Кріль Богдан Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кріль Богдан Андрійович
Дата народження 10 вересня 1955 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів 1. Дослідження нових схем ввімкнення теплових чутливих елементів для цілей газового аналізу.

2. Дослідження шляхів розширення функціональних можливостей вологомірів при вимірюванні висотемпературних запилених газових середовищ. 3. Розробка комбінованих приладів для вимірювання мутності, колірності та провідності харчових напоїв.

Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

Кріль Богдан Андрійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів , Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 10 вересня 1955 р.

Основні курси

 • Метрологія, технологічні вимірювання та прилади
 • Спеціальні вимірювальні прилади та системи в хімічній технології
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка

Науковіі дослідження

наукові інтереси

 • Дослідження нових схем ввімкнення теплових чутливих елементів для цілей газового аналізу.
 • Дослідження шляхів розширення функціональних можливостей вологомірів при вимірюванні висотемпературних запилених газових середовищ.
 • Розробка комбінованих приладів для вимірювання мутності, колірності та провідності харчових напоїв.

Наукові доробки

Система регулювання тиску на нафтоперекачувальній станції.

Дві системи впроваджено на НПС «Жулин», одна на НПС «Чижівка» ВАТ Укртранснафта, філія магістральних нафтопроводів «Дружба».


Системи автоматизації технологічних процесів впроваджені на СП «Галка» (м. Львів).

 • Система керування процесом екстрагування в технології виробництва розчинної кави.
 • Система обліку та керування потоками сировини та обсмажених кавопродуктів.
 • Система керування обсмажувальною машиною для кавопродуктів.
 • Система приготування багатокомпонентної суміші розчинних кавопродуктів.

Системи автоматизації технологічних процесів на Жидачівському целюлозно-паперовому комбінаті (м. Жидачів)

 • Технологічна лінія для неперервного приготування крохмального клею для проклеювання поверхневих шарів та паперової маси в технології виробництва картону з низькоякісної сировини.
 • Система керування приготуванням та дозуванням розчинів для відбілювання деревинної маси.
 • Система керування гідророзбивачем макулатури.
 • Система керування роботами пересування ножів для поперечного розрізання гофрокартону

Вибрані публікації

 1. Експериментальне порівняння режимів роботи теплових чутливих елементів газоаналітичних приладів / О. В. Кріль, Б. А. Кріль // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. П. Пістун. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 84-91. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 659). — Бібліогр.: 10 назв.
 2. Енергоощадна технологічна схема приготування крохмального клею для про­клеювання паперової маси у виробництві картону та система автоматизації цього процесу / Б. А. Кріль, О. В. Кріль, Н. В. Білецький, А. Я. Грех // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : зб. матеріалів I Міжнар. конгр., Львів, 28-29 черв. 2009 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» та ін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 109-110.
 3. Вимірювання та регулювання витрати чистих газів при побудові систем для при­готування азото-аргонової суміші / О.В. Кріль, Б.А. Кріль // Вимірювання витрати та кількості газу : Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф., 17-20 трав. 2005 р., Івано-Франківськ. -Івано-Франківськ, 2005. — С. 46.
 4. Підвищення точності газоаналізаторів для пристроїв приготування азото-аргонової суміші / О. Кріль, Б. Кріль // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 537: Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. — С. 155-158. — Бібліогр.: 3 назви.
 5. Газозмішувальний пристрій великої продуктивності для виробництва джерел світла / Б. Кріль, О. Кріль, Ю. Вашкурак, В. Іватів, Н. Білецький, О. Гоцуляк // Проблеми економії енергії : Зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 8-12 жовт. 2003 р. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — С. 325-326.

Контакти

вул. Устияновича 5, 79013 Львів; 10-й , к. 003

Tел. +38 (032) 258-24-85; +38 (032) 272-77-61