155;
  • Кукарцев О.В.Політичні партії України у системі субнаціональних відносин «центр-регіони» //Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — Вип. 20, 2008 р.— С. 86-91.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89

E-mail: kuka-oleg@yandex.ru