Кривцун Ірина Мирославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кривцун Ірина Мирославівна
Kruvcyn.png
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №034176)
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ №021221)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Освіта

Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Економіка та управління в галузях паливно-енергетичного комплексу», кваліфікація інженера-економіста, 1994 р.


Професійна діяльність

2008 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

2002 – 2008 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій

1996 – 2002 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

1995 – 1996 – Національний університет «Львівська політехніка», викладач-стажист кафедри економіки підприємства та інвестицій


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Інвестування», «Проектне фінансування»

Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Управління ризиками підприємства на засадах реалізації превентивних та компенсаційних заходів» (спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами), 2005 р.


Підвищення кваліфікації

  • 2000 – навчання на курсах підвищення кваліфікації в Національній академії державного управління при Президентові України (м. Київ)
  • 2005 – стажування у СК «Універсальна»
  • 2010 – стажування у ДП МОУ «Західвійськбуд»
  • 2015 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

  • Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посібник/ І.Б. Скворцов, В.В. Войцеховська, О.Я. Загорецька, І.М. Дашко, М.І. Клімковський, А.В. Панченко, І.З. Крет, І.М. Кривцун, А.В. Симак, А.Р. Стояновський, А.Л. Висоцький, О.Л. Зарицька; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.Б. Скворцова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 268 с.


Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

  • Anatoliy Zahorodniy, Iryna Kryvtsun, Halyna Partyn. Asymmetry and assessment of information value in the course of managerial decision-making// Current problems in management. – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2015. – S. 65-76.

Публікації у фахових виданнях

1. Кривцун І.М. Peculiarities of modern banking market regulation// Інфраструктура ринку. - 2019. - #36. 2. Кривцун І.М. Features of contemporary bank's liquidity management// Інфраструктура ринку. - 2019. - #38. 3. Kryvtsun I.M. Digitalisation risks: classification and protection (on an example of bank's activity// Economics studies. - 2019. - #3(25). - pp. 69-71. 4. Kryvtsun I.M. Banking loan portfolio risks: causes and protection// Economics studies. - 2019. - #4(26). - pp. 88-91. 5. Kryvtsun I. Risks management in modern banking// Регіональна економіка та управління. - 2019. - #4(26). Частина ІІ - с.6-9.

Контакти==

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: Iryna.M.Kryvtsun@lpnu.ua