Крижановський Анатолій Станіславович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Крижановський Анатолій Станіславович
Krijanovskyy.jpg
к.юр.н., старший викладач
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний інститут внутрішніх справ
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів адміністративне право
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук ,доцент Бортник Надія Петрівна, Навчально-науковий Інститут права та психології Національний університет «Львівська політехніка» ,завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Поточне місце роботи кафедра кримінального права і процесу, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Крижановський Анатолій Станіславович — кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального права та процесу Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

Тема дисертації: Організація охорони громадського порядку під час проведення виборів в Україні (адміністративно-правовий вимір) : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Крижановський Анатолій Станіславович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. – 234 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Бортник Надія Петрівна, Навчально-науковий Інститут права та психології Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права

Професійна діяльність

Навчально-методична робота.

  • Криміналістика

Наукові інтереси

  • Адміністративно-правовий вимір

Вибрані публікації

  1. Адміністративно-правові засади діяльності патрульної служби міліції з охорони громадського порядку / А. С. Крижановський // Наук. записки Львів. ун-ту бізнесу та права. — Львів, 2011. — № 7. — С. 289–293.
  2. Взаємодія органів внутрішніх справ і громадськості у сфері охорони громадського порядку / А. С. Крижановський // Митна справа. — 2012. — № 1. — Ч. 2. — С. 137–141.
  3. Принципи забезпечення адміністративно правового захисту учасників виборів і референдумів в Україні / А. С. Крижановський // Митна справа. — 2012. — № 6. — Ч. 2. — Кн. 1. — С. 250–255.
  4. Суб’єкти забезпечення охорони громадського порядку під час підготовки та проведення виборів та референдумів в Україні / А. С. Крижановський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. — 2013. — № 1 (65). — С. 303–309.
  5. Забезпечення охорони громадського порядку під час виборів та референдумів правоохоронними органами / А. С. Крижановський // Митна справа. — 2013. — № 2.— Ч. 2. — Кн. 2. — С. 304–309.
  6. Нормативно-правове забезпечення діяльності правоохоронних органів України у сфері охорони громадського порядку під час проведення виборів і референдумів / А. С. Крижановський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — Львів, 2013. — Вип. № 2. — С. 179–187.
  7. Некоторые аспекты усовершенствования охраны общественного порядка во время выборов / А. С. Крыжановский // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : [URL: www.science-education.ru/115-12107].
  8. Проблеми удосконалення інституту відповідальності за порушення законодавства про референдум / А. С. Крижановський // Тези науково-практичного семінару «Забезпечення органами внутрішніх справ європейських прав людини у своїй діяльності» (м. Львів, 7 грудня 2012 р.). — Львів, 2012. — С. 39–43.
  9. Правоохоронна діяльність : соціальна природа / А. С. Крижановський // Тези звітної наукової конференції факультету громадської безпеки «Актуальні аспекти підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки» (м. Львів, 24 лютого 2012 року. — Львів, 2012. — С. 116–119.
  10. Методи правоохоронної діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку / А. С. Крижановський // Збірник тез учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави» (м. Львів, 25 квітня 2012 р.). — Львів, 2012. — Ч. І. — С. 140–143.
  11. Форми діяльності правоохоронних органів під час проведення виборів та референдумів в Україні / А. С. Крижановський // Тези доповідей та повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції «Діяльність підрозділів кримінальної міліції: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Львів, 12 квітня 2013 р.). — Львів, 2013. — C. 513–515.
  12. Окремі аспекти забезпечення прав і свобод людини і громадянина органами внутрішніх справ / А. С. Крижановський // Збірник тез учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави» (м. Львів, 12 червня 2013 р.). — Львів, 2013. — С. 222–223.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 331

E-mail: KPP_INPP@lp.edu.ua