Крих Ганна Бориславівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Крих Ганна Бориславівна
Дата народження 8 грудня 1954 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1977 р.
Спеціальність Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів
Галузь наукових інтересів Гідродинамічний метод та прилади для вимірювання реологічних параметрів рідких середовищ.
Кваліфікаційний рівень Інженер-електромеханік з автоматизації
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Пістун Євген Павлович, завідувач кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 1990 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1994 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

Крих Ганна Бориславівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів , Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи

Освіта

 • 1972 — 1977 — навчання у Львівському політехнічному інституті, спеціальність «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів»;
 • 1979 — 1982 — аспірантура, Львівський політехнічний інститут;
 • 1990 — кандидат технічних наук за спеціальністю 05.11.13. «Прилади і методи контролю природного середовища, речовин, матеріалів та виробів», тема кандидатської дисертації: «Гідродинамічні пристрої та системи контролю реологічних параметрів бурових розчинів», науковий керівник доктор технічних наук, професор Пістун Євген Павлович, завідувач кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів;
 • 1994 — вчене звання доцента кафедри автоматизації теплових і хімічних процесах.

Науково-педагогічна діяльність

 • 1977-1979 – інженер, молодший науковий співробітник ВНДПІСірка;
 • 1982-1990 — інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник НДЛ-25 кафедри автоматизації теплових

і хімічних процесів;

 • 1990 – асистент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів;
 • з 1993 – доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів.

Наукові інтереси

 • дослідження витратних характеристик чутливих елементів та їх з’єднань в гідродинамічних перетворювачах фізико-

механічних параметрів рідких середовищ;

 • гідродинамічний метод та прилади для вимірювання реологічних параметрів ньютонівських та неньютонівських рідин;
 • методи підвищення якості систем автоматичного регулювання.

Викладання навчальних дисциплін

 • Теорія автоматичного керування;
 • Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів;
 • Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами у виробництві;
 • Автоматизоване управління технологічними процесами та виробництвами.

Творчий доробок

 • опубліковано 84 наукові праці, 17 з яких авторські свідоцтва на винаходи;
 • результати досліджень оприлюднені на 26 науково-технічних конференціях, нарадах (з яких 18 міжнародних, 4 всесоюзних, 4 українських);
 • опубліковано 49 навчально-методичних робіт;
 • опублікована 1 монографія

Вибрані публікації

 1. Крих Г., Самсон А. Покращення якості систем автоматичного регулювання з нечіткою логікою самонастроювання. Вісник НУ «Львівська політехніка», № 476 Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. — Львів:Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. — с. 3-9.
 2. Пістун Є.П., Крих Г.Б., Леськів Г.Ф. Моделювання газогідродинамічних вимірювальних перетворювачів на мостових дросельних схемах із постійною витратою. Науково-технічний журнал «Методи та прилади контролю якості», вип. № 10, Ів.-Франківськ, 2003. — с. 87-89
 3. Крих Г. Зменшення значень похибок вимірювання реологічних параметрів неньютонівських рідин гідродинамічними мостовими перетворювачами. Науково-технічний журнал «Методи та прилади контролю якості», вип. № 13, Ів.-Франківськ, 2005. — с. 87-91
 4. Крих Г. Проектування гідродинамічних мостових вимірювальних перетворювачів реологічних параметрів неньютонівських рідин. — Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація», № 537, 2005, Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». — с. 107-115.
 5. Крих Г.Б. Особливості застосування реологічних моделей неньютонівських рідин. — Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація», № 581, 2007, Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». — с. 71-82.
 6. Крих Г.Б. Математичні моделі дросельних елементів гідродинамічних вимірювальних перетворювачів параметрів неньютонівських рідин. — Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація», № 617, 2008, Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». — с. 122–129
 7. Пістун Є.П., Крих Г. Б. Зведення витратних характеристик вимірювальних перетворювачів реологічних параметрів рідин до заданої температури. Науково-технічний журнал «Методи та прилади контролю якості», вип. № 21, Ів.-Франківськ, 2008. — с. 70-76.
 8. Пістун Є.П., Крих Г.Б. Програмна реалізація опрацювання інформації в системах автоматизованого контролю реологічних параметрів неньютонівських рідин// Збірник наукових праць Національного гірничого університету. — Дніпропетровськ.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2011.- № 36, т.2.- с. 139-147.
 9. Рябцев Г.О., Крих Г.Б., Матіко Г.Ф. Cхема гідродинамічного реометра промислового призначення. Матеріали XIX Міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика/Automatics — 2012». — Київ, 26 — 28 вересня 2012 р. — Київ:НУХТ, 2012. — с. 438-439.
 10. Hanna Krykh, Halyna Matiko, Lyudmyla Sadovska. Evaluation of Influence of Wall Slip on Measurement of Rheological Parameters by Means of a Hydrodynamic Measuring System. Energy Engineering and Control Systems, 2015, Vol. 1, No. 2, pp. 139-146.
 11. Крих Г.Б., Матіко Г.Ф. Знаходження динамічної моделі об’єкта регулювання за перехідними функціями системи автоматичного регулювання. Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 25 листопада 2015 р. [Електронний ресурс] — К: НУХТ, 2015 р. — с. 51-53.
 12. Пістун Є.П., Матіко Г.Ф., Крих Г.Б. Моделювання схем вимірювальних перетворювачів із застосуванням теорії множин // Метрологія та прилади. — Харків. — № (2)58, 2016. — с. 53-61.

Контакти

вул. Устияновича 5, 79013 Львів; 10-й , к. 83

Tел. +38 (032) 258-25-16; +38 (032) 272-77-61

E-mail: Hanna.B.Krykh@lpnu.ua