Крикавська Ірина Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Крикавська Ірина Василівна
Krikavska.jpg
асистент
Дата народження 2 лютого 1988 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського державного університету внутрішніх справ
Дата закінчення 2009 р., 2010 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів адміністративне право та процес, цивільне право та процес, житлове право, міжнародне право
Кваліфікаційний рівень юрист
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та інформаційного права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Крикавська Ірина Василівна — к. ю. н., асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта:

2009 - закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, здобула освіту за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за спеціальністю «Міжнародні відносини».

2010 - закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ, здобула освіту за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю «Правознавство»

Професійна діяльність:

З 10.2005 по 06.2009 - юрисконсульт ТзОВ «Укрзахідбуд-Гарант».

З 01.2010 по 06.2011 - юрисконсульт Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

З 06.2011 по 11.2015 - головний спеціаліст відділу правової експертизи юридичного управління Львівської міської ради.

з 11.2015 – асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему: «Правове регулювання надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах».


Володіння мовами: українська, російська, французька, англійська, польська, македонська

Викладає курси:

 • Митне право
 • Бюджетне право
 • Інформаційне право
 • Податкове право
 • Правове регулювання адміністративних послуг


Наукові зацікавлення

правове регулювання надання адміністративних послуг, митне право, міжнародне право


Публікації:

 1. Крикавська І.В. Поняття, правовий механізм оскарження та скасування актів індивідуальної дії органів місцевого самоврядування. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія: Юридична. 2016. Т. 15. С. 55-60.
 2. Крикавська І.В. Історико-правові аспекти проведення адміністративної реформи, сутність та класифікація адміністративних послуг, що надаються в об’єднаних територіальних громадах. Вісник Львівського університету бізнесу та права: Сер.: Збірник науковиї праць з економічних та юридичних наук. 2018. № 20. С. 171-175.
 3. Крикавська І. В. Особливості правового статусу територіальних громад. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2017. № 3.C. 105-110. (Наукометрична база Index Copernicus).
 4. Крикавська І.В. Конфлікт інтересів у діяльності посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 2. С. 131-133. (Наукометрична база Index Copernicus).
 5. Крикавська І.В. Особливості реалізації принципів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах. Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». 2019. № 2. С. 104-107 (Наукометрична база Index Copernicus).
 6. Ковалів М.В., Крикавська І.В. Територіальна громада як носій функцій місцевого самоврядування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018. № 2. С. 155-158 (Наукометрична база Index Copernicus).
 7. Крикавська І.В. Застосування медіації для врегулювання спорів із органами місцевого самоврядування. Медіація – альтернативний спосіб вирішення спорів: питання теорії і практики : збірник тез заочної науково-практичної конференції м. Львів, 5 жовтня 2018 р. Київ, 2018. С.42-44.
 8. Крикавська І.В. Способи надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах. Тенденції розвитку адміністративного права в Україні : Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 27 квітня 2017 р. Львів, 2017. С.92-93.
 9. Крикавська І.В. Роль Центрів надання адміністративних послуг у запобіганні корупції. «Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції» : матеріали науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 квітня 2018 р. Запоріжжя, 2018. С. 136-139.
 10. Крикавська І.В, prof. dr hab. Patora R. Нормативно-правове забезпечення надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування в Україні та Республіці Польща. Адміністративне право і процес: проблеми та перспективи розвитку : збірник тез заочної науково-практичної конференції, м. Львів, 30 березня 2018 р. Львів, 2018, С. 4-5.
 11. Крикавська І.В., Косюта Т.С. Регулювання сфери надання адміністративних послуг в Україні та в краінах-членах ЄС. Адміністративне право і процес: проблеми та перспективи розвитку : збірник тез заочної науково-практичної конференції, м. Львів, 30 березня 2018 р. Львів, 2018, С. 66-68.(Внесок автора стосується використання позитивного досвіду країн-членів ЄС).
 12. Крикавська І.В. Особливості правового механізму оскарження та скасування нормативних актів індивідуальної дії органів місцевого самоврядування в адміністративному та судовому порядку. Правове життя: сучасний стан та перспективи рохвитку : збірник тез наукових доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, м. Луцьк, 25-26 березня 2016 р. Луцьк, 2016, С.70-72.


Контактна інформація

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 325

E-mail: AIP_INPP@lp.edu.ua iryna.v.krykavska@lpnu.ua