Криворучко Ярина Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Криворучко Ярина Юріївна
536bbb9e8a.jpg
к.е.н., асистент
Дата народження 12липня 1983 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Галузь наукових інтересів Відносини між бізнес-партнерами, розвиток конкурентоспроможності підприємств та продукції тощо
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Криворучко Ярина Юріївна— кандидат економічних наук, асистент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 12 липня 1983 року

2005 р. — закінчила НУ «ЛП», кафедра маркетингу і логістики.

2009 р. — закінчила аспірантуру інституту економіки та менеджменту, достроково захистила дисертацію, яка була представлена спеціалізованій вченій раді Інституту економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації: Формування і розвиток взаємовідносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерами [Текст] : дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.04 / Криворучко Ярина Юріївна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — 265 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 247-265.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій

з 2009 року по теперішній час — асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає курси

 • Управління конкурентоспроможністю;
 • Планування діяльності організації;
 • Економіка та управління.

Наукові інтереси

 • Відносини між бізнес-партнерами, розвиток конкурентоспроможності підприємств та продукції тощо.

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень опублікована 21 праця, наукового характеру (1 монографія, 8 статей).

 1. Модель розвитку корпоративної культури на підприємстві / О. І. Бала, Н. Я. Петришин, Я. Ю. Криворучко // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.14. — С. 153-157. — Бібліогр.: 8 назв.
 2. Планування на підприємстві з погляду концепції врівноваженого розвитку / Я. Ю. Криворучко, О. С. Довгунь // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 276-278.
 3. Формування конкурентних переваг підприємства у контексті управління відносинами із бізнес-партнерами / Я. Ю. Криворучко, Л. Р. Прийма // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 347-352. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 19 назв
 4. Посилення конкурентних позицій машинобудівних підприємств на основі розвитку відносин із бізнес-партнерами / Я. Ю. Криворучко // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 верес. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Управління у справах сім’ї та молоді Львів. облдержадмін., ГО «Інновац. фонд». — Л., 2009. — С. 174-176. -Бібліогр.: 3 назви.
 5. Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами: [монографія]. / Н.І. Чухрай, Я.Ю. Криворучко. – Львів: Растр-7, 2008. – 360 с.
 6. Дослідження пріоритетів у формуванні відносин між бізнес-партнерами / Н.І. Чухрай, Я.Ю. Криворучко // Актуальні проблеми економіки. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2008. – №7 (85). – С. 137–142
 7. Концепція цінності у маркетингу / Я.Ю. Криворучко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Логістика. – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2007. – № 594. – С. 100–106.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

E-mail: morconference@gmail.com ; yakryvoruchko@gmail.com