Кузяк Вікторія Вікторівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кузяк Вікторія Вікторівна
Viki.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 14 січня
Місце народження Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2002
Спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Галузь наукових інтересів Стратегія обслуговування клієнтів приладобудівного підприємства
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
Дата присвоєння н.с. 2011
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Кузяк Вікторія Вікторівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

У 2011 р. захистила дисертаційну роботу на тему: Стратегія обслуговування клієнтів приладобудівного підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кузяк Вікторія Вікторівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2011. — 238, [5] арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 221-238.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Екологістика
 • Екологічний маркетинг
 • Економіко-математичні методи і моделі
 • Соціально-етичний логістичний менеджмент
 • Соціально-відповідальний маркетинг
 • Кон'юнктура товарних ринків
 • Управління ланцюгами поставок
 • Логістика

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: екологістика, екологічний маркетинг, економіко-математичне моделювання

Вибрані публікації

 1. Кузяк В.В. Останні тенденції розвитку на ринку молочної продукції з позиції маркетингу: монографія / О. Ю. Бочко, Г. В. Подвальна, В. В. Кузяк. – Дніпро: Дніпро : Пороги, 2018. – 298 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою);
 2. Кузяк В.В. Сучасні тенденції розвитку регіонівта галузей народного господарства: колективна монографія / О. Ю. Бочко, Г. В. Подвальна, В. В. Кузяк, О. В. Пирог, М. І. Томич, М. Ф. Гончар, В. В. Овчарук. – Дніпро: Пороги, 2018. – 348 c.
 3. Kuziak V. Research of consumers 'liability level to Ukrainian online trade / Bochko O., Podvalna G., Kuziak V. // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14), ч. 2. – P. 165–172. 0,36 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Google Scholar, Index Copernicus International, Web of Science, РИНЦ);
 4. Kuzyak V. FEATURES ORGANIZATIONAL AND STRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF LOGISTICS IN THE GLOBALIZED ENVIRONMENT / Shandrivska O., Kuzyak V., Beck O. // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління*. – 2014. – Том 1 № 779. – С. 126–134. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР)
 5. Кузяк В. В. Ознаки прийняття стратегічних логістичних рішень підприємства у процесі логістичної інтеграції. / Шандрівська О. Є., Кузяк В. В. // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2014. – Том 1 № 24.3. – С. 281–291. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar, Index Copernicus International);
 6. Кузяк В. В. Сучасні тенденції транснаціоналізації світової економіки / Моторнюк У. І., Теребух М. І., Кузяк В. В. // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2018. – Вип. 2 (19). – С. 13–25. 0,58 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Теребух М. І.) (BASE, Google Scholar, Index Copernicus International, Scientific Indexing Services (USA), Ulrich's Periodicals Directory, РИНЦ);
 7. Кузяк В.В. Аналіз інвестиційної забезпеченості підприємств та формування базової платформи для її зростання / О.Ю. Бочко, Д.М. Донець, В.В. Кузяк // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна : збірник наукових праць з економічних наук / Приватний вищий навчальний заклад "Львівський університет бізнесу та права". – 2018. – Вип. 21. – С. 38–49. (За іншою тематикою);
 8. Кузяк В.В. Аналіз логістичних процесів: економічний аспект // Михайлик Н. І., Кузяк В. В. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика. – 2018. – № 892. – С. 160–164. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 9. Кузяк В.В. Дослідження сегменту експрес-доставки вантажів в Україні з використанням методів математичної статистики / Шандрівська О. Є., Кузяк В. В., Шандрівський В. А. // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління*. – 2015. – № 815. – С. 169–184. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР);
 10. Кузяк В.В. Застосування методів стрес-менеджменту під час ведення кредитно-інвестиційної політики на підприємстві / Гончар С. Й., Кузяк В.В. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2018. – № 899. – С. 9–14. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 11. Кузяк В.В. Маркетингові дослідження специфіки діяльності надавачів послуг експрес-доставки вантажів / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, А. О. Кошкалда // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 811 : Логістика. – С. 414–421.
 12. Кузяк В.В. Оцінювання основних засобів автотранспортних підприємств: оновлення та ефективність / Г.В. Подвальна, В.В. Кузяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2015. - № 833. - С. 82-88 (За іншою тематикою);
 13. Кузяк В.В. Підходи до управління потенціалом підприємства та його стратегічним розвитком [Електронний ресурс] / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, О. М. Бек // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 776. - С. 442-448.
 14. Кузяк В.В. Стратегічне забезпечення планування інвестиційної привабливості підприємства / О.Ю. Бочко, Г.В. Подвальна, В.В. Кузяк // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна : збірник наукових праць з економічних наук / Приватний вищий навчальний заклад "Львівський університет бізнесу та права". – 2018. – Вип. 20. – С. 74-85. (За іншою тематикою).
 15. Кузяк В. В. Модернізація агробізнесу 4.0 як стимул розвитку регіонального ринку молочної продукції / О.Ю. Бочко, В.В. Кузяк // Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26–28 квітня 2018 р., м. Ужгород). – 2018. – C. 433–435. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою);
 16. Кузяк В. В. Удосконалення ланцюга вартості обслуговування клієнта на регіональному ринку молочної продукції / О.Ю. Бочко, В.В. Кузяк // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 4–5 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 295–297. 1,61 ум.д.ар. (За іншою тематикою).


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, аудиторія 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: viktoriia.v.kuziak@lpnu.ua