Крупка Зенон Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Крупка Зенон Іванович
Krupka.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 29 липня 1951 року.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів діаграмний метод розв’язування задач лінійного програмування;

застосування раціональних апроксимацій Паде в прикладних задачах фізики та астрофізики.

Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник Заслужений діяч науки України, доктор фізико-математичних наук,професор Скоробогатько Віталій Якович, ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України.
Дата присвоєння н.с. 1986 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1988 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Крупка Зенон Іванович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Рік народження: 29 липня 1951 року.

На кафедрі ВМ з 1986 року.

У 1986 р. в Обчислювальному центрі АН СРСР (м. Москва) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Применение метода рациональных аппроксимаций Паде к решению некоторые прикладных задач теоретической физики и астрофизики», 1985; спеціальність — 01.01.07 — вычислительная математика.

Науковий керівник: Заслужений діяч науки України, доктор фізико-математичних наук,професор Скоробогатько Віталій Якович, ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

діаграмний метод розв’язування задач лінійного програмування; застосування раціональних апроксимацій Паде в прикладних задачах фізики та астрофізики.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 1. Крупка 3.І., Олексів І.Я. Ізотопії кривих з обмеженнями наїх довжину. //Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ, 18-20 травня 2006 p.- Київ. «Задруга». 2006 р. С. 475.
 2. Дідак В., Пелех Я., Крупка 3. Числові методи розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь // Тези міжнародної математичної конференціїім. В.Я.Скоробогатька, 24-28 вересня 2007 p., м. Дрогобич. — Львів: ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАН України, 2007. — С.90.
 3. Крупка 3.І., Олексів І.Я. Ізотопії між кривими скінченної довжини. //12-та Міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука (Київ,15-17 травня 2008р.) — Матеріали конференції. -С. 669
 4. Пелех Я.М., Крупка З.І., Солодяк Н.Т., Пелех P.Я. Розподіл магнітного поля у магнітотвердому шарі, що знаходиться за умов одночасної діїгармонійного за часом та постійного магнітного полів // 8-ий міжнародний симпозіум «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій».Збірн. наук, праць. Вип. 8. — Львів: Вид-во «Каменяр», 2009.-с. 79-90.
 5. Крупка З., Олексів І. Властивості міри множин рівня підмножин евклідового простору. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М.,13-15 травня 2010 рік. — С. 157


Навчальні посібники:


 1. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Олексів І.Я., Гошко Л.В., Зашкільняк І.М., Коломієць В.О., Крупка З.І., Тимошенко Н.М., Чип М.М., Зеленяк В.М., Квіт Р.І. та ін. Збірник задач з теорії ймовірностей. — Львів: Львівська політехніка, 2001 . — 243 с.
 2. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Мусій Р.С., Веселовська О.В., Гіссовська Н.Б., Зашкільняк І.М., Крупка З.І., Сухорольський М.А. Практикум з елементарної математики. Частина 1. — Львів: Вид-во «Бескид Біт»,2002 р.- 224 с.
 3. Барвінський А.Ф., Олексів І.Я., Крупка З.І., Бобик І.О., Демків І.І., Квіт Р.І., Кісілевич В.В. Математичне програмування. Навчальний посібник. — Львів: Інтелект-Захід, 2004.- 448с.
 4. Барвінський А.Ф., Олексів І.Я., Крупка З.І., Бобик І.О., Демків І.І., Квіт Р.І., Кісілевич В.В. Математичне програмування. Дослідження операцій. Навчальний посібник. — Львів: Інтелект-Захід, 2008.- 468с.
 5. Фещур Р.В., Кічор В.П., Олексів І.Я., Бобик І.О., Квіт Р.І.,Крупка З.І. та ін. Економіко-математичне моделювання. — Львів: Вид-во «АЖУР»,2010 . — 340с.
 6. Н.Б. Гіссовська, Р.С. Мусій, М.А. Сухорольський, І.М.Зашкільняк, Л.В. Гошко, З.І. Крупка, О.В. Веселовська Практикум з елементарної математики. Ч.2. Навчальний посібник. -Львів: НУ «Львівська політехніка»,2012.-228с.
 7. П. Каленюк, П. Костробій, І. Олексів, Ю. Рудавський, Л.Гошко, І. Зашкільняк, В. Зеленяк, Р. Квіт, В. Коломієць, З. Крупка, Н.Тимошенко, М. Чип, І. Андрусяк, О. Бродяк Збірник задач з теорії ймовірностей /за ред. П. Каленюка. — Львів : В-во Львівської політехніки, 2012. — 248 с.


Методичні розробки:


 1. Бацевич О.Ф., Крупка З.І., Куриляк І.Й., Лазько В.А.,Олексів І.Я., Сало Т.М., Швець Л.П., Мандзинець І.В., Сорокатий М.І., Жидик У.В. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз та диференціальні рівняння: Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт студентів заочної та дистанційної форм навчання спеціальностей «Економіка та підприємництво», "Менеджмент«.-Серія «Дистанційне навчання» -Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006.-136 с
 2. Бацевич О.Ф. , Крупка З.І., Бобик І.О., Зеленяк В.М., Сало Т.М., Лозбень В.Л., Мусій Р.С., Тимошенко Н.М., Гіссовська Н.Б., МандзинецьІ.В. Лінійна алгебра,аналітична геометрія, математичний аналіз (частина1). —Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей «Економіка та підприємництво», «Менеджмент». — Львів:Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006.-64 с.
 3. Гануліч В.К., Мохонько А.З., Бушмакін В.М., Зашкільняк І.М.,Крупка З.І., Кучма М.І., Кучмінська Л.Й., Тимошенко Н.М., Швець Л.П., Клапчук М.І., М’яус О.М. Диференціальне числення. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008 р.
 4. Вовк М.І., Крупка З.І., Куриляк І.Й., Олексів І.Я., Тимошенко Н.М., Андрусяк І.В., Бугрій Н.В., Луцев Є.М., Сорокатий М.І., ЖидикУ.В., Кшановський І.П. ,Зашкільняк І.М., Іванел В.К. Теорія ймовірностей.Індивідуальні завдання для студентів економічних спеціальностей, — Львів:Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009 р.,- 72 стор.
 5. Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В. ,Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Сало Т.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій.Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012 — 72с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: lp.imfn@gmail.com;