Кузьо Наталія Євгенівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кузьо Наталія Євгенівна
Kuzio.jpg.jpg
старший викладач
Дата народження 1 вересня 1969 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1991 р.
Галузь наукових інтересів економіко-математичні методи і моделі, проектування ланцюга поставок, маркетингове забезпечення діяльності підприємств
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Кузьо Наталія Євгенівна — старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 1 вересня 1969 року

Львівський державний університет ім. Івана Франка (1991 р.),

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації Державного університету «Львівська політехніка» (1998 р.).

Досвід роботи: з 1991 р. працювала на посадах старшого лаборанта, інженера, асистента кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка».

З 2010 р. працює на посаді старшого викладача цієї кафедри.

Захоплюється подорожами

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

- Економіко-математичні методи і моделі;

- Оптимізація маркетингових рішень;

- Маркетинг;

- Інформаційне та комп’ютерне забезпечення маркетингової діяльності

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: економіко-математичні методи і моделі, проектування ланцюга поставок, маркетингове забезпечення діяльності підприємств.

Вибрані публікації

Автор понад 260 публікацій, з них 75 статей у фахових виданнях, 113 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях, 77 навчально-методичних видань для забезпечення викладання навчальних курсів, зокрема:

 1. Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Дослідження розвитку туризму в Україні в умовах кризи // Актуальні проблеми економіки. 2016. № 2 (176). С. 115-125;
 2. Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Дослідження перспектив розвитку торговельних мереж в Україні // Актуальні проблеми економіки. 2016. № 7 (181). С. 97-109;
 3. Кузьо Н.Є., Косар Н.С. Маркетингове забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 2. С. 369-381;
 4. Крикавський Є.В., Кузьо Н.Є., Косар Н.С. Фасування продуктів: маркетинг contra екологія // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 103-117.
 5. Демко М. Я., Косар Н. С., Кузьо Н. Є., Похопень Й. Формування маркетингових комунікацій комерційних банків із використанням сегментоорієнтованого підходу // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. №3 (38). С. 35-45.
 6. Taranskyi I., Kuzo N., Kosar N., Lykholat S., Sapinski A., Pochopien J. Investigation of the tendencies of dairy market development in Ukraine and competitive capacity of domestic and polish producers at the market // Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2021. Vol. 21, Issue 3. Р. 759-768. URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_3/volume_21_3_2021.pdf.
 7. Кузьо Н.Є., Косар Н.С. Напрями активізації роздрібної торгівлі продуктами харчування на основі залучення Інтернет-технологій // Маркетинг і цифрові технології. 2018. Том 2, №2. С. 30-42.
 8. Kosar N., Kuzo N., Bilyk І. Problems of development of foods products packaging: balance of interests of a manufacturer, consumer and society // The actual problems of the world today: Collective Monograph. London, Sciemcee Publishing. 2019. Volume 1. Рр. 113-128.
 9. Kubrak N., Kuzo N., Kosar N. Study of the current conditions and prospects of dairy production development in Ukraine // Economics, Entrepreneurship, Management. 2019. Volume 6, Number 1. Р. 104-113.
 10. Крикавський Є.В., Кузьо Н.Є., Косар Н.С. Дослідження конкурентоспроможності мережних підприємств роздрібної торгівлі України // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. №5. С. 151-156.
 11. Кузьо Н. Є., Косар Н. С., Кубрак Н. Р. Стратегії розвитку пивоварних компаній в Україні // Економiка та держава. 2020. № 2. С. 110-114.
 12. Кузьо Н.Є., Косар Н.С., Оприск О.І. Обґрунтування стратегічних рішень виробників кондитерських виробів на підставі дослідження ринку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми економіки та управління". 2020. Т. 4, № 2 С. 153-164.
 13. Кузьо Н.Є, Косар Н.С., Мельниченко І.І. Електронна комерція в Україні: сучасний стан, галузеві особливості та організаційні форми // Маркетинг і цифрові технології. 2021. Том 5, №1. С. 27-41.
 14. Косар Н. С., Кузьо Н.Є, Карпій О.П. Цінова стратегія та тактика вітчизняних комерційних банків // Причорноморські економічні студії. 2021. Випуск 61. С. 44-49.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: Natalia.Y.Kyzjo@lpnu.ua